Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
  • Dziennik

  • Tygodnik

  • MonitorING

Dziennik

Dziennik ING: Niektórzy członkowie RPP rozważają powrót do cięć.

19 sie 2015

Wczoraj w USA poznaliśmy dane z rynku nieruchomości

Wiadomości zagraniczne

·         Wczoraj w USA poznaliśmy dane z rynku nieruchomości – te pokazały znaczny spadek pozwoleń na budowy (-16,3% m/m wobec oczekiwań rzędu -8%), z drugiej strony zanotowano wzrost rozpoczętych budów (0,2% m/m wobec konsensusu 0,5% m/m), ale bardzo pozytywnym sygnałem był duży skok rozpoczętych budów domów jednorodzinnych (12,8%m/m), co znalazło odzwierciedlenie we wzroście rentowności obligacji amerykańskich.

Wiadomości krajowe

·         Wczoraj w wywiadzie dla Agencji Reutera Jerzy Osiatyński wskazał na możliwość powrotu do dyskusji o łagodzeniu polityki pieniężnej. W opinii tego członka Rady niepewny wzrost w otoczeniu zewnętrznym, przedłużający się okres deflacji oraz rozpoczęcie wojen walutowych w Azji po dewaluacji juana w Chinach (a więc wyścig na łagodzenie polityki pieniężnej, aby nie utracić konkurencyjności) sprawiają, że podnoszenie stóp byłoby błędem. Wręcz przeciwnie Osiatyński sugeruje sprawdzenie możliwości powrotu do luzowania w celu dostosowania polskiej polityki pieniężnej do zmian w gospodarce globalnej. To drugi z członków RPP, który wskazuje na możliwość dalszego luzowania (przedwczoraj o możliwości zmian stóp mówiła Anna Zielińska Głębocka). W naszej ocenie szanse na scenariusz w którym RPP dostarcza kolejnych cięć rośnie – w tej chwili jego prawdopodobieństwo oceniamy na około 30%. Po wymianie 8 z 9 członków RPP w styczniu i lutym (oraz nowego prezesa ale dopiero w czerwcu 2016) możliwe, iż nowa Rada będzie opowiadać się za „bardziej aktywną rolą banku centralnego” jak sugerują politycy PiS, co może dać bardziej łagodne nastawienie RPP i większą skłonność do cięć stóp w przyszłym roku. O tym czy do obniżki dojdzie zadecyduje również ogólny stopień restrykcyjności tzw. policy mix, z jednej strony można liczyć na impuls fiskalny związany realizacją obietnic wyborczych z drugiej mniejszą kreację kredytu jeżeli banki zostaną obciążone podatkiem i kosztami przewalutowania kredytów. Zakładamy niezmienione stopy w 2016 roku, do niedawna spodziewaliśmy się jednej podwyżki w 4kw16.

·         Dane z rynku pracy pokazały stabilizację dynamiki zatrudnienia na poziomie 0,9% r/r oraz wzrost płac rzędu 3,3% r/r wobec 2,5% w czerwcu. W naszej opinii stabilizacja obecnej dynamiki zatrudnienia może wydłużyć się przez resztę 3kw15. Taki wynik nie oznacza przekreślenia szans na spadek stopy bezrobocia poniżej 10% - w naszej opinii w najbliższych miesiącach Ministerstwo Pracy może nieco silniej aktywizować bezrobotnych na rynku pracy przed październikowymi wyborami. W przypadku płac spodziewamy się stopniowego wzrostu dynamiki, równocześnie nasza średnioroczna prognoza wzrostu płac kształtuje się poniżej 4%r/r.

·         Wczoraj poznaliśmy szacunek NBP dotyczący kosztów restrukturyzacji kredytów frankowych – w ocenie analityków koszt ten zamknie się w 21 mld złotych przy założeniu że obejmie 47% posiadaczy kredytów. W raporcie NBP wskazuje na niekorzystne efekty budżetowe m.in. spadek dochodów CIT o 4 mld zł, brak dywidend w spółkach gdzie Skarb Państwa jest istotnym akcjonariuszem, spadek akcji kredytowej oraz wzrost marż kredytów o około 1,2pp.

·         Szacunki NBP odnośnie odsetka uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie są podobne do naszych (mówiliśmy o około 50% udziale), co implikuje że banki będą zmuszone kupić około 17,6 mld CHF (takie szacunki przedstawiliśmy wcześniej) aby możliwe było przewalutowanie tych kredytów. Jest to największe zagrożenie dla złotego. Na razie rynek walutowy nie wycenia tego ryzyka bo przykład Węgier i Chorwacji pokazuje, iż żaden odpowiedzialny polityk nie zamierza tego zrobić na rynku walutowym bo to oznaczałoby natychmiastowe osłabienie waluty lokalnej. Dodatkowo istnieją poważne obawy w jakiej formie i czy w ogóle ustawa wejdzie w życie z powodów jej możliwej niezgodności z konstytucją.

·         Dzisiaj poznamy miesięczne dane o aktywności gospodarczej. Spodziewamy się spadku dynamiki produkcji przemysłowej z 7,6% r/r w czerwcu do 4,0% r/r za lipiec wobec konsensusu zakładającego wzrost na poziomie 4,4% r/r. Bilans ryzyk wskazuje na  wyższą dynamikę: dane SAMAR wskazują na stosunkowo wysoką produkcję w sektorze motoryzacyjnym (ok 13,8% r/r), również PMI zanotował kolejną zwyżkę dzięki lepszym oczekiwaniom przyszłej produkcji. Rysą na szkle będzie niska produkcja związana z artykułami budowlanymi – w naszej ocenie dynamika produkcji budowlano-montażowej drugi miesiąc z rzędu notowała spadek (w lipcu -0.2% r/r), co będzie ciążyć negatywnie na kondycji przemysłu. W sierpniu produkcja przemysłowa najprawdopodobniej będzie obciążona poprzez niedobory prądu, równocześnie efekt ten zostanie wyrównany we wrześniu. Tym samym dalej spodziewamy się przyśpieszenia średniego tempa wzrostu produkcji z 4,4% r/r w 2kw15  do około 5% r/r w 3kw15.

·         W przypadku sprzedaży detalicznej spodziewamy się stabilizacji dynamiki na poziomie 3,8% r/r powyżej konsensusu wskazującego na słabszy wzrost 3,3% r/r. Materializacji naszej prognozy sprzyja m.in. wysoka dynamika rejestracji nowych samochodów (wg PZPM około 16% r/r) oraz większy ruch turystyczny w kraju w związku z niebezpieczną sytuacją na Bliskim Wschodzie, która mogła zniechęcać do wyjazdów zagranicznych.

Strategia rynkowa

·         Wczoraj miał miejsce niewielki wzrost rentowności w środku i na długim końcu krzywej dochodowości w PLN. Wciąż notowane są bardzo niskie obroty, polski rynek podążył za rynkami bazowymi, gdzie drugorzędne dane z rynku mieszkaniowego w USA (duży wzrost rozpoczętych budów domów jednorodzinnych) spowodowały także niewielki wzrost rentowności. Ta reakcja na zwykle mniej istotne dla rynku wskaźniki pokazuje na dużą wrażliwość na dane o aktywności gospodarczej przed wrześniowym posiedzeniem Fed. Dzisiaj poznamy CPI z USA oraz minutes z ostatniego posiedzenia Fed. Jakiekolwiek zaskoczenia bardziej jastrzębimi tonem albo wyższą inflacją będą pozytywne dla dolara i może spowodować dalszy niewielki wzrost rentowności obligacji w USA. Dzisiejsze dane o produkcji i sprzedaży detalicznej z Polski powinny pokazać, że w 2poł15 roku skala przyspieszenia aktywności gospodarczej może być nieco mniejsza niż do niedawna oczekiwana, ale wciąż kluczowe znaczenie dla zachowania polskich obligacji mają tendencje na rynkach zewnętrznych.

·         Na krajowym rynku walutowym €/PLN umocnił się przed danymi o płacach, równocześnie ruch szybko został skorygowany wraz z publikacją wracając do poziomu 4,1650. Dzisiejsze dane powinny mieć relatywnie niewielki wpływ na notowania, spodziewamy się dalszych wahań w przedziale 4,15-4,18. Czynnikiem ryzyka w najbliższym tygodniu będzie wygasanie obaw o azjatyckie rynki wschodzące - to może przerodzić się na osłabienie walut regionu CEE ponieważ spowoduje umocnienie dolara. Również jeżeli najbliższe dane z USA i sygnały z Fed będą sprzyjać scenariuszowi wrześniowej podwyżki Fed to zyska na tym dolar a stracić mogą waluty regionu.

 
Zespół analiz makroekonomicznych:

Rafał Benecki - (22) 820 4696
Główny Ekonomista

Grzegorz Ogonek - (22) 820 4608
Ekonomista

Sprzedaż produktów rynków finansowych:
Hubert Bulanda - (22) 820 4642
Daniel Boryczka - (22) 820 4714
Artur Wibik - (22) 820 4630

Adrianna Glinka
- (22) 820 4650
Tomasz Cybulski - (22) 820 4706


Niniejsza publikacja została przygotowana przez ING Bank Śląski S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Tygodnik

9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej
5
lut
2019

Tygodnik ING 4-10.02.2019

Fed w trybie wait and see. Słaba koniunktura w strefie euro pod koniec 2018.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej