Łatwy sposób na bezpieczniejsze transakcje handlowe

Jeśli prowadzisz transakcje z wieloma klientami i wchodzisz na nowe rynki zbytu, nasza oferta w zakresie finansowania handlu pomoże Ci w rozwoju działalności. Zabezpieczymy Twoje transakcje i pomożemy zwiększyć płynność finansową. Z produktów ING Banku Śląskiego skorzystasz bez wychodzenia z biura – zamówisz je i obsłużysz w pełni przez internet.

Korzyści dla Twojego biznesu

Większa wiarygodność firmy

Większa wiarygodność firmy

Bank jako partner zwiększy Twojq wiarygodność w oczach kontrahentów.

Poprawa płynności finansowej

Poprawa płynności finansowej

Nie musisz angażować własnych środków finansowych w wypadku niektórych transakcji.

Zwiększenie sprzedaży

Zwiększenie sprzedaży

Możesz oferować lepsze warunki sprzedaży dzięki wsparciu przez ING Bank Ślqski.

Sprawna obsługa

Sprawna obsługa

Mamy jednq umowę dla wielu produktów, a zlecenia realizujemy w ciągu 2 godzin.

Uznany gwarant

Uznany gwarant

Akceptujq nas polskie urzędy oraz banki i kontrahenci na całym świecie.

Obsługa przez internet

Obsługa przez internet

Produkty finansowania handlu zamówisz i obsłużysz w ING Business.

Poprawiamy płynność finansową dostawców i odbiorców 

Finansowanie dostawców

Kupujesz? Zapłać później za zakupione towary i usługi.
Sprzedajesz? Otrzymuj płatności za wystawione faktury natychmiast. 

Jako odbiorca towarów i usług możesz negocjować dłuższe terming płatności 
ze swoim dostawcą, dzięki czemu poprawisz swojq płynność finansową. 
Jako odbiorca możesz otrzymywać pieniądze za wystawione faktur przed ich 
terminem płatności i przestać się martwić o ryzyko spłaty. 

Zobacz więcej

Poznaj naszą pełną ofertę w obszarze finansowania handlu

Gwarancja

Gwarancja

Zabezpiecza wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa. Bank wystawiając gwarancję na zlecenie firmy zwiększa jej wiarygodność wobec kontrahenta.

Oferujemy m.in. gwarancje przetargowe, dobrego wykonania, zwrotu zaliczki, rękojmi, płatności. Wystawiamy również gwarancje celne na wzorze zgodnym z nowymi przepisami Unijnego Kodeksu Celnego.

Złóż wniosek o gwarancje

e-Gwarancja

e-Gwarancja

Gwarancja bankowa ING Banku Śląskiego w formie elektronicznej równoważna z gwarancjq papierowq.

e-Gwarancję w formie pliku PDF zabezpieczonego podpisem kwalifikowanym pobierzesz bezpośrednio w bankowości elektronicznej. Twoi klienci sprawdzą jej poprawność online na naszej stronie internetowej.

Zobacz więcej

Akredytywa

Akredytywa

Bezpieczne rozliczenie transakcji między kupującym i sprzedającym na podstawie dokumentów handlowych sprawdzanych przez bank.

Zabezpiecza przed ryzykiem niedotrzymania warunków umowy, otrzymaniem niepełnowartościowego towaru i brakiem płatności, szczególnie w kontaktach z nowymi partnerami lub na nowych rynkach.

Złóż wniosek o akredytywę

Inkaso dokumentowe

Inkaso dokumentowe

Prosta forma rozliczeń, w której akceptacja dokumentów handlowych zależy do kupującego.

Zabezpiecza wzajemne interesy partnerów handlowych. Dokumenty handlowe przechowywane są w banku do chwili zapłaty za nie.

Wykup wierzytelności

Wykup wierzytelności

Wykup od dostawcy przez bank należności finansowych za dostarczone towary i usługi.

Finansujemy transakcje inwestycyjne, wykup wierzytelności długoterminowych oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie wierzytelności mogą być wyrażone w złotych lub walutach wymienialnych.

Złóż wniosek o wykup wierzytelności

Finansowanie eksportu

Finansowanie eksportu

Wsparcie polskich eksporterów dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym.

Polega na udzieleniu kredytu na przygotowanie produktów, wykupie wierzytelności od kontrahentów zagranicznych bądź udzielaniu kredytów bezpośrednio importerom zagranicznym.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24