icon

13 mld zł na gwarancje kredytowe dla firm w ING

Jako pierwszy bank udostępniamy Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK.

10 kwietnia 2020 podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę współpracy, na podstawie której klienci banku będą mogli skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. FGP to nowy program pomocowy, dzięki któremu BGK będzie udzielał gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu do 80 proc. jego wartości.

Dowiedz się więcej

Jak skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych?
Skontaktuj się ze swoim doradcą.

 

GWARANCJA DE MINIMIS (PLD-KFG)

Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".

Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Główne Warunki Programu gwarancji de minimis (PLD-KFG):

  • Udzielana do kredytu obrotowego (także w rachunku bieżącym) oraz inwestycyjnego.
  • Forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej.
  • Prowizja roczna od kwoty gwarancji: 0,5% p.a.. do 31.12.2021 r. prowizja wynosi 0,00% p.a
  • Przyznawana na maksymalnie: 39 miesięcy do kredytów obrotowych i 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych,
  • do kwoty 3,5 mln zł (w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., maksymalna kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu może być wyższa niż 3,5 miliona złotych)
  • obejmuje do 60% kwoty kredytu, a w przypadku kredytów udzielonych do 31.12.2021  r. w wysokości 80% kwoty kredytu.
  • Kwotę gwarancji wyznacza także maksymalny dopuszczalny 3-letni limit pomocy de minimis (200 tys. euro lub 100 tys. euro w przypadku podmiotów z sektora transportu drogowego towarów)
  • Nie jest przeznaczona dla podmiotów działających m.in. w dziedzinie produkcji podstawowej, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.
  • Zabezpieczenie kredytu – dowolne, ustalane z kredytobiorcą (brak zastrzeżeń programowych); dodatkowo może zostać pobrane oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
  • Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco na rzecz BGK.