Kredyt obrotowy

Kredyt na zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb finansowych firmy, w tym regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i organów podatkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

 • Udzielany w PLN lub innych walutach zgodnie z ofertą banku.
 • Standardowy okres finansowania do 5 lat.
 • Udostępniany w rachunku bankowym lub rachunku kredytowym.
 • Możliwość skorzystania z automatycznej spłaty kredytu z wpływów na rachunek (w wypadku kredytu w rachunku bankowym).
 • Może mieć charakter odnawialny (ang. revolving), dzięki czemu każda spłata będzie odnawiać limit kredytowy przyznany firmie.

Złóż wniosek o kredyt obrotowy

Więcej o kredycie obrotowym

Kredyt obrotowy dla firmy a jej strategia finansowa - czytaj więcej

Umowa wieloproduktowa – jedna umowa wiele produktów!

Podpisujesz jedną umowę kredytową, dzięki której możesz korzystać z wielu produktów z naszej oferty, bez konieczności podpisywania odrębnych umów. W ramach umowy wieloproduktowej możesz elastycznie dobrać produkty kredytowe i indywidualnie określić ich parametry: kwotę, okres, na jaki produkt jest udzielony oraz walutę.

W ramach umowy wieloproduktowej dostępne są następujące formy finansowania:

 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty inwestycyjne
 • Inne usługi:
  • akredytywy dokumentowe
  • gwarancje
 • Transakcje dyskontowe:
  • wykup wierzytelności prosty z regresem
  • wykup weksli z regresem
  • wykup wierzytelności odwrotny
 • Promesy kredytów i gwarancji.

Złóż wniosek o umowę wieloproduktową

Pożyczka na dowolny cel

To prosta forma finansowania niewielkich kwot na dowolny cel biznesowy, np. zakup środków transportu, spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, czy też konsolidację zobowiązań w innych bankach.

 • Udzielana w PLN lub innych walutach zgodnie z ofertą banku.
 • Okres finansowania do 10 lat.
 • Brak konieczności deklarowania przeznaczenia pozyskanych środków.

Więcej o pożyczce

Złóż wniosek o pożyczkę na dowolny cel

Kredyt unijny obrotowy

Skierowany jest do tych klientów korporacyjnych ING Banku Śląskiego, którzy chcą zrealizować swój projekt biznesowy przy wsparciu środków z funduszy pomocowych i którzy spełniają kryteria podmiotowe określone w poszczególnych programach operacyjnych.

Unijne kredyty obrotowe pomagają zrealizować projekty szkoleniowe czy badawcze, na które beneficjent stara się lub już otrzymał dofinansowanie. Mogą one być przeznaczone na:

 • prefinansowanie dotacji, tj. sfinansowanie kosztów do czasu wypłaty dotacji (tzw. kredyty pomostowe)

Współfinansowanie przedsięwzięć z środków unijnych polega zwykle na refinansowaniu (refundowaniu) określonej części wydatków poniesionych przez podmioty.

Rzadko na projekty badawcze czy szkoleniowe można otrzymać zaliczkę od instytucji wdrażającej. Oznacza to w praktyce, że potencjalny beneficjent pomocy musi dysponować znaczną częścią całkowitego budżetu na zrealizowanie projektu. Rozwiązaniem tego problemu może być zaciągnięcie tzw. kredytu pomostowego. Kredyt ten jest przeznaczony na prefinansowanie kosztów do czasu wypłaty dotacji.

 • finansowanie wkładu własnego projektu

Kredyt jest udzielany na finansowanie udziału własnego projektu, czyli tej części kosztów kwalifikowanych projektu, która nie jest finansowana z dotacji. Bank może zaoferować kredyt finansujący wkład własny beneficjenta. Harmonogram spłaty jest ustalany zgodnie z harmonogramem płatności w projekcie .

Udostępnimy również specjalny Rachunek Projektowy, który umożliwia wygodne rozliczenie dotacji.

Kredyty unijne udzielane są w polskich złotych.

Złóż wniosek o kredyt unijny obrotowy

Więcej o kredycie unijnym

Korzyści dla Twojej firmy

icon

To jest oferta dla spółek. Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź ofertę dla swojej firmy.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zacznij z nami rozwijać swój biznes

Złóż wniosek o finansowanie 100% online i skorzystaj z niższej prowizji za udzielenie finansowania.

Złóż wniosek  lub dowiedz się więcej

Jesteś już naszym klientem i chcesz skorzystać z finansowania?

Złóż wniosek i podpisz umowę przez bankowośc internetową.

Wejście (login i hasło)

Nie pamiętam hasła

 

Wejście (eToken/karta)

Generuj certyfikat | Odblokuj dostęp

Przed pierwszym logowaniem z użyciem eTokena/karty musisz wygenerować certyfikat.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24

  Złóż wniosek online