Kredyty na inwestycje

Korporacyjny kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny pozwala na sfinansowanie zakupu gruntu pod inwestycje, zakup, budowę lub modernizację nieruchomości, a także zakup, remont lub modernizację środków trwałych.

 • Udzielany w PLN lub innych walutach zgodnie z ofertą banku.
 • Okres finansowania do 10 lat.
 • Maksymalna kwota finansowania do 100% wartości netto nakładów inwestycyjnych.
 • Wypłata środków jednorazowo lub w transzach.
 • Przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw z historią działalności gospodarczej, jak i rozpoczynających działalność.

Złóż wniosek o kredyt inwestycyjny

Kredyt unijny inwestycyjny

Skierowany jest do tych klientów korporacyjnych ING Banku Śląskiego, którzy chcą zrealizować swój projekt biznesowy przy wsparciu środków z funduszy pomocowych i którzy spełniają kryteria podmiotowe określone w poszczególnych programach operacyjnych.

Unijne kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych. Kredyt może być wykorzystany na:

 • prefinansowanie dotacji, tj. sfinansowanie kosztów do czasu wypłaty dotacji (tzw. kredyty pomostowe)
  Współfinansowanie przedsięwzięć z środków unijnych polega zwykle na refinansowaniu (refundowaniu) określonej części wydatków poniesionych przez podmioty.

  Rzadko na projekty badawcze czy szkoleniowe można otrzymać zaliczkę od instytucji wdrażającej. Oznacza to w praktyce, że potencjalny beneficjent pomocy musi dysponować znaczną częścią całkowitego budżetu na zrealizowanie projektu. Rozwiązaniem tego problemu może być zaciągnięcie tzw. kredytu pomostowego. Kredyt ten jest przeznaczony na prefinansowanie kosztów do czasu wypłaty dotacji.
 • finansowanie wkładu własnego projektu


  Kredyt jest udzielany na finansowanie udziału własnego projektu, czyli tej części kosztów kwalifikowanych projektu, która nie jest finansowana z dotacji. Bank może zaoferować kredyt finansujący wkład własny beneficjenta. Harmonogram spłaty jest ustalany zgodnie z harmonogramem płatności w projekcie .

  Udostępnimy również specjalny Rachunek Projektowy, który umożliwia wygodne rozliczenie dotacji

 • Kredyty unijne udzielane są w PLN i EUR.

Złóż wniosek o kredyt unijny inwestycyjny

Kredyt na zakup gruntów rolnych

Kredyt, który pozwala na zakup gruntów rolnych, zakup udziałów firm prowadzących działalność rolniczą na nieruchomościach stanowiących ich własność, będących w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawionych w okresach wieloletnich, a także refinansowanie kredytów i nakładów związanych z nabywaną nieruchomością gruntową.

 • Kredyt komercyjny przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
 • Udzielany w PLN.
 • Okres finansowania do 6 lat z możliwością spłaty w tym okresie 20% kredytu i rozłożeniem reszty kredytu na kolejne okresy 6-letnie.
 • Możliwa karencja w spłacie kapitału na okres 24 m-cy.
 • Wymagany wkład własny min. 20% wartości inwestycji.

Złóż wniosek o kredyt na zakup gruntów rolnych

Kredyt wspierający zrównoważony rozwój

Z marżą banku 0% przez pierwszych 13 miesięcy finansowania. Dla klientów ING na wsparcie w realizacji jednego z celów zrównoważonego rozwoju. 

 • udzielany w PLN oraz EUR
 • w wysokości do 20 mln PLN lub ekwiwalent w EUR
 • okres finansowania: od 36 do 120 miesięcy
 • do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • stawka referencyjna: WIBOR 1M lub EURIBOR 1M
 • cel finansowania: wspieranie realizacji jednego z celów zrównoważonego rozwoju wskazanego przez klienta w dodatkowym oświadczeniu (możliwość sfinansowania między innymi: instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby, zakupu urządzenia energooszczędnego, pojazdu elektrycznego lub innego celu wspierającego zrównoważony rozwój)
 • oferta dostępna do 31 grudnia 2023r. 

O szczegóły kredytu, sposób wnioskowania i wymagane dokumenty spytaj doradcę lub skontaktuj się z Centrum Wsparcia Biznesu 32 357 00 24.

Korporacyjny kredyt refinansowy

Refinansowanie kredytu lub kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inny bank przeznaczonych na sfinansowanie zakupu gruntu pod inwestycje, zakup, budowę lub modernizację nieruchomości, a także zakup, remont lub modernizację środków trwałych.

 • Udzielany w PLN lub innych walutach zgodnie z ofertą banku.
 • Okres finansowania do 10 lat.
 • Maksymalna kwota finansowania do 100% wartości netto nakładów inwestycyjnych.
 • Możliwość uzyskania zarówno na inwestycje zrealizowane, jak i te w trakcie realizacji.

Złóż wniosek o kredyt refinansowy

Kredyt na inwestycje w rolnictwie

Kredyt, który pozwala na zakup gruntów rolnych, budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń i linii technologicznych, zakup udziałów firm prowadzących działalność rolniczą, a także refinansowanie kredytów i nakładów związanych z nabywaną nieruchomością gruntową.

 • Kredyt komercyjny przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
 • Udzielany w PLN.
 • Okres finansowania do 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie kapitału na okres 24 m-cy.
 • Wymagany wkład własny min. 20% wartości inwestycji.

Złóż wniosek o kredyt na inwestycje w rolnictwie

Kredyt technologiczny

Kredyt udzielany przedsiębiorcom starającymi się o dotacje w ramach działania wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego: „Kredyt technologiczny”.

 • Kredyt przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców z sektora MŚP.
 • Udzielany w PLN.
 • W przypadku przyznania dotacji kredyt jest spłacany do wysokości dotacji bezpośrednio przez BGK w formie premii technologicznej.

Więcej o kredycie technologicznym

Jesteśmy liderem w kredytowaniu innowacji technologicznych - dowiedz się więcej 

W ramach  umowy wieloproduktowej dostępne są następujące formy finansowania:
 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty inwestycyjne
 • Inne usługi:
  • akredytywy dokumentowe
  • gwarancje
 • Transakcje dyskontowe:
  • wykup wierzytelności prosty z regresem
  • wykup weksli z regresem
  • wykup wierzytelności odwrotny
 • Promesy kredytów i gwarancji.

Złóż wniosek o umowę wieloproduktową

Korzyści dla Twojej firmy

To jest oferta dla spółek. Prowadzisz jednosobową działalność gospodarczą? Sprawdź ofertę dla swojej firmy

Deklaracja ekologiczna ING

W ING zobowiązaliśmy się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku. Zobacz, jak chcemy to osiągnąć. 

Kredyt dla firm z gwarancją Biznesmax z dotacją (FG POIR).

11.08.2020 podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielanie zabezpieczeń w formie gwarancji Biznesmax  dla finansowania przeznaczonego na cel inwestycyjny (w tym na realizację inwestycji z efektem ekologicznym) lub kredyt obrotowy w złotych. Skorzystanie z gwarancji umożliwia ubieganie się o dotację (FG POIR) w formie zwrotu części odsetek od kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Z gwarancji mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają potencjał innowacyjny lub wykonali inwestycję w ekologię.

Korzyści z gwarancji to m.in.:

 • 0% prowizji za gwarancję w całym okresie jej trwania,
 • wysoka kwota gwarancji – nawet do 2,5 mln euro,
 • długi okres gwarancji,
 • możliwość zabezpieczenia do 80% wartości kredytu,
 • możliwość ubiegania się z zwrot zapłaconych odsetek w ciągu trzech lat.

Szczegóły oraz informacje jak złożyć wniosek 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zacznij z nami rozwijać swój biznes

Złóż wniosek o finansowanie 100% online i skorzystaj z niższej prowizji za udzielenie finansowania.

Złóż wniosek  lub dowiedz się więcej

Jesteś już naszym klientem i chcesz skorzystać z finansowania?

Złóż wniosek i podpisz umowę przez bankowośc internetową.

Wejście (login i hasło)

Nie pamiętam hasła

 

Wejście (eToken/karta)

Generuj certyfikat | Odblokuj dostęp

Przed pierwszym logowaniem z użyciem eTokena/karty musisz wygenerować certyfikat.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24

  Złóż wniosek online