Bezpieczeństwo na bank w obrocie handlowym

Skorzystanie z rachunku zastrzeżonego/powierniczego sprawia, że bank przyjmuje rolę strażnika interesów obu stron transakcji handlowej. Kupujący przekazuje środki na specjalny rachunek, a rozliczenie transakcji następuje po spełnieniu przez sprzedającego warunków określonych wcześniej w umowie.

Dla kogo?

Rachunki zastrzeżone i powiernicze zainteresują klientów, którzy:

 •  zawierają transakcje z partnerem, którego wiarygodności jeszcze nie znają,
 • zawierają transakcje o szczególnych warunkach lub dużym skomplikowaniu, np. sprzedaży-zakupu nieruchomości,
 • chcą zabezpieczyć interesy obu stron wymiany.

Korzyści dla twojej firmy

Proste i uniwersalne rozwiązanie

Możesz je dopasować do wielu rodzajów transakcji i zastąpić nim bardziej skomplikowane produkty bankowe (np. akredytywy).

Pełne bezpieczeństwo

To bank kontroluje wykonanie warunków umowy i rozliczenie płatności – możesz być spokojny i jako kupujący, i sprzedający.

Większa wiarygodność

Zwiększasz swoją wiarygodność finansową i handlową – szczególnie wobec nowych partnerów biznesowych.

Poznaj naszą ofertę rachunków zastrzeżonych i powierniczych

Rachunek zastrzeżony (escrow) / powierniczy

 Uniwersalne rozwiązanie, które zabezpiecza interesy i ogranicza ryzyko obu stron umowy.

 • Rachunek służy do zdeponowania przez kupującego środków, które będzie można wykorzystać wyłącznie w sposób uzgodniony przez kontrahentów. Bank pełni rolę arbitra, który decyduje o uruchomieniu środków z rachunku po spełnieniu warunków umowy.
 • Środki zdeponowane na rachunku zastrzeżonym/powierniczym mogą zostać uruchomione na podstawie ustalonych wcześniej dokumentów, np. podpisanej przez obie strony dyspozycji uruchomienia środków, zaakceptowanych faktur, dokumentów potwierdzających realizację etapu inwestycji czy przekazanie własności do przedmiotu transakcji.
 • Umowa rachunku zastrzeżonego/powierniczego może określić szczegółowo nietypowe warunki uruchomienia środków, co pozwala w pełni zabezpieczyć interesy sprzedającego i kupującego.

e-Rachunek zastrzeżony

Nowoczesna odmiana tradycyjnego rachunku zastrzeżonego, z której skorzystasz bez wychodzenia z biura.

 • e-Rachunek otworzysz i w pełni obsłużysz w całości w systemie bankowości internetowej ING Banku.
 • Korzystanie z niego opiera się na regulaminie i nie wymaga podpisywania umowy ani dostarczania dodatkowych dokumentów.
 • Rachunek otwiera sprzedający, który jest klientem korporacyjnym ING Banku. Kupujący nie musi być klientem ING Banku – otrzyma dane do logowania na e-Rachunek, gdzie może zaakceptować warunki umowy, a po zrealizowaniu kontraktu zatwierdza wypłatę środków dla sprzedającego.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy dla firm deweloperskich, który służy do gromadzenia środków powierzonych przez nabywców mieszkań.

 • Przekazanie środków na rachunek powierniczy odbywa się na podstawie odrębnych umów deweloperskich podpisanych z nabywcami nowych mieszkań.
 • Mieszkaniowy rachunek powierniczy występuje dwóch wariantach: otwartym (uruchomienie środków po zweryfikowanym zakończeniu każdego etapu budowy) i zamkniętym (uruchomienie środków po zakończeniu budowy i podpisaniu aktu notarialnego).
 • W celu identyfikacji wpłat wykorzystujemy usługę płatności masowych – każdy nabywca otrzymuje indywidualny 26-cyfrowy numer rachunku.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24