Centrum pomocy

 • Czy dostanę fakturę VAT za dzierżawę terminala płatniczego?

  Fakturę VAT uwzględniającą wszystkie opłaty inne niż transakcyjne wystawiamy najpóźniej 15 dnia miesiąca, po miesiącu, którego dotyczą opłaty. Fakturę przygotowujemy automatycznie i wysyłamy na adres e-mail wskazany na wniosku o terminal.

 • Kiedy otrzymam pieniądze z transakcji?

  Pieniądze za transakcje wykonane do godz. 24:00 w danym dniu, znajdą się na Twoim koncie w następnym dniu roboczym do godziny 10:00. Rozliczenie za piątek księgowane jest na Twoim koncie w sobotę.Pieniądze za transakcje wykonane w sobotę, niedzielę zostaną zaksięgowane na Twoim koncie w poniedziałek do godziny 10.00.

  Informacje o rozliczeniu każdej transakcji i naliczonych opłatach znajdziesz na portalu ING POS.

  Jeśli uznasz, że:

  • transakcje rozliczyły się błędnie,
  • opłaty zostały błędnie naliczone,
  • chcesz zgłosić reklamację,

  zadzwoń na naszą infolinię.

 • Otrzymałem fakturę za terminal mailem, ale niechcący wykasowałem maila. Chcę dostać fakturę jeszcze raz. Co mam zrobić?

  Wyślij wiadomość w bankowości internetowej z prośbą o ponowne przesłanie faktury.  Wskaż w niej, za jaki okres mamy przygotować duplikat faktury.

 • Z czego składa się opłata za transakcje wykonane kartami Visa lub Mastercard?

  Opłata za transakcje wykonane na terminalu kartami Visa oraz Mastercard składają się z:

  1. Opłaty interchange (IRF) – jest to opłata, którą przekazujemy na rzecz banku wydającego kartę z tytułu transakcji płatności tą kartą. Ma ona na celu zrekompensowanie  bankowi wydającemu kartę ryzyka i koszty ponoszone w związku z obsługą rachunku właściciela karty.

  Stawki:

  • Od transakcji wykonanej kartą debetową pobierana jest wartość 0,2%
  • Od transakcji wykonanych kartą kredytową  pobierana jest wartość 0,3%
  1. Opłaty Assessment Fee (AF) – jest to opłata systemowa, jaką pobierają organizacje płatnicze VISA i Mastercard za przeprocesowanie transakcji. Wysokość opłat jest uzależniona od wysokości kwoty oraz ilości wykonywanych transakcji.  

  Aktualne stawki opłat Interchange Fee oraz Assesment Fee :

  1. Marża za usługę (MSF) – jest to część prowizji jaką pobiera bank za świadczoną usługę terminala płatniczego.   

   

   

   

   

   

  Zgodnie z regulacjami unijnymi poszczególne składowe prowizji od transakcji są księgowane jako oddzielne transakcje na rachunku bieżącym klienta. 

 • Czy otrzymam fakturę za prowizję od transakcji?

  Nie, prowizja od transakcji dokumentowana jest na wyciągu bankowym. Wyciąg bankowy uznawany jest za fakturę .

 • Co mam zrobić, jeżeli w dniu pobrania opłaty za terminal, nie mam pieniędzy na koncie?

  Prowizja będzie zawieszona na Twoim koncie i będzie czekała do pojawiania się środków. Od zeszłego roku mimo iż są zajęcia komornicze, pobieramy wszystkie należne nam opłaty w pierwszej kolejności przed komornikiem.

 • Jak zmienić konto do wpływów z transakcji i obciążenia opłatami?

  Konto do rozliczeń za terminal wybierasz na wniosku o terminal. Jeśli masz np. dwa konta firmowe, wskazujesz jedno z nich do rozliczeń. Jeśli korzystasz z naszego eTerminala i po pewnym czasie chcesz zmienić konto, musisz przekazać do banku dyspozycję zmiany rachunku poprzez wniosek w bankowości internetowej.

 • Kiedy pieniądze z transakcji na terminalu wpływają na mój rachunek?

  Pieniądze z tytułu rozliczonych transakcji przekażemy na Twoje konto do godziny 10.00 w następnym dniu roboczym po wykonanej transakcji, wykonując następujące księgowania:

  • całość transakcji na (+)
  • ewentualne zwroty na (-)
  • opłaty i prowizje za transakcje na (-).

  Pieniądze za transakcje wykonane w piątek otrzymasz w sobotę, a za sobotę i niedzielę – w poniedziałek.

 • Kiedy pobierane są prowizje za transakcje i dzierżawę terminali?

  Prowizję za transakcje pobieramy z rachunku firmy w następnym dniu roboczym po przyjęciu płatności. Za transakcje wykonane w piątek – pobieramy prowizję w sobotę, za transakcje wykonane w weekend –pobieramy prowizję w poniedziałek. Nie pobieramy opłaty za korzystanie z aplikacji eTerminal.

 • Na jaki czas zawieram z bankiem umowę o terminal płatniczy?
  Umowę zawieramy na 18 miesięcy. Jeśli jej nie wypowiesz, przedłuża się automatycznie, bezterminowo. Zmiana umowy nie wymaga aneksu na piśmie.
 • Z jakim okresem wypowiedzenia mogę rozwiązać umowę z bankiem?
  Możesz rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Na przykład, jeśli wypowiesz umowę w marcu, termin jej zakończenia upływa ostatniego dnia kwietnia.
 • W jaki sposób otrzymam umowę na terminal płatniczy?

  Szablon umowy, z którą zapoznajesz się podczas składania wniosku o eTerminal, personalizujemy danymi z wniosku o eTerminal. Tak przygotowaną umowę z załącznikiem nr 1 umieszczamy w Moim ING w  Elektronicznym systemie doręczania korespondencji. Znajdziesz go w Usługach w części Moje dokumenty - Dokumenty bankowe.

  Jeśli korzystasz z ING Business znajdziesz umowę w Dokumentach - Wiadomości.

 • W jakich przypadkach Bank może rozwiązać ze mną umowę o terminal płatniczy?

  Bank rozwiązuje umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  Bez zachowania okresu wypowiedzenia możemy ją rozwiązać, gdy:

  • nie zrobisz żadnych transakcji na urządzeniu w ciągu kolejnych 12 tygodni
  • będziesz użytkować kartę SIM z usługą GPRS niezgodnie z przeznaczeniem (nie dotyczy Aplikacji eTerminal od ING)
  • naruszysz warunki umowy
  • posiadasz lub uzyskasz w trakcie trwania umowy status rezydenta podatkowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu przepisów FATCA
  • zostaniesz zweryfikowany negatywnie w banku, w organizacjach płatniczych lub u innych agentów rozliczeniowych 
  • przyjmiesz zapłatę kartami skradzionymi, utraconymi lub sfałszowanymi (również jeżeli stwierdzili to inni agenci rozliczeniowi), a zjawisko to się będzie się powtarzać
  • organizacje płatnicze lub Polski Standard Płatności nałożą na bank kary związane z nieprawidłowościami regulacyjnymi przy przeprowadzaniu przez Ciebie transakcji
  • zażądają tego organizacje płatnicze lub Polski Standard Płatności
  • na Twoim rachunku w naszym banku pojawi się zajęcie egzekucyjne
  • zostanie rozwiązana umowa o konto dla przedsiębiorców w naszym banku.
 • Jakie dyspozycje zmiany do umowy o terminal płatniczy mogę złożyć poprzez wniosek w bankowości internetowej?

  W jednym wniosku zebraliśmy 11 rodzajów dyspozycji zmian do umów o terminal płatniczy:

  1. Dodatkowy terminal (2  dyspozycje):

  • Zamawiam dodatkowy terminal płatniczy
  • Zamawiam aplikację ING eTerminal na telefon


  2. Aktualizacja danych (4 dyspozycje):

  • Zmieniam adres lokalizacji, w której mam terminal/eTerminal
  • Aktualizuje dane firmy [skutkuje zmianami na fakturze]
  • Zmieniam adres e-mail (faktury , ING POS) [skutkuje zmianami na fakturze, zmiana logowania do ING POS, ING eTerminal]
  • Zmieniam konto do rozliczeń wpływów z transakcji i opłat [wymagany ANEKS]


  3. Dodatkowe usługi do terminali, które posiadam (2 dyspozycje):

  • Zamawiam/wyłączam usługę Cashback [dotyczy wszystkich terminali]
  • Zamawiam/wyłączam usługi dla hoteli lub wypożyczalni pojazdów [wymagany ANEKS dla włączenia, można wybrać lb. terminali]


  UWAGA!
  Te dodatkowe usługi nie są dostępne w aplikacji ING eTerminal

  4. Rezygnacja z terminala (3 dyspozycje):

  • Rezygnuje z wybranych terminali
  • Rezygnuje z wybranych eTerminali 
  • Rozwiązuję umowę i rezygnuję ze wszystkich terminali / eTerminali

      
  Jeżeli pośród dostępnych 11 dyspozycji nie ma takiej, która umożliwiłaby przesłanie klientowi jego dyspozycji może to zrobić również w MING poprzez wiadomość.

 • Jakie poniosę konsekwencje, gdy bank rozwiąże ze mną umowę przed terminem jej zakończenia?

  Nie poniesiesz żadnych konsekwencji. Bank nie ma obowiązku powiadomić Cię pisemnie o rozwiązaniu Umowy.

 • Jakie poniosę koszty, gdy zdecyduję się rozwiązać umowę przed terminem jej zakończenia?

  Ewentualne koszty wynikają bezpośrednio z umowy, jaka wiąże Cię z bankiem. 

 • Chcę zgłosić zmiany danych firmy i zamówić nowy terminal. Jak to zrobić?

  Jeśli korzystasz z Mojego ING, złóż wniosek online w bankowości. 

  Jeśli korzystasz z ING Business, pobierz wniosek w pliku PDF. Pobierz wniosek w PDF-ie na swoje urządzenie, otwórz go w programie Adobe Acrobat, wypełnij go i wyślij do nas jako załącznik przez bankowość internetową.

  Z tym wnioskiem możesz:

  • zamówić dodatkowy terminal lub eTerminal – do nowej lub tej samej lokalizacji
  • zaktualizować dane firmy: adresowe lub do kontaktu
  • zmienić konto do rozliczeń wpływów z transakcji i opłat
  • włączyć/ wyłączyć usługę Cashback
  • zrezygnować z jednego lub wszystkich terminali
  • rozwiązać umowę o terminal.

  icon

  Masz problemy z otwarciem wniosku w pliku PDF?

  Zobacz, jak go rozwiązać

 • Co się stanie, jeśli zawieszę lub zamknę działalność w trakcie trwania umowy o terminal lub eTerminal?

  Gdy zaprzestaniesz działalności gospodarczej, będziemy to traktować jako równoznaczne z wygaśnięciem umowy.

 • Czy mogę zamówić terminal płatniczy podczas wizyty w Oddziale?

  Tak, wypełniasz wówczas elektroniczny wniosek dostępny w swojej bankowości internetowej - Moim ING lub ING Business. Możesz skorzystać z pomocy specjalisty. Elektroniczny wniosek jest jedynym sposobem zamówienia terminali płatniczych.

Terminale płatnicze

 • Jakie płatności mogę przyjmować na terminalu płatniczym?
  1. Terminal przyjmuje płatności następującymi kartami płatniczymi VISA i Mastercard:

   Możesz akceptować karty z chipem, paskiem magnetycznym lub karty zbliżeniowe.
  2. Terminal przyjmuje także płatności kodem BLIK wygenerowanym na telefonie klienta.
    
   płatności kodami BLIK
 • Jakie limity transakcyjne ma mój terminal?
  Lp. Nazwa limitu Definicja limitu Wartość limitu ustawiona na terminalu płatniczym
  1 minimalna kwota pojedynczej transakcji minimalna kwota za transakcję, którą można zapłacić kartą lub Blikiem 0,02 zł
  2 maksymalna kwota pojedynczej transakcji maksymalna kwota za transakcję, którą można zapłacić kartą lub Blikiem 20.000,00 zł
  3 minimalna kwota wypłaty Cashback minimalna kwota, którą można wypłacić przy okazji płatności kartą Visa, Mastercard, Maestro 1,00 zł
  4 maksymalna kwota Cashback dla transakcji Visa maksymalna kwota, którą można wypłacić przy okazji płatności kartą Visa 300,00 zł
  5 maksymalna kwota Cashback dla transakcji Mastercard i Maestro maksymalna kwota, którą można wypłacić przy okazji płatności kartą Mastercard i Maestro 500,00 zł
 • Jak przyjąć płatność kartą na terminalu płatniczym?

  Sprzedaż możesz rozpocząć na terminalu na różne sposoby.

  • Wybierz dowolny przycisk numeryczny - sprzedaż jest ustawiona jako transakcja domyślna, lub
  • Wybierz opcję „WIĘCEJ”, a następnie wybierz: „Sprzedaż” i zatwierdzić zielonym przyciskiem.

   

  1. Na terminalu pojawi się ekran „Sprzedaż”. Wprowadź kwotę i zaakceptuj wartość zielonym przyciskiem Enter.
  2. Wprowadź kartę do odpowiedniego czytnika chipowego lub magnetycznego. Jeśli klient woli płatność zbliżeniową, przyłóż kartę do terminala.
  3. Uwierzytelnienie
   • Jeżeli klient użył karty z chipem lub paskiem magnetycznym, terminal poprosi, aby klient wpisał swój PIN i zatwierdził przyciskiem Enter
   • Klient musi wpisać PIN również przy płatności zbliżeniowej powyżej 100 zł oraz na żądanie banku wystawcy karty.
   • Jeżeli klient musi potwierdzić transakcję podpisem posiadacza karty – poproś go o podpis na wydrukowanym paragonie. Zweryfikuj złożony podpis z podpisem na karcie. Jeśli podpis jest zgodny – wybierz opcję TAK. Zachowaj podpisane przez klienta potwierdzenie. Kopię, którą wydrukował terminal, przekaż klientowi. Jeśli podpis jest niezgodny – wybierz opcję NIE. Terminal sam unieważni transakcję.
  4. W tym momencie następuje autoryzacja transakcji. Terminal łączy się z centrum autoryzacyjnym. Po wyświetleniu komunikatu „Transakcja zaakceptowana” – wyjmij kartę z czytnika.
  5. Terminal wydrukuje pokwitowanie dla Ciebie i zapyta o kopię wydruku dla klienta. Wciśnij odpowiedni klawisz pod opcją TAK lub NIE.
 • Jak przyjąć płatność BLIKIEM na terminalu płatniczym?
  1. Wybierz na terminalu opcję „Sprzedaż”, wprowadź kwotę i zaakceptuj przyciskiem Enter.
  2. Pojawi się ekran z kwotą, walutą oraz informacją „Wprowadź kartę”. Na ekranie wybierz opcję BLIK.
  3. Poproś klienta, aby wprowadził kod BLIK, a następnie potwierdził przyciskiem Enter lub OK na ekranie. Aby zatwierdzić transakcję klient musi zaakceptować
   ją na swoim telefonie.
  4. Dalej transakcja przebiega tak jak zwykła sprzedaż z użyciem karty. Na terminalu pojawi się komunikat „Transakcja zaakceptowana”, a następnie pytanie o kopię wydruku dla klienta?”.
 • Jak unieważnić transakcję na terminalu?

  Unieważnienie – dzięki temu możesz anulować transakcje na terminalu. Możesz to zrobić tylko dla transakcji sprzedaży wykonanych przed zamknięciem dnia rozliczeniowego.

  1. Wybierz na terminalu WIĘCEJ, następnie UNIEWAŻNIENIE i wprowadź numer rachunku, jaki chcesz unieważnić. Następnie zaakceptuj przyciskiem Enter lub wybierz opcję OK na ekranie.

   Nr rachunku znajdziesz na paragonie
  2. Wprowadź kwotę unieważnienia zgodną z rachunkiem. Zatwierdź przyciskiem Enter.
  3. Terminal potwierdzi unieważnienie transakcji i wydrukuje paragon unieważnienia.
  4. Możesz wydrukować kopię unieważnienia transakcji dla klienta, jeśli jej potrzebuje. Wybierz odpowiedni przycisk pod odpowiedzią TAK lub NIE.
  5. Jeżeli na terminalu nie ma transakcji o wprowadzonym numerze rachunku, terminal wyświetli następujący komunikat: Brak transakcji do unieważnienia.
 • Jak zrobić zwrot na terminalu?

  Zwrot – transakcja, dzięki której możemy uznać reklamację i zwrócić klientowi pieniądze. Nie musi być powiązana z transakcjami wykonanymi wcześniej na terminalu.

  Żeby zrobić zwrot musisz wprowadzić hasło administracyjne. Znajdziesz je po zalogowaniu się do ING POS. Wejdź w sekcję „Terminale--> Opcje --> Szczegóły”. Hasło nie ulega zmianie. Jeśli 3 razy z rzędu się pomylisz, zablokujemy na 2 minuty możliwość wprowadzania hasła. Po tym czasie możesz ponownie je wprowadzić.

  1. Wybierz na terminalu opcję „Zwrot”. Wpisz hasło administracyjne. Następnie wprowadź kwotę i zaakceptuj przyciskiem Enter lub OK.
  2. Odczytaj kartę przez chip, pasek magnetyczny lub zbliż kartę do terminala.
  3. Terminal wydrukuje dla Ciebie potwierdzenie wykonanego zwrotu. Poproś właściciela karty, aby się na nim podpisał. Sprawdź podpis na wydruku z podpisem na karcie i potwierdź zgodność, wybierając TAK lub użyj przycisku Enter.
  4. Terminal wydrukuje potwierdzenie transakcji zwrotu dla klienta i będzie gotowy do dalszej pracy.
 • Jak wypłacić gotówkę na terminalu - sprzedaż z opcją Cashback?

  Cashback – transakcja, dzięki której klient może wypłacić gotówkę ze swojego rachunku. Jest ona możliwa tylko w przypadku karty płatniczej, która ma taką funkcję.

  1. Wybierz na terminalu opcję 1. „Sprzedaż”, wprowadź kwotę i zaakceptuj przyciskiem Enter. Do terminala wprowadź kartę, która przeprowadzi transakcję z wypłatą gotówki.
  2. Na ekranie terminala pojawi się pytanie: „Czy chcesz wypłacić gotówkę”, na które można odpowiedzieć za pomocą klawiszy funkcyjnych pod odpowiedziami: TAK, NIE lub używając czerwonego Cancel i zielonego przycisku Enter. Wybierz TAK.
  3. Na terminalu pojawi się ekran „Czy chcesz wypłacić gotówkę”. Wpisz kwotę do wypłaty i zatwierdź przyciskiem Enter.
  4. W kolejnym kroku terminal wyświetli kwotę transakcji. Poproś klienta o wpisanie PIN-u. Następnie transakcja przebiega tak jak tradycyjna sprzedaż.
 • Co znajduje się w zestawie, który otrzymam z terminalem płatniczym?

  Zestaw zawiera:

  • terminal mobilny wraz z kartą SIM oraz zainstalowaną aplikacją do przyjmowania płatności
  • zasilacz do terminala z instrukcją, jak naładować urządzenie
  • 1 rolkę papieru do wydruku potwierdzeń
  • zestaw naklejek, które informują o tym, jakie karty akceptujemy i że mamy system płatności mobilnych BLIK
  • opcjonalnie stację bazową USB do ładowania terminala lub stację bazową USB z wejściem LAN, która umożliwia połączenie poprzez Ethernet oraz ładowanie terminala.
 • Czym charakteryzuje się terminal mobilny Verifone V240m GPRS?

  Terminal Verifone Engage model V240m to nowoczesny, kompaktowy terminal mobilny z dotykowym ekranem 3,5'' o wysokiej rozdzielczości. 

  • Umożliwia akceptację płatności w dowolnym miejscu - w Twojej firmie i bezpośrednio u klienta.
  • Umożliwia komunikację poprzez sieć GSM/GPRS.
  • Posiada pamięć 384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM), microSD.
 • Czym charakteryzuje się terminal Verifone VX675 GPRS?

  Terminal mobilny Verifone model VX675 to urządzenie, które pozwoli na akceptację płatności zarówno stacjonarnie w Twojej firmie, jak i bezpośrednio u klienta. Terminal działa dzięki technologii GPRS, która umożliwia płatności w dowolnym miejscu.

  • umożliwia komunikację poprzez sieć GSM/GPRS. Terminal dostarczamy wraz z kartą SIM operatora Play, która umożliwia połączenie z sieciami: Play (POL), Orange, Plus, T-mobile w zależności od dostępności sygnału.
 • Jak zbudowany jest terminal mobilny Verifone V240m GPRS?

 • Jak zbudowany jest terminal mobilny Verivone VX675 GPRS?

 • Jak oznaczyć mój punkt handlowy, by wskazać klientom możliwość płatności bezgotówkowych na terminalu?

  Żeby poinformować klientów o akceptowanych kartach płatniczych, możliwości płacenia BLIKIEM oraz usłudze Cashback (wypłata gotówki przy okazji płatności kartą), wykorzystaj materiały, jakie otrzymujesz wraz z terminalem płatniczym.

  W zestawie znajdują się 2 naklejki z logotypami kart, które terminal akceptuje oraz 2 naklejki „Tu wypłacisz gotówkę” (jeśli zdecydowałeś się na dodatkową usługę Cashback).

  Przyklej naklejki na głównych drzwiach wejściowych lub w witrynie sklepu oraz w punkcie przyjmowania płatności – np. przy kasie.

 • Jak uruchomić terminal po raz pierwszy?

  1. Odszukaj e-mail do aktywacji systemu ING POS
  Na adres e-mail podany w umowie, wysłaliśmy jedną wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
  Wiadomość przesłaliśmy z adresu: aktywacja@pos.ing.pl (jeżeli nie widzisz wiadomości w skrzynce odbiorczej, sprawdź zakładkę SPAM).

  2. Zaloguj się do systemu ING POS
  Wejdź na link aktywacyjny do systemu ING POS. System poprosi Cię o zmianę hasła. Wprowadzenie 5 razy błędnego hasła powoduje zablokowanie systemu ING POS na 30 minut. System ING POS jest dostępny pod adresem: https://pos.ing.pl

  3. Wyszukaj terminal
  Wejdź w sekcję Terminale, wyszukaj urządzenie po adresie lokalizacji, a następnie przejdź poprzez link do „Opcje” i wybierz szczegóły. Jeśli zamówiłeś kilka terminali do jednej lokalizacji, wówczas na podstawie numeru S/N (numer seryjny terminala) odszukaj odpowiedni protokół urządzenia oraz numer TID (identyfikator terminala). Następnie wejdź do systemu ING POS i po numerze TID odszukaj terminal. Poprzez link wejdź do jego „Opcje” i wybierz szczegóły.

  4. Odczytaj hasło startowe
  Hasło startowe znajdziesz w prawej kolumnie, po wejściu w link „Opcje” i wybierz szczegóły
  terminala w danej lokalizacji.

  5. Naładuj urządzenie
  Instrukcja podłączenia do ładowania znajduje się w opakowaniu terminala.

  6. Uruchom terminal
  • Aby włączyć terminal, przytrzymaj przez kilka sekund zielony przycisk Enter.
  • Aby wyłączyć terminal, przytrzymaj dłużej czerwony przycisk Cancel. Następnie z ekranu POWER
  PANEL wybierz SHUTDOWN.

  7. Aktywuj
  Po uruchomieniu terminala pojawi się ekran powitalny. Wybierz na ekranie pozycję AKTYWACJA.

  8. Wpisz hasło startowe
  Wpisz hasło startowe - 6-cyfrowy kod odczytany w systemie ING POS i zatwierdź zielonym
  przyciskiem Enter.

  9. Terminal gotowy
  Następnie na ekranie wyświetli się pasek postępu konfiguracji aplikacji. Może potrwać to kilka minut. Nastąpi automatyczny restart terminala. Po ponownym uruchomieniu terminal będzie gotowy do pracy.

 • Zamówiłem terminal ze wsparciem technika – serwisanta. Co muszę zrobić, żeby zacząć przyjmować płatności?

  Jeśli urządzenie dostarczył Ci technik - serwisant, to on uruchomi aplikację i przygotuje Twój terminal do przyjmowania płatności.

 • Jak zgłosić podejrzaną transakcję?

  Transakcje podejrzane zgłoś pod numerem tel. 32 357 47 37 (numer znajduje się na odwrocie terminala i dostępny jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia).

  Zrób to w sytuacji, gdy:

  • posiadacz karty zachowuje się podejrzanie
  • transakcja wykonywana przez posiadacza karty przebiega podejrzanie.

  Kiedy zgłaszasz transakcję podejrzaną, musisz:

  • mieć przy sobie kartę płatniczą klienta
  • rozpocząć rozmowę od słów: „Dzwonię w sprawie autoryzacji, kod 10”
  • odpowiedzieć spokojnym tonem na pytania konsultanta
  • poinformować posiadacza karty, że to rutynowe czynności
  • podać konsultantowi swój unikalny numer klienta MID lub POS ID (są widoczne na wydruku) oraz podstawowe dane dotyczące transakcji.
 • Jak wykonać zamknięcie dnia na terminalu?

  Zamknięcie dnia na terminalu - to wysyłka danych transakcyjnych z terminala oraz wydrukowanie zestawienia transakcji wykonanych od ostatniego Zamknięcia dnia.

  Operację rozliczenia dnia, terminal wykonuje automatycznie − codziennie o tej samej porze.

  Jeżeli terminal jest zajęty lub wyłączony, zamknięcie dnia wykona najszybciej, jak będzie to możliwe po jego włączeniu. Po wykonaniu zamknięcia dnia transakcje są usuwane z terminala. Zamknięcie dnia można także wykonać ręcznie w dowolnym momencie dnia. Wówczas terminal nawiązuje połącznie z centrum rozliczeniowym i wysyła podsumowanie wszystkich transakcji.

  Po poprawnym rozliczeniu, historia transakcji jest usuwana z terminala - nie ma możliwości wydrukowania kopii ani unieważnienia transakcji.

  1. Wejdź w ADMIN wybierz opcję ZAMKNIĘCIE DNIA.

  2. Otrzymasz wydruk z rozliczeniem terminala. Po poprawnym rozliczeniu historia transakcji jest usuwana z terminala.

 • Jaki papier do wydruków mam stosować w terminalu?

  W urządzeniu stosuj papier do drukarek termicznych w rolkach o szerokości 57 mm i średnicy maksymalnej 40 mm.
  Papier możesz kupić samodzielnie. Jest to ten sam jak do kasy fiskalnej.

  Gdy na papierze pojawią się barwne paski sygnalizujące koniec rolki, załóż nową w sposób pokazany na obrazkach poniżej:

  Jak prawidłowo włożyć papier do terminala:

  1. Lekko odciągnij zatrzask pokrywy drukarki.
  2. Otwórz pokrywę i usuń pozostałości zużytej rolki.
  3. Zdejmij opakowanie papieru, rozwiń około 15 cm papieru i umieść papier w komorze. Papier musi być włożony tak, aby zawijał się za obudową pokrywy, a nie w stronę klawiatury. Jeśli źle założysz papier, terminal nie będzie drukował paragonów.
  4. Zamknij pokrywę i oderwij wystający kawałek papieru.
 • Czy muszę archiwizować wydruki z terminala?

  Paragon, który potwierdza przeprowadzenie transakcji, przechowuj zgodnie z okresem ustalonym w Umowie. Zwróć uwagę na papier paragonu – jest podatny na temperaturę, światło – dlatego przechowuj go w zaciemnionym i chłodnym miejscu. Możemy poprosić Cię o dostarczenie wydruku – np. żeby wyjaśnić reklamację.

 • Klientowi przekazuję oryginał czy kopię potwierdzenia transakcji?

  Klientowi należy przekazać kopię potwierdzenia transakcji. Ty powinieneś pozostawić oryginał potwierdzenia transakcji i przechowywać je 2 lata na wypadek ewentualnej reklamacji klienta.

 • Jak obsługiwać terminale płatnicze od ING - instrukcje do pobrania

Aplikacja eTerminal

 • Gdzie znajdę Aplikację eTerminal od ING?

  Pobierasz ją samodzielnie ze sklepu Google Play  razem z dodatkową nakładką do aplikacji, tzw. ING eTerminal Pinpad. Pinpad umożliwia przyjmowanie płatności, które wymagają zatwierdzenia kwoty pinem przez klienta. 

 • Na ilu urządzeniach mogę korzystać z Aplikacji eTerminal od ING?

  Nie ma ograniczenia w liczbie posiadanych  Aplikacji  eTerminal od ING. Ale jedna aplikacja może działać tylko na jednym telefonie. To znaczy, że jeśli potrzebujesz kilku eTerminali, musisz podać tę liczbę we wniosku o eTerminal i zapewnić tyle telefonów, ile zamawiasz aplikacji.

 • Jak mogę sprawdzić czy Aplikacja eTerminal od ING może działać na moim telefonie?

  Możesz sprawdzić listę urządzeń, na których działa nasza aplikacja.

  Pamiętaj jednak, że mogą być drobne różnice wynikające z oprogramowania producenta telefonu. Dlatego, by mieć pewność, że Twój telefon zadziała jako eTerminal:

  • wejdź do sklepu Google Play na swoim telefonie
  • pobierz Aplikację eTerminal od ING – to Cię do niczego nie zobowiązuje
  • uruchom aplikację na telefonie.

  W pierwszym kroku sprawdzimy czy Twoje urządzenie.

  Ekran Aplikacji eTerminal: Sprawdzamy, czy ten telefon może być eTerminalem

  Jeśli wszystko będzie ok, zobaczysz takie potwierdzenie:

  Ekran Aplikacji eTerminal: Twój telefon może działać jako terminal

  Wtedy możesz zamówić u nas dostęp do aplikacji i podpisać z nami umowę, jeśli jeszcze jej nie masz, albo od razu aktywować aplikację, jeśli już łączy Cię umowa z ING.

 • Czy mogę logować się do jednej aplikacji z kilku urządzeń?

  NIE, nie ma możliwości logowania się do jednej aplikacji z kilku urządzeń.

 • Czy mogę używać Aplikację eTerminal od ING poza granicami Polski?

  NIE, możesz korzystać z eTerminala tylko na terenie Polski. W tym celu, podczas instalowania aplikacji na swoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na śledzenie lokalizacji urządzenia. Jeśli nie wyrazisz tej zgody, nie możesz zainstalować aplikacji na swoim telefonie.

 • Co się stanie, jeśli wpiszę błędny PIN do Aplikacji eTerminal od ING?
  W takiej sytuacji:
  • pierwsze 3 próby wpisania PIN-u – w aplikacji wyświetli się komunikat „Niepoprawny PIN”
  • po 4 nieudanej próbie z rzędu – aplikacja na 10 minut zablokuje Ci możliwość zalogowania się . Zobaczysz komunikat: „Przekroczono liczbę prób logowania. Spróbuj ponownie za 10 minut”.
 • Co mam zrobić, gdy zapomnę PIN-u do Aplikacji ING eTerminal?

  W takiej sytuacji musisz wyrejestrować urządzenie w Aplikacji  eTerminal od ING i zarejestrować je ponownie - zakładka Więcej - Wyrejestruj urządzenie.

  Następnie, musisz wyczyścić dane Aplikacji eTerminal - Ustawienia -  Aplikacje - eTerminal - Pamięć - Wyczyść Dane.

 • Co mam zrobić, jeśli zgubię telefon z Aplikacją eTerminal od ING?
  Wyrejestruj w serwisie internetowym ING eTerminal  zgubione urządzenie i zarejestruj inne. Następnie pobierz Aplikację i zainstaluj ją na nowym urządzeniu zgodnie z  procesem instalacji jak w przypadku pierwszej  instalacji.
 • Co się stanie, jeśli nie zainstaluję Aplikacji eTerminal Pinpad?
  Są dwie sytuacje, w których Aplikacja eTerminal od ING informuje o tym fakcie.
  • Po uruchomieniu aplikacji, gdy nie uda się wykryć Pinpada, zobaczysz komunikat:
  „Aplikacja eTerminal Pinpad nie została zainstalowana. Aby ją zainstalować - kliknij tu” - odnośnik przekieruje Cię do strony Google Play.
  • Przy próbie realizacji transakcji powyżej  100 zł - zobaczysz komunikat:
  „Pobierz apliakcję eTerminal PIN PAD, by Twoi klienci mogli potwierdzać transakcje PIN-em do karty. Kliknij Dokończ instalację, aby przejść do Google Play i pobrać aplikację”.

   
 • Aplikacja ING eTerminal nie chce się włączyć, pojawia się komunikat „znaleziono aplikację zasłaniającą, usuń ją przed kontynuacją”. Co robić?

  Upewnij się czy  wyłączone są aplikacje na wierzchu, np. dymek czatu programu lub okno aktywnego połączenia telefonicznego (nie jest możliwe prowadzenie rozmowy i korzystanie z aplikacji w tym samym czasie).

Integracje

 • Na czym polega integracja terminali ING z kasami fiskalnymi/systemami sprzedażowymi?

  Usługa integracji polega na automatycznym przekazaniu transakcji z kasy fiskalnej lub systemu sprzedażowego do terminala, bez konieczności samodzielnego wpisywania kwoty transakcji na terminalu.

  Kasjer - po zeskanowaniu wszystkich produktów - wybiera na kasie sposób płatności kartą. Następnie kwota sprzedaży przesyłana jest do terminala, który automatycznie rozpoczyna transakcję sprzedaży. Po użyciu przez klienta karty w terminalu następuje autoryzacja i wynik transakcji przesyłany jest zwrotnie do kasy. Potwierdzenie płatności drukowane jest przez kasę lub przez terminal.

  Dzięki temu rozwiązaniu proces sprzedaży przebiega sprawniej oraz eliminuje ewentualne pomyłki przy wprowadzaniu kwoty transakcji. Możliwe jest także przesyłanie dodatkowych danych dla transakcji np. numer zamówienia, które ułatwią ich rozliczenie.

 • Czy mogę zintegrować Aplikację eTerminal z kasą fiskalną online i/lub systemem sprzedażowym?

  Obecnie nie jest możliwe zintegrowanie aplikacji eTerminal z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym.
   

 • „Polski Ład” a konieczność integracji terminali z kasami fiskalnymi online. Jak wygląda obecna sytuacja?
  1. Obowiązek integracji terminali z kasami fiskalnymi zostanie wg Ministerstwa Finansów wprowadzony od 1 stycznia 2025r. Równocześnie, do końca 2024r. nie będzie stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł wobec firm / przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas online z terminalami płatniczymi. 
  2. Od 1 stycznia 2023r. roku operatorzy terminali (w tym także ING Bank) będą  raportować dane transakcyjne (pierwszy raport będzie obejmował okres 1 lipiec – 31 grudzień 2022r.). Raportowanie będzie obejmowało wszystkie transakcje płatnicze – zarówno te, które zostały przyjęte na terminalach jak również w e-commerce. Zgodnie z zasadami raportowania, każdy operator terminali (w tym także ING Bank) będzie miał obowiązek wykazać wszystkie typy transakcji płatniczych (nie tylko kartowe) np. BLIK, przelewy online. Ministerstwo Finansów przekaże szczegółową specyfikację techniczną oczekiwanego raportu.
  3. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego we współpracy z dostawcami rozwiązań kasowych oraz z Agentami rozliczeniowymi pracuje obecnie nad  wspólnym modelem integracji terminali GPRS z kasami fiskalnymi online.
 • Jakie modele terminali płatniczych możemy zintegrować?

  Poniżej prezentujemy zestawienie oferowanych przez nas modeli i typów terminali, które mogą zostać zintegrowane z kasami lub systemami księgowymi.

  Terminale stacjonarne (Ethernet) Terminale przenośne (WIFI)
  Verifone V205c Verifone V240m WIFI
  Verifone V200t  Verifone V240m PLUS
  Verifone VX520 Verifone VX675 WIFI

   

 • Jakie modele kas fiskalnych mogą być zintegrowane z terminalami płatniczymi, które oferuje ING?

  Terminale płatnicze, które oferuje Bank, mogą zostać zintegrowane ze wskazanymi w poniższej tabeli modelami kas fiskalnych online.
   

  ELZAB POSNET NOVITUS
  K10online Ergo Online 1.01 NANO ONLINE (od wersji 1.30 220)
  MiniLT online Bingo Online 1.01 SENTO ONLINE (od wersji 1.30)
  Mini online Mobile Online 1.01 MAŁA ONLINE (od wersji 1.40)
  Jota online Neo Online 1.01 NANO II ONLINE (od wersji 1.10)
    Bingo Online 1.01 LINK ONLINE (od wersji 1.00)
    Revo Online 1.01 ONE ONLINE (od wersji 68.174)
    Fawag Lite 1.01 NEXT (od wersji 68.174)
    Fawag Lite 1.01 NEXT ONLINE (od wersji 68.174)

   

 • Jakie systemy sprzedażowe mogą być zintegrowane z terminalami płatniczymi, które oferuje ING?

  Terminale płatnicze, które oferuje ING, mogą zostać zintegrowane z następującymi systemami sprzedażowymi.

  INSERT INSOFT ASSECO COMARCH BASE SYSTEMS
  Subiekt GT PC-Market Wapro Mag ERP Optima Base System XSOL
  Subiekt nexo PC-POS Wapro Fakturka ERP XT  
  Subiekt nexo PRO POS Premium   ERP XL  
  Navireo Mini-Market   ERP Enterprise  
    PC-Gastronom      
    PC-Petrol      

   

 • Jak zawnioskować o usługę integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online/systemami sprzedażowymi?

  Uruchomienie usługi odbywa się na podstawie wniosku o integrację. Należy go wypełnić i złożyć w banku, wysyłając wiadomością wiążącą w ING Business

  Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej:
  https://www.ing.pl/przedsiebiorstwa-i-jst/karty-platnosci/terminale-integracje

 • Kiedy można złożyć wniosek o integrację terminala płatniczego z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym?

  Wniosek o integrację terminala płatniczego z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym możesz złożyć po otrzymaniu i uruchomieniu terminala płatniczego – we wniosku należy wskazać nr terminala / terminali płatniczych (POS ID / TID), które mają zostać zintegrowane z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym.
   

 • Ile kosztuje wykonanie integracji terminali płatniczych z kasą?

  Nie pobieramy opłat za włączenie integracji terminali z kasą fiskalną/systemem sprzedażowym. Dostarczamy skonfigurowane odpowiednio terminale, gotowe do pracy z kasą fiskalną i/lub systemem kasowym Akceptanta.

  Kasa fiskalna/system kasowy Akceptanta może wymagać konfiguracji i włączenia integracji z terminalem POS. Takie włączenie może wymagać zlecenia przez Akceptanta odpowiedniej parametryzacji przez dostawcę systemu kasowego, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Bank nie pokrywa opłat wymaganych przez producenta kas fiskalnych/systemów sprzedażowych.
   

 • Jakie czynności należy wykonać, aby zintegrować kasę fiskalną online/system sprzedażowy z terminalem?

  Akceptant - po otrzymaniu informacji w ING Business o zrealizowaniu jego wniosku o integrację terminala - powinien skontaktować się producentem kasy fiskalnej online/systemu sprzedażowego, aby zamówić usługę parametryzacji urządzenia, na którym jest zainstalowany system sprzedażowy.
  ING Bank w ramach realizacji wniosku o integrację nie odpowiada oraz nie wspiera procesu parametryzacji i przygotowania kasy fiskalnej/systemu sprzedażowego Akceptanta.
   

 • Jakie czynności należy wykonać, aby terminal był gotowy do integracji?

  Akceptant powinien wykonać następujące czynności: 

  1. Aktualizację oprogramowania na terminalu.

  • Automatyczne pobranie aktualizacji – należy zostawić terminal na noc podłączony do zasilania lub naładowany z dostępem do sieci internet. W nocy terminal pobierze i zainstaluje aktualizację, wykonanie aktualizacji potwierdzone jest wydrukiem z terminala.
  • Manualnie – należy na terminalu wybrać Admin, a następnie Połączenie do TMS, w ciągu kilku sekund terminal pobierze i zainstaluje aktualizację, wykonanie aktualizacji potwierdzone jest wydrukiem z terminala.

  2. Konfigurację połączenia terminala z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym zgodnie z załączoną instrukcją.

  3. Wykonanie konfiguracji kasy fiskalnej online/urządzenia na którym zainstalowany jest system sprzedażowy. W tym przypadku, akceptant powinien się zwrócić o pomoc do producenta kasy fiskalnej online/systemu sprzedażowego.

  Po wykonaniu tych czynności terminal jest gotowy do integracji z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym.

 • Ile trwa proces integracji terminala płatniczego z kasą (od momentu złożenia wniosku)?

  Integracja terminala płatniczego od momentu złożenia wniosku trwa po stronie ING Banku maksymalnie 2 dni robocze. 

  Akceptant po otrzymaniu informacji w ING Business o zrealizowaniu jego wniosku o integrację terminala powinien skontaktować się producentem kasy fiskalnej online/systemu sprzedażowego, aby zamówić usługę parametryzacji urządzenia, na którym jest zainstalowany system sprzedażowy.

 • Mam terminal V200t i nie działa integracja z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym. Co powinienem zrobić?

  W takiej sytuacji :

  1. Sprawdź, czy wskazany na wniosku adres IP kasy fiskalnej online/urządzenia, na którym zainstalowany jest system sprzedażowy, jest prawidłowy i przypisany do tego urządzenia.
  2. Upewnij się, czy terminal pobrał aktualizację. Jeśli nie, to pozostaw urządzenie naładowane lub podłączone do sieci, włączone na noc z dostępem do sieci lub wykonaj aktualizację manualnie.
  3. Zweryfikuj typ połączenia, po którym komunikuje się terminal V200t i ustaw go na Ethernet.
  4. Terminal V200t zapewnia zarówno komunikację GPRS, jak i Ethernet, ale integracja z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym jest możliwa tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu łącza Ethernet.
  5. Weryfikuj wspólnie z przedstawicielem producenta kasy fiskalnej online/systemu sprzedażowego poprawność konfiguracji kasy fiskalnej online/systemu sprzedażowego z terminalem płatniczym.
 • Mam terminal V240m Plus i nie działa integracja z kasą fiskalną online / systemem sprzedażowym. Co powinienem zrobić?

  W takiej sytuacji :

  1. Sprawdź, czy wskazany na wniosku adres IP kasy fiskalnej online/urządzenia, na którym zainstalowany jest system sprzedażowy jest prawidłowy i przypisany do tego urządzenia.
  2. Upewnij się, czy terminal pobrał aktualizację. Jeśli nie, to pozostaw naładowany lub podłączony do sieci, włączony na noc z dostępem do sieci lub wykonaj aktualizację manualnie.
  3. Zweryfikuj typ połączenia, po którym komunikuje się terminal V240m Plus i ustaw go na WIFI.
  4. Terminal V200t zapewnia zarówno komunikację GPRS jak i WIFI, ale integracja z kasą fiskalną online/systemem sprzedażowym jest możliwa tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu łącza WIFI.
  5. Zweryfikuj wspólnie z przedstawicielem producenta kasy fiskalnej online/systemu sprzedażowego poprawność konfiguracji z terminalem płatniczym.
    
 • Jak wygląda proces uruchomienia integracji terminali płatniczych ING z kasami fiskalnymi online oraz systemami sprzedażowymi?

  1. Klient wypełnia wniosek o integrację.

  2. Klient składa wniosek wiadomością wiążącą w ING Business, podpisując zgodnie z obowiązującym schematem akceptacji.

  3. Wniosek Klienta trafia do ING w celu wykonania parametryzacji

  4. Pracownik ING parametryzuje integrację w systemach bankowych na podstawie otrzymanego wniosku. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku lub braku informacji koniecznych do sparametryzowania integracji, stosowna informacja jest przekazana do opiekuna Klienta w ING.

  5. Pracownik ING przesyła do opiekuna klienta informację, że terminal jest gotowy do pobrania aktualizacji oprogramowania umożliwiającej zintegrowanie terminala z kasą fiskalną online lub systemem ERP. W komunikacji tej znajduje się także:

  • opis czynności, które musi wykonać Klient, aby terminal zaktualizował oprogramowanie oraz
  • instrukcja, która przyda się Klientowi lub technikowi producenta systemu ERP/kasy fiskalnej, aby połączyć urządzenie z zainstalowanym systemem ERP/kasę fiskalną online z naszym terminalem.

  6. Opiekun Klienta w ING informuje Klienta o możliwości wykonania integracji.