Transakcje

Wszystkie transakcje widzisz w jednym miejscu. Możesz zobaczyć szczegóły każdej z nich: na którym z terminali została wykonana, jaki jest jej status oraz ile wynoszą naliczone za nią prowizje. Rozbudowane filtry pozwalają Ci na wyświetlenie tych transakcji, które interesują Cię najbardziej.

Raporty

Samodzielnie możesz wygenerować raport z danymi o wszystkich transakcjach wykonanych w wybranym dniu.

Szczegóły Twoich terminali

Zestawienie wszystkich Twoich terminali. Łatwo sprawdzisz ich lokalizację oraz dane techniczne.

Przede wszystkim bezpiecznie

Najważniejsza dla nas jest poufność przekazywanych danych,
dlatego udostępniamy Ci platformę, która zachowuje najwyższy poziom bezpieczeństwa

  • Komunikacja między Twoim komputerem a serwerem naszego banku jest szyfrowana protokołem TLS (Transport Layer Security). Zapewnia to integralność i poufność danych przekazywanych przez internet.
  • Rozbudowany system profili użytkowników umożliwia zarządzanie prawami dostępu do danych. To Ty decydujesz, komu udostępnisz system i w jakim zakresie.
  • Do systemu logujesz się własnym loginem i hasłem.
  • System wyloguje Cię automatyczne po 15 minutach, jeśli nie wykonasz żadnej czynności.
  • To Ty konfigurujesz konta, zmieniasz dane, weryfikujesz uprawnienia.