Kredyty zmarłego - jak je spłacić w banku

2019-11-04

Co zrobić, gdy umiera jeden z kredytobiorców? Czy ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci rozwiązuje problem spłaty kredytu po śmierci? Jak przygotować się do wizyty w naszym banku, żeby uregulowanie zobowiązań kredytowych zmarłego poszło sprawnie?

Kredyty zmarłego - jak uregulować zobowiązania po śmierci?

Śmierć klienta banku - jak zgłosić

Potrzebny będzie oryginał aktu zgonu. Dokument może doręczyć także osoba niespokrewniona z klientem. Akt zgonu jest niezbędny, żeby załatwić pozostałe formalności.

Jeśli masz akt zgonu, zgłoś śmierć klienta banku przez internet. Jeśli nie masz aktu zgonu lub posiadasz inny dokument potwierdzający śmierć, odwiedź placówkę bankową - miejsce spotkań.

Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci

Jeżeli zmarły posiadał ubezpieczenie na życie do kredytu, pożyczki lub karty kredytowej - dostarcz do placówki bankowej - miejsca spotkań - wymagane dokumenty i informacje:

  • nazwę i adres placówki medycznej podstawowej opieki medycznej, w której leczył się zmarły
  • kartę statystyczną do karty zgonu lub zaświadczenie od lekarza o przyczynie śmierci
  • dokument potwierdzający okoliczności śmierci – jeśli sprawę prowadziła policja lub prokuratura

O decyzji ubezpieczyciela poinformujemy współkredytobiorców i spadkobierców osoby ubezpieczonej.

Kredyt hipoteczny - co się dzieje po śmierci kredytobiorcy/współkredytobiorcy

Pamiętaj, że śmierć jednego z kredytobiorców nie ma wpływu na warunki umowy. Harmonogram spłaty zobowiązania pozostaje bez zmian. 

Co należy zrobić po śmierci kredytobiorcy/współkredytobiorcy?

  1. Przeprowadź postępowanie spadkowe.
  2. Po jego zakończeniu dostarcz do placówki bankowej do wglądu oryginał dokumentu:
    - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku  
    - lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
  3. Wypełnij również "Formularz dane spadkobiercy" (dostępny w placówce banku). Pomoże nam to w szybszym załatwieniu sprawy oraz umożliwi dostęp spadkobiercom do niezbędnych informacji i da możliwość wsparcia (np. w ramach dostępnej infolinii: 32 357 00 71).

Jeśli konto osobiste zmarłego było rachunkiem do spłaty kredytu, zmień je w celu prawidłowej spłaty rat. Wniosek o zmianę rachunku do spłaty może złożyć współkredytobiorca lub spadkobierca - w jednej z naszych placówek bankowych - miejsc spotkań.
Znajdź placówkę

Czy zmarły miał inne kredyty w ING

Możemy przekazać takie informacje dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Po jego zakończeniu dostarcz do placówki bankowej do wglądu oryginał dokumentu:
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
- lub akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzony przez notariusza.

Nie zapomnij też o wypełnieniu "Formularza dane spadkobiercy".