Kredyty zmarłego - jak je spłacić w banku

2019-11-04

Co zrobić, gdy umiera jeden z kredytobiorców? Czy ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci rozwiązuje problem spłaty kredytu po śmierci? Jak przygotować się do wizyty w naszym banku, żeby uregulowanie zobowiązań kredytowych zmarłego poszło sprawnie?

Kredyty zmarłego - jak uregulować zobowiązania po śmierci?

Śmierć klienta ING - jak zgłosić

Dostarcz do oddziału oryginał aktu zgonu. Dokument może doręczyć także osoba niespokrewniona z naszym klientem. Akt zgonu jest niezbędny, żeby załatwić pozostałe formalności.

Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci

Jeżeli zmarły posiadał ubezpieczenie na życie do kredytu, pożyczki lub karty kredytowej - dostarcz do najbliższego oddziału wymagane dokumenty i informacje:

  • nazwę i adres placówki medycznej podstawowej opieki medycznej, w której leczył się zmarły,
  • kartę statystyczną do karty zgonu lub zaświadczenie od lekarza o przyczynie śmierci,
  • dokument potwierdzający okoliczności śmierci – jeśli sprawę prowadziła policja lub prokuratura.

O decyzji ubezpieczyciela poinformujemy współkredytobiorców i spadkobierców osoby ubezpieczonej.

Kredyt hipoteczny - co się dzieje po śmierci kredytobiorcy/współkredytobiorcy

Pamiętaj, że śmierć jednego z kredytobiorców nie ma wpływu na warunki umowy. Harmonogram spłaty zobowiązania pozostaje bez zmian. 

Co należy zrobić po śmierci kredytobiorcy/współkredytobiorcy?

  1. Przeprowadź postępowanie spadkowe.
  2. Po jego zakończeniu dostarcz do oddziału do wglądu oryginał dokumentu:
    - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku  
    - lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
  3. Wypełnij również "Formularz dane spadkobiercy" (dostępny w placówce banku). Pomoże nam to w szybszym załatwieniu sprawy oraz umożliwi dostęp spadkobiercom do niezbędnych informacji i da możliwość wsparcia (np. w ramach dostępnej infolinii: 32 357 00 71).

Jeśli konto zmarłego było rachunkiem do spłaty kredytu, zmień je w celu prawidłowej spłaty rat. Wniosek o zmianę rachunku do spłaty może złożyć współkredytobiorca lub spadkobierca - w jednej z naszych placówek.
Znajdź najbliższy oddział

Czy zmarły miał inne kredyty w ING

Możemy przekazać takie informacje dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Po jego zakończeniu dostarcz do oddziału do wglądu oryginał dokumentu:
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
- lub akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzony przez notariusza.

Nie zapomnij też o wypełnieniu "Formularza dane spadkobiercy".