Dyspozycja na wypadek śmierci - dlaczego jest ważna i jak ją złożyć

2022-05-11

Gdy umiera bliska osoba, pozostali muszą poradzić sobie nie tylko z żalem po stracie, także z problemami i formalnościami. Jednym z nich jest wypłata pieniędzy z konta zmarłego. Czy dyspozycja na wypadek śmierci może tutaj pomóc?

Dyspozycja na wypadek śmierci ułatwia wypłatę pieniędzy z konta zmarłego.

Dyspozycja na wypadek śmierci - czym jest?

To dokument w którym wskazuje się, kto i w jakiej wysokości otrzyma pieniądze z konta bankowego po śmierci właściciela. Pod uwagę brane są konta oszczędnościowo-rozliczeniowe (indywidualne, a nie konta wspólne), konta oszczędnościowe oraz rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej.

Jak wygląda podział pieniędzy z konta zmarłego? W przeciwieństwie do ostatniej woli, w dyspozycji możesz wskazać tylko: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

W ramach dyspozycji na wypadek śmierci wypłacimy nie więcej niż dwudziestokrotne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Jak złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

Dokument to jedna z tych rzeczy, o które warto zatroszczyć się za życia. Zapraszamy do naszej placówki bankowej - miejsca spotkań, to tam możesz złożyć dyspozycję, ale też zmienić lub odwołać już istniejący dokument.

Za przyjęcie dyspozycji pobieramy opłatę zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych

Znajdź najbliższą placówkę bankową - miejsce spotkań

Chcesz wypłacić pieniądze z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci?

Przygotuj swój dokument tożsamości, dane osoby zmarłej (m.in. PESEL i datę zgonu), akt zgonu lub inny dokument potwierdzający zgon - jeśli śmierć nie została jeszcze zgłoszona - oraz dyspozycję na wypadek śmierci, jeśli ją masz.

Jeśli dyspozycja dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej - reprezentuje ją opiekun prawny. Wskazana w dyspozycji osoba nie musi być wtedy w placówce.

Jeśli jesteś naszym klientem i wiesz o tym, że taka dyspozycja została złożona, złóż wniosek o wypłatę z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci w Moim ING. Jeśli nie jesteś naszym klientem, odwiedź naszą placówkę.