Dyspozycja na wypadek śmierci - dlaczego jest ważna i jak ją złożyć

2019-11-04

Gdy umiera bliska osoba, pozostali muszą poradzić sobie nie tylko z żalem po stracie, także z problemami i formalnościami. Jednym z nich jest wypłata pieniędzy z konta zmarłego. Czy dyspozycja na wypadek śmierci może tutaj pomóc?

Dyspozycja na wypadek śmierci ułatwia wypłatę pieniędzy z konta zmarłego.

Dyspozycja na wypadek śmierci - czym jest?

To dokument w którym wskazuje się, kto i w jakiej wysokości otrzyma pieniądze z konta bankowego po śmierci właściciela. Pod uwagę brane są konta oszczędnościowo-rozliczeniowych (muszą to być także rachunki indywidualne, nie konta wspólne), konta oszczędnościowe oraz rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej.

Jak wygląda podział pieniędzy z konta zmarłego? W przeciwieństwie do ostatniej woli, w dyspozycji możesz wskazać tylko: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

W ramach dyspozycji na wypadek śmierci wypłacimy nie więcej niż dwudziestokrotne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Jak złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

Dokument to jedna z tych rzeczy, o które warto zatroszczyć się za życia. Zapraszamy do naszej placówki bankowej - miejsca spotkań, to tam możesz złożyć dyspozycję, ale też zmienić lub odwołać już istniejący dokument.

Za przyjęcie dyspozycji pobieramy opłatę zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych

Znajdź najbliższą placówkę bankową - miejsce spotkań