Jakie dyspozycje może złożyć syndyk w banku dłużnika?

2022-05-11

Została ustanowiona upadłość konsumencka, dłużnik często chce lub zastanawia się, w jakim stopniu może korzystać z konta w banku. Wizytę w placówce bankowej - miejscu spotkań najpierw powinien złożyć syndyk.

Sprawdź, jakie dyspozycje powinien przekazać syndyk do banku dłużnika.

Jakie dyspozycje może złożyć w banku syndyk, jak to wygląda i czego może potrzebować?

Jak przejąć konto po upadłości konsumenckiej

Syndyk powinien złożyć wizytę w placówce bankowej - miejscu spotkań, aby złożyć sądowe postanowienie o upadłości konsumenckiej. Pracownik placówki bankowej sprawdzi tożsamość według licencji syndyka lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z podanym numerem PESEL klienta, pracownik poinformuje syndyka o: 

  • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych
  • lokatach
  • limitach w koncie, zaciągniętych kredytach
  • ewentualnych zaległych opłatach i prowizjach naliczonych przez bank
  • zajęciach egzekucyjnych na koncie

Jeśli na koncie upadłego występuje zajęcie egzekucyjne

Pracownik oznaczy też w systemie bankowym status konta z upadłością konsumencką - od tej pory dostęp klienta do tego rachunku będzie zablokowany, chyba że syndyk postanowi inaczej i złoży w banku odpowiednie dyspozycje (np. korzystania z części pieniędzy, z bankowości, karty do konta osobistego). 

O co dodatkowo może zawnioskować syndyk w banku?

  • zmienić dane do korespondencji w kartotece upadłego konsumenta
  • zamówić dla siebie kartę do konta upadłego
  • o uprawnienia do dysponowania pieniędzmi na koncie przez upadłego w całości lub w określonej kwocie
  • o dostęp do konta przez internet, w bankowości internetowej
  • o zamknięcie konta (nawet jeśli saldo konta jest dodatnie lub ujemne)