Wypłata pieniędzy z konta zmarłego - jak załatwić sprawę w banku?

2019-11-04

Chcesz pokryć koszty pogrzebu, odziedziczyć pieniądze z konta lub wypłacić pieniądze z dyspozycji na wypadek śmierci? Sprawdź, jakie dokumenty musisz dostarczyć do banku.

Jak wypłacić pieniądze z konta bankowego po śmierci klienta?

Śmierć klienta ING - jak zgłosić

Dostarcz do oddziału oryginał aktu zgonu. Dokument może doręczyć także osoba niespokrewniona z naszym klientem. Akt zgonu jest niezbędny, żeby załatwić pozostałe formalności.

Jak rozliczyć koszty pogrzebu

Jeżeli chcesz wypłacić pieniądze na pokrycie kosztów pogrzebu, zabierz ze sobą do oddziału: oryginały faktur lub rachunków związanych z kosztami pogrzebu oraz swój dokument tożsamości. Nie akceptujemy paragonów. Masz tylko paragon? Nie martw się - poproś o wystawienie faktury lub rachunku.

Pamiętaj, aby na fakturze lub rachunku były widoczne:

 • imię i nazwisko zmarłego
 • imię i nazwisko osoby, która ponosi koszty pogrzebu.

Jak można wypłacić spadek z banku i podział pieniędzy z konta zmarłego

Jeśli jesteś spadkobiercą, odwiedź najbliższy oddział banku z wymaganymi dokumentami: 

 • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z klauzulą prawomocności (oryginał do wglądu) lub akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza (oryginał do wglądu).
  Pamiętaj, że wszyscy spadkobiercy muszą przyjść razem do oddziału.
 • Sądowy dział spadku lub notarialny dział spadku (oryginały do wglądu).
  Spadkobiercy nie muszą być razem w oddziale.

Sprawdź inne przypadki:

 • Jeśli nie możesz stawić się osobiście - przekaż notarialne pełnomocnictwo osobie, która będzie Cię reprezentować.
 • Jeśli nabywasz spadek z zagranicy - przynieś ze sobą dokument potwierdzający nabycie spadku przetłumaczony na język polski wraz z poświadczeniem autentyczności podpisu (klauzula apostille).
 • Jeśli spadek otrzymała osoba ubezwłasnowolniona lub małoletnia - jej reprezentantem jest opiekun prawny. Osoba ubezwłasnowolniona lub małoletnia nie musi być wtedy obecna w oddziale.

Jak zrealizować dyspozycję na wypadek śmierci

Jeśli wiesz o tym, że taka dyspozycja została złożona - odwiedź najbliższy oddział. Jeśli masz taki dokument - weź go ze sobą. Nie zapomnij też zabrać dokumentu tożsamości. 

Jeśli dyspozycja dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej - reprezentuje ją opiekun prawny. Wskazana w dyspozycji osoba nie musi być wtedy w oddziale.