Wypłata pieniędzy z konta zmarłego - jak załatwić sprawę w banku?

2022-05-11

Chcesz pokryć koszty pogrzebu, odziedziczyć pieniądze z konta bankowego lub wypłacić pieniądze z dyspozycji na wypadek śmierci? Sprawdź, jakie dokumenty musisz dostarczyć do banku.

Jak wypłacić pieniądze z konta bankowego po śmierci klienta?

Śmierć klienta banku - jak zgłosić

Potrzebny będzie oryginał aktu zgonu. Dokument może doręczyć także osoba niespokrewniona z klientem. Akt zgonu jest niezbędny, żeby załatwić pozostałe formalności.

Jeśli masz akt zgonu, zgłoś śmierć klienta banku przez internet. Jeśli nie masz aktu zgonu lub posiadasz inny dokument potwierdzający śmierć, odwiedź placówkę bankową - miejsce spotkań.

Jak rozliczyć koszty pogrzebu

Przygotuj swój dokument tożsamości, dane osoby zmarłej (m.in. PESEL i datę zgonu), akt zgonu lub inny dokument potwierdzający zgon, jeśli śmierć nie została jeszcze zgłoszona.

Przygotuj oryginały faktur lub rachunków związanych z kosztami pogrzebu. Pamiętaj, aby na fakturze lub rachunku były widoczne: imię i nazwisko zmarłego oraz imię i nazwisko osoby, która ponosi koszty pogrzebu.

Masz tylko paragon? Poproś o wystawienie faktury lub rachunku, niestety nie akceptujemy paragonów.

Jeśli jesteś naszym klientem, złóż wniosek o wypłatę poniesionych kosztów pogrzebu w Moim ING. Jeśli nie jesteś naszym klientem, odwiedź naszą placówkę bankową - miejsce spotkań.

Dziedziczenie pieniędzy z konta - jak wypłacić i podzielić pieniądze z konta zmarłego

Jeśli jesteś spadkobiercą, odwiedź najbliższą placówkę bankową - miejsce spotkań z wymaganymi dokumentami:

 • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z klauzulą prawomocności (oryginał do wglądu) lub akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza (oryginał do wglądu)
  Pamiętaj, że wszyscy spadkobiercy muszą przyjść razem do placówki bankowej - miejsca spotkań.
 • sądowy dział spadku lub notarialny dział spadku (oryginały do wglądu)
  Spadkobiercy nie muszą być razem w naszej placówce bankowej - miejscu spotkań.

Sprawdź inne przypadki:

 • Jeśli nie możesz stawić się osobiście - przekaż notarialne pełnomocnictwo osobie, która będzie Cię reprezentować
 • Jeśli nabywasz spadek z zagranicy - przynieś ze sobą dokument potwierdzający nabycie spadku przetłumaczony na język polski wraz z poświadczeniem autentyczności podpisu (klauzula apostille)
 • Jeśli spadek otrzymała osoba ubezwłasnowolniona lub małoletnia - jej reprezentantem jest opiekun prawny
  Osoba ubezwłasnowolniona lub małoletnia nie musi być wtedy obecna w placówce bankowej - miejscu spotkań.

Jak zrealizować dyspozycję na wypadek śmierci

Przygotuj swój dokument tożsamości, dane osoby zmarłej (m.in. PESEL i datę zgonu), akt zgonu lub inny dokument potwierdzający zgon - jeśli śmierć nie została jeszcze zgłoszona - oraz dyspozycję na wypadek śmierci, jeśli ją masz.

Jeśli dyspozycja dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej - reprezentuje ją opiekun prawny. Wskazana w dyspozycji osoba nie musi być wtedy w placówce bankowej.

Jeśli jesteś naszym klientem i wiesz o tym, że taka dyspozycja została złożona - złóż wniosek o wypłatę z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci w Moim ING. Jeśli nie jesteś naszym klientem - odwiedź naszą placówkę bankową - miejsce spotkań