Kredyt inwestycyjny dla firm na zakup nieruchomości - jak z niego skorzystać?

2022-02-01

Twoja firma rozpoczyna współpracę z kolejnym kontrahentem i potrzebuje większej hali magazynowej? Szybki rozwój technologii na rynku sprawia, że niezbędna jest nowa linia produkcyjna, ale także nowa nieruchomość, gdzie ten nowy sprzęt zostanie zainstalowany? Rozważ kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości, który ma wspierać realizację właśnie tego typu celów. Jak wygląda proces wnioskowania i jakie dokumenty będą potrzebne?

Kredyt inwestycyjny na nieruchomości

Czym jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to rodzaj kredytu celowego. W odróżnieniu od kredytu obrotowego, gdzie wystarczające może być dość ogólne podanie jako celu bieżących potrzeb obrotowych firmy, w przypadku kredytu celowego musimy być znacznie bardziej precyzyjni. Tutaj w umowie trzeba wprost wskazać, na jaki konkretnie cel Twoja firma chce go wykorzystać. Jeśli dodatkowo jest to kredyt inwestycyjny, tym celem jest oczywiście sfinansowanie przez bank różnych potrzeb inwestycyjnych Twojej firmy. Mogą to być:

  • cele rozwojowe: zakup nieruchomości – np. dotychczas wynajmowanego budynku lub lokalu firmy, budowa lub rozbudowa nieruchomości firmy – np. budowa nowej hali magazynowej, ale także zakup całych linii technologicznych, nowych technologii i licencji,
  • cele o charakterze odtworzeniowym: np. remont i modernizacja nieruchomości firmy, wymiana wyeksploatowanych samochodów i pojazdów firmy, sprzętu firmowego, maszyn, urządzeń, 
  • inne cele: np. zakup gruntów

Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości, czyli jak sfinansować plany rozwojowe

Większość firm, aby móc dobrze działać i rozwijać się, potrzebuje nieruchomości. Z czasem te potrzeby mogą rosnąć – firma zatrudnia coraz więcej pracowników, chce otwierać kolejne swoje filie i sklepy, musi rozbudowywać bazę magazynową. Może pojawić się również jakaś okazja na rynku – np. nabycia gruntów inwestycyjnych po korzystnej cenie. Jak to szybko i wygodnie sfinansować?

Zakup nieruchomości wymaga zwykle sporych środków. Nawet jeśli pokrycie takiego wydatku ze środków własnych firmy teoretycznie nie przekraczałoby jej możliwości finansowych, z pewnością negatywnie odbiłoby się na jej kapitale obrotowym. Zamiast obracać tymi środkami, firma musiałaby je zamrozić w inwestycji na długi czas. Dlatego poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania jest często rozwiązaniem o wiele lepszym, a także bezpieczniejszym dla utrzymania dobrej płynności bieżącej firmy. Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości to opcja stosunkowo prosta i szybka, a zatem wygodna i przydatna. 

Jeżeli Twoja firma nie jest płatnikiem podatku VAT, wartość inwestycji, a co za tym idzie także kredytu, ustalana zostanie na podstawie wartości brutto (czyli włącznie z podatkiem VAT). Jeśli Twoja firma jest płatnikiem podatku VAT, wartość ustalona zostanie na podstawie samej tylko wartości netto inwestycji. Nie jest jednak problemem uzupełnienie kredytu inwestycyjnego dodatkowym kredytem obrotowym – na zapłatę podatku VAT. Z uzyskanego później zwrotu VAT-u Twoja firma będzie mogła z łatwością spłacić ten kredyt obrotowy.

Weź także pod uwagę, że najczęściej bank będzie wymagał wkładu własnego firmy w inwestycję – zwykle od 5 do 20% jej wartości. Dodatkowo, jeśli jest ona rozłożona w czasie (np. budowa lub duży remont nieruchomości), bank może także kontrolować, czy kolejne etapy przebiegają zgodnie z planem. W ING taki proces zwłaszcza dla mniejszych i średnich kwot inwestycji etapowych jest mocno uproszczony. Przed wypłatą kolejnej transzy kredytu sprawdzamy, czy inwestycja osiągnęła już stan zaawansowania zakładany wcześniej dla poprzedniej transzy (czyli bez konieczności przedkładania dla danego etapu prac dodatkowych faktur, zaświadczeń etc.).

Wnioskowanie o kredyt inwestycyjny dla firm na zakup nieruchomości

Nie jest prawdą, że kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości jest dedykowany wyłącznie dużym przedsiębiorstwom, zatrudniającym dziesiątki lub setki pracowników, działającym na rynku od wielu lat i mającym na nim bardzo silną pozycję.  Jak najbardziej mogą go uzyskać również mniejsze i krócej działające podmioty – w ten sposób stwarzając sobie dobrą szansę na przyszły dynamiczny rozwój. 

Bank rozpatruje każdy przypadek indywidualnie. Ocenia w tym celu zdolność kredytową i wiarygodność firmy, proponowane zabezpieczenia spłaty. Dodatkowo bierze pod lupę także samą inwestycję, np. to, czy jest ona spójna z działalnością firmy. Przy większych kwotach kredytu bank może także poprosić o przedstawienie biznesplanu – opisu przewidywanego wpływu inwestycji na przyszły rozwój i wyniki finansowe Twojej firmy.  

Jak wygląda sam proces wnioskowania o kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości? Sama procedura nie różni się istotnie w porównaniu z ubieganiem się o jakikolwiek inny produkt kredytowy. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku i przekazanie bankowi dokumentów niezbędnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz ryzyka związanego z transakcją.

Wymagane dokumenty przy kredycie inwestycyjnym

Wnioskowanie oraz lista potrzebnych dokumentów będzie tutaj wyglądać podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu. Różnica może dotyczyć jedynie dokumentów dotyczących finansowanej nieruchomości oraz biznesplanu dla inwestycji (w niektórych przypadkach będzie on już wymagany).

W ING proces wnioskowania o kredyt inwestycyjny może odbyć się w bardzo wygodny i szybki sposób, całkowicie online. Po pozytywnej decyzji w taki sam elektroniczny i zdalny sposób Twoja firma może podpisać także całą umowę kredytową. W formie papierowej lub notarialnej niezbędne będzie podpisanie tylko dokumentów do ustanowienia niektórych zabezpieczeń - takiej formy wymaga obowiązujące w Polsce prawo.

Kredyt inwestycyjny w ING - dowiedz się więcej