Kredyt obrotowy dla firmy - wpisz go w strategię finansową

2021-10-23

Gdy kontrahent zwleka z przelewem, spłacanie zobowiązań bywa trudne. Kredyt obrotowy dla firmy to źródło finansowania na wagę złota w takich sytuacjach. Jest stworzony m.in. po to, aby uzupełniać luki, które powstają w budżecie przedsiębiorstwa między momentem uzyskania przychodu a faktycznym wpływem środków na konto. Jak z niego korzystać?

Z wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej będą wynikały inne obowiązki.

Z artykułu dowiesz się:

Co to jest kredyt obrotowy dla firmy?

Zacznijmy od wyjaśnienia, jak to działa. Kiedy bierzesz kredyt obrotowy, bank udostępnia twojej firmie ustaloną kwotę, którą możesz wydać na cele związane z bieżącą działalnością firmy. Tego typu kredyty przyznaje się na krótki okres – zwykle od roku do pięciu lat. Maksymalna kwota limitu ustalana jest indywidualnie – w zależności od potrzeb i możliwości klienta. 

Kredyt obrotowy występuje w różnych wariantach – różni je głównie sposób korzystania ze środków oraz sposób ich spłaty: 

Kredyt odnawialny

W kredycie odnawialnym z kwoty udzielonego kredytu firma może korzystać wielokrotnie w całym okresie kredytowania. Po każdej spłacie wykorzystanej wcześniej części kredytu, jest ona od razu ponownie dostępna. Jednocześnie bank nalicza odsetki tylko od aktualnie wykorzystanej kwoty kredytu. To znaczy, że gdy konto firmowe będzie zasilone nowymi środkami, dostępny limit automatycznie się odnowi o kwotę zasilenia, a jednocześnie zmniejszy się kwota, od jakiej bank nalicza odsetki. Całkowita spłata kredytu jest konieczna na koniec zapisanego w umowie okresu kredytowania.

Kredyt obrotowy nieodnawialny

W tego typu kredycie, w odróżnieniu od kredytu odnawialnego, raz uruchomiona (wypłacona firmie) część kredytu nie może już być ponownie wykorzystana. Spłacasz kredyt w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kredyt w rachunku bieżącym czy w rachunku kredytowym?

Przy kredycie w rachunku bieżącym to właśnie ten rachunek firmy jest również rachunkiem spłat kredytu. Kiedy np. Twój kontrahent wpłaci środki na rachunek bieżący Twojej firmy, automatycznie pomniejszą one wykorzystane (a zatem i oprocentowane) saldo kredytu odnawialnego  

Kredyt w rachunku kredytowym posiada za to odrębny rachunek, dedykowany wyłącznie do spłat. W tym przypadku sam wskazujesz konto, z którego dokonywane będą spłaty i na którym zapewnisz środki na spłatę. Zazwyczaj jest to główny rachunek bieżący firmy, ale nie musi tak być.

Jak wykorzystać kredyt obrotowy odnawialny w swojej firmie? 

Ta forma finansowania ma wiele zalet i zastosowań. Może wspierać realizację strategii finansowej, nie angażując przy tym budżetu na inwestycje. Nie należy więc uważać go za źródło finansowania, które pomaga rozwiązywać trudności finansowe. Może być też przydatny jako wsparcie rozwoju firmy i dodatkowy kapitał pozwalający na zachowanie elastyczności i szybkie reagowanie na zmieniające się trendy rynkowe. W jaki sposób? 

  • pomaga regulować terminowo zobowiązania, także te stałe, jak na przykład podatki,
  • może odnawiać się automatycznie, po każdej spłacie, więc nie musisz się martwić o to, czy będziesz mieć środki na koncie, 
  • umożliwia dostęp do środków dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz. 

Kto może skorzystać?

Z tego rodzaju kredytów chętnie korzystają przedstawiciele różnych branż, ale niezwykle pomocne są one np. w przypadku biznesów sezonowych. W takich firmach cyklicznie powtarzają się tzw. „sezony ogórkowe” – czyli okresy zmniejszonych przychodów lub wręcz przestoju, w których klienci nie kupują produktów, nie korzystają z usług, produkcja zwalnia. Kredyt obrotowy ułatwia prowadzenie działalności w tych mniej dynamicznych okresach. Duży potencjał w wykorzystaniu tego typu finansowania mają także przedsiębiorstwa stosunkowo młode, które przystosowują się jeszcze do warunków rynkowych i np. wspomnianej sezonowości. Firmy o ugruntowanej pozycji, korzystając z kredytu obrotowego, mogą zwiększyć skalę swojej działalności, uzyskując wymierne korzyści w postaci np. dodatkowych rabatów od dostawców w związku z częstszymi i większymi zakupami, czy też poprawy rentowności biznesu dzięki poprawie relacji kosztów stałych do obrotów firmy. 

Na co warto przeznaczyć środki z kredytu obrotowego?

W pierwszej kolejności zastanów się, co sfinansujesz otrzymanymi z niego środkami. Ten typ kredytu nie sprawdzi się dla każdego wydatku – na przykład nie jest odpowiedni do finansowania aktywów trwałych, których spłata będzie następować przez wiele lat. Świetnie sprawdzi się natomiast do spłacania zobowiązań krótkoterminowych. Dzięki niemu możesz planować comiesięczne wydatki firmy z większym spokojem. Kredyt obrotowy pozwoli na regularne opłacanie części zobowiązań, a uwolnione w ten sposób środki firma może przeznaczyć na inwestycję w biznes. Możliwość posługiwania się tego typu finansowaniem da Ci poczucie bezpieczeństwa – świadomość jego dostępności pozwala ze spokojem myśleć o utrzymaniu płynności finansowej.

Poniżej znajdziesz kilka podpowiedzi, na co możesz wykorzystać środki z kredytu obrotowego. 

  • Zakup towarów, materiałów czy surowców – opłać faktury

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo produkcyjne lub lokal gastronomiczny – bez towarów i konkretnych produktów nie będziesz w stanie prowadzić biznesu. W takiej sytuacji pierwszym, chyba najważniejszym wydatkiem, który możesz pokryć z kredytu obrotowego, jest bieżący zakup towarów, materiałów lub surowców potrzebnych w Twoim biznesie. Wiele zależy od specyfiki Twojej firmy, ale w przedsiębiorstwach produkcyjnych najważniejszą decyzją strategiczną będzie sfinansowanie właśnie tej kategorii wydatków. 

  • Zobowiązania wobec kontrahentów

Kolejnym ważnym wydatkiem, który możesz strategicznie sfinansować kredytem obrotowym, są zobowiązania wobec kontrahentów, wśród nich opłacanie faktur za towar, ale też za wykonane usługi. Opóźnienia w płatnościach mogą poważnie wpłynąć na Twoje relacje biznesowe. Jeśli nie opłacisz dostarczonych towarów, w przyszłości możesz nie otrzymać kolejnej dostawy na czas. A jeśli nie zapłacisz swoim podwykonawcom, może to spowodować, że w przyszłości nie będą chcieli z Tobą współpracować. Jeśli czekasz na zapłatę od swoich klientów, a faktury wystawione przez podwykonawców są bliskie terminu płatności, możesz pokryć takie zobowiązania z kredytu obrotowego. Dodatkowo dzięki możliwości szybszego opłacania zobowiązań, będziesz mieć możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy z kontrahentami.

  • Zobowiązania podatkowe

Środkami z kredytu obrotowego możesz pokryć także swoje zobowiązania podatkowe. W ten sposób możesz uzupełnić np. zakup środka trwałego przy wykorzystaniu kredytu inwestycyjnego, gdzie z kwoty kredytu odnawialnego pokryjesz VAT (a z uzyskanej kwoty zwrotu podatku spłacisz zadłużenie w kredycie obrotowym). Pamiętaj także o znaczących konsekwencjach w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych – kredyt obrotowy pomoże ci ich uniknąć. Dodatkowo, dzięki możliwości szybszego opłacania zobowiązań (skrócenie okresu tzw. kredytu kupieckiego), będziesz mieć możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy z kontrahentami.

Kredyt inwestycyjny a obrotowy – czym się różnią

Dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa istotna jest właściwa organizacja biznesu, ale nie mniej istotna jest także poprawna struktura jego finansowania. Aby była ona bezpieczna, generalnie wydatki bieżące powinny być finansowane ze środków obrotowych (krótkoterminowych) – w tym z kredytów obrotowych. W przypadku długofalowych inwestycji najlepiej sprawdzają się kredyty inwestycyjne
Bardzo istotne jest właściwe zrozumienie potrzeb firmy (na co faktycznie potrzebuje środków) oraz opisanej wcześniej charakterystyki różnych typów kredytów – i na tej podstawie właściwe dopasowanie produktów kredytowych. 

Kredyt obrotowy dla firmy - podsumowanie

Kredyt ten może być elementem strategii biznesowej. Warto patrzeć na niego nie jak na rozwiązanie na czas kryzysu, ale stały element w budżecie firmy, który pozwala wypełnić powstające co jakiś czas luki w płatnościach, wynikające na przykład z opóźnień wpływów ze strony kontrahentów. Pomaga uniknąć kosztownych konsekwencji opóźnień w regulowaniu zobowiązań i stresu, który może z tego wynikać.  

Kredyt obrotowy - dowiedz się więcej