Obowiązkowy split payment - co zmieni się od 1 listopada 2019?

2019-10-29

Czy Twoją firmę też obejmie obowiązkowy split payment? Sprawdź, co zmieni się w prawie 1 listopada 2019 roku i jak się przygotować.

Jesteś podatnikiem VAT i opłacasz faktury z pomocą mechanizmu dzielonej płatności (MMP)? Zastanawiasz się, czy Twoje faktury obejmie obowiązkowy split payment? Sprawdź, co Cię czeka po 1 listopada 2019 roku i jak przygotować się do zmian.

Mechanizm dzielonej płatności - co się zmienia?

Nowe przepisy mówią o obowiązkowym split payment dla transakcji na konkretną kwotę. Regulują też kwestie kar i sankcji dla firm zobowiązanych do płacenia z MPP, które niewłaściwie dokumentują transakcje lub wykonują je w sposób inny niż wskazany (np. zwykłym przelewem). 

Zmiany w prawie rozszerzają też możliwości skorzystania z pieniędzy gromadzonych na koncie VAT oraz wprowadzają obowiązkowy split payment w miejsce odwrotnego obciążenia VAT (w obrocie towarami wrażliwymi). 

Jakie transakcje obejmie obowiązkowy split payment?

Zmiany dotyczą sprzedawców i nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, których wartość transakcji przekroczy 15 000 zł.

Mowa m.in. o: płytach, arkuszach, folii i pasach z tworzyw sztucznych, wyrobach ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układach scalonych, komputerach, dyskach twardych, telefonach, telewizorach, aparatach fotograficznych i kamerach cyfrowych, częściach do silników spalinowych, różnego rodzaju odpadach i surowcach wtórnych, paliwach, a także o usługach budowlanych i sprzedaży detalicznej części samochodowych.

Z obowiązkowego MPP zostaną wyłączone transakcje realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedawcą na dzień dokonania dostawy był podmiot prywatny (nie publiczny).

Rachunek rozliczeniowy i konto VAT - a split payment 

Po 1 listopada transakcje objęte obowiązkowym MPP musisz realizować wyłącznie z konta firmowego. Takie konto jest widoczne na tzw. białej liście podatników VAT, która pozwala weryfikować kontrahenta.

Jeśli zobaczysz odbiorcę płatności w wykazie, możesz mu zapłacić, stosując podzieloną płatność. Jeśli to Ty wystawiasz fakturę, upewnij się, czy Twoja firma widnieje na białej liście - tylko wtedy kupujący może ją zapłacić w MPP. 

Żeby przyjąć podzieloną płatność, potrzebujesz konta VAT (i konta firmowego)

Jeśli masz konto firmowe, Twój bank lub SKOK prawdopodobnie otworzył Ci taki rachunek automatycznie od 2018 roku - wtedy weszły w życie przepisy o dobrowolnym MPP. Nie musisz znać numeru konta VAT - podział płatności następuje po stronie systemu banku. 

 

Split payment a obowiązki wystawiającego fakturę

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i wystawiasz fakturę na produkty lub usługi objęte obowiązkowym MPP, opisz fakturę jako „mechanizm podzielonej płatności” oraz daj odbiorcy możliwość zapłaty przez podzieloną płatność. Do tego potrzebne Ci konto VAT, na które system banku przeleje kwotę podatku.

Co czeka firmy, które nie zastosują się do tego obowiązku? Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno–skarbowego wyznaczy im dodatkowe zobowiązanie podatkowe. To kwota odpowiadająca 30% kwoty podatku VAT z faktury. 

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, ryzykujesz odpowiedzialnością przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym i możesz otrzymać grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (nawet 5,4 mln zł!).

Możesz też uniknąć przykrych konsekwencji, jeśli Twój partner biznesowy zastosuje podzieloną płatność, opłacając błędnie oznaczoną przez Ciebie fakturę. Zobacz, jak sprawdzić potencjalnego kontrahenta

Split payment a obowiązki płacącego fakturę

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i  płacisz za towary lub usługi objęte MPP, musisz mieć rachunek rozliczeniowy otwarty dla swojej działalności gospodarczej (konto firmowe z automatycznie założonym kontem VAT).

Fakturę lub zaliczkę możesz zapłacić ze specjalnym komunikatem przelewu. Zobaczysz go po zalogowaniu się na swoje konto. W komunikacie podaj następujące dane:

  • kwotę podatku VAT (lub jego część w przypadku zaliczki),
  • kwotę sprzedaży brutto (lub część),
  • numer faktury, którą opłacasz,
  • NIP dostawcy.

Jeśli nie zastosujesz się do obowiązku płatności w systemie MPP, dostaniesz dodatkowe zobowiązanie podatkowe od urzędu skarbowego - na 30% wysokości kwoty podatku VAT przypadającego na fakturę.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, ryzykujesz odpowiedzialnością przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym i grzywną w wysokości do 720 stawek dziennych (nawet 21,6 mln zł!). Jeżeli po 1 stycznia 2020 r. zapłacisz za fakturę w ten sposób (z pominięciem MPP), takiego wydatku  nie wrzucisz już w koszty uzyskania przychodu. 

Możesz uniknąć sankcji, jeśli sprzedawca prawidłowo rozliczy podatek VAT od tej transakcji. 

Większy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT

Teraz możesz korzystać z konta VAT w celu opłacania podatku z faktur od kontrahentów, spłaty odsetek należnego VAT-u czy dodatkowych zobowiązań podatkowych. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów o obowiązkowym split payment dostaniesz możliwość zapłaty:

  • podatku VAT z tytułu importu,
  • odsetek za zwłokę w zapłacie podatku VAT oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
  • zaliczek na te podatki,
  • a także odsetek za zwłokę w tych podatkach, składek ZUS, podatku akcyzowego i przedpłat w podatku akcyzowym oraz odsetek od tych płatności, należności celnych oraz odsetek od tych należności.

Tekst nie ma charakteru doradztwa podatkowego - ING Bank Śląski S.A. nie świadczy usług w tym zakresie. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących Państwa sytuacji podatkowej, prosimy o skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Tekst powstał w oparciu o materiały z serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl przy Ministerstwie Rozwoju.

Na www.ing.pl/wiem i biznes.gov.pl znajdziesz przydatne informacje dla przedsiębiorców.