Czy inwestycja ekologiczna może obniżyć koszt kredytu dla wspólnoty?

Wspólnoty mieszkaniowe decydujące się na kredyt inwestycyjny mogą liczyć na dodatkowe korzyści, w tym całkowity brak prowizji z równocześnie obniżoną marżą. Podstawowym warunkiem jest realizacja celów proekologicznych. Komu przysługuje tani kredyt ekologiczny i w jaki sposób go otrzymać?

Dla kogo przeznaczony jest kredyt ekologiczny?

Inwestowanie w nowoczesne rozwiązania proekologiczne pozwala chronić środowisko naturalne oraz przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji budynków i polepszenia warunków życia mieszkańców. Wspólnoty mieszkaniowe, które za cel stawiają sobie ograniczenie emisji zanieczyszczeń i strat cieplnych czy rozwój terenów zielonych, mają do dyspozycji specjalny rodzaj kredytów inwestycyjnych.

Ekokredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim umożliwia sfinansowanie części lub całości planowanych remontów i modernizacji, a co istotne – udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Wynika to z zaangażowania wielu instytucji i banków w działania proekologiczne, które stają się ważnym elementem długoterminowych strategii rozwojowych. Jednocześnie energooszczędna infrastruktura budynków przekłada się na wzrost wartości nieruchomości i niższy koszt ich eksploatacji. Oszczędności wynikające m.in. z termomodernizacji budynków mogą zostać przeznaczone na spłatę kolejnych rat kredytu, co dla banku stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Kredyt ekologiczny – co możesz zyskać dla swojej wspólnoty?

Bank udzielający ekokredytu może zrezygnować z prowizji oraz zaoferować znacznie niższą marżę dla każdego przedziału kwotowego kredytu. W przypadku kosztownych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, takich jak wymiana instalacji CO, docieplanie stropów i ścian czy wymiana okien, jest to oszczędność rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Modernizacji i remontów w ramach Ekokredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim dokonasz w obszarze części wspólnej nieruchomości. Może być to m.in. przebudowa klatki schodowej, wymiana windy czy instalacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

Ekokredyt na remont budynku przekazywany jest na konto wspólnoty w formie jednorazowej wypłaty. Daje to zarządcy dużą elastyczność w zakresie prowadzenia kolejnych etapów inwestycji. Maksymalna wysokość Ekokredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim może wynosić 2 000 000 zł udzielanych na okres do 15 lat. Decyzja kredytowa podejmowana jest nawet w 48 godzin od momentu złożenia wszystkich dokumentów.

Czy wiesz, że…
Nie każdy bank udzielający taniego kredytu ekologicznego wymaga od wspólnoty mieszkaniowej przedstawienia audytu wstępnego, który oceni stan nieruchomości oraz efektywność energetyczną planowanych modernizacji. Brak takiego wymogu to dodatkowa oszczędność, przyspieszająca złożenie wniosku i otrzymanie środków finansowych.

W jaki sposób wspólnota może ubiegać się o tani kredyt ekologiczny?

Wniosek o przyznanie ekokredytu na remont budynku musi być poparty uchwałą wspólnoty mieszkaniowej, w której jako cel wpisane zostało jedno z regulaminowych przedsięwzięć (jakich – o tym za chwilę). W przypadku tzw. małych wspólnot, gdzie liczba mieszkań w budynku wielorodzinnym nie przekracza trzech, decyzja musi być jednogłośna i poparta protokołem głosowania z podpisami właścicieli lokali. Interesy wspólnot dużych, w których znajduje się 4 lub więcej mieszkań, reprezentuje zarząd. W tym przypadku również konieczne jest uchwała o zgodzie na zaciągnięcie kredytu podjęta przez właścicieli lokali posiadających łącznie ponad połowę udziałów w nieruchomości wspólnej.

Ekokredyt inwestycyjny dla wspólnoty mieszkaniowej w ING Banku Śląskim otrzymasz na działania związane z:

 • ociepleniem budynku i finansowaniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wymianą okien i drzwi zewnętrznych,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacją OZE (Odnawialne Źródła Energii) w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZ (wentylacja z odzyskiem ciepła),
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • zakupem systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • ochroną środowiska naturalnego (cele ekologiczne, np. promowanie postaw przeciwdziałających zanieczyszczeniom),
 • rozwojem terenów zielonych wokół nieruchomości (w tym tworzenie tzw. „zielonych podwórek”),
 • budową lub modernizacją infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
 • budową lub modernizacją obiektów dla dzieci.

Czy wiesz, że…

Wraz z wnioskiem o Ekokredyt inwestycyjny w ING Banku Śląskim wspólnota mieszkaniowa powinna przedstawić uchwałę wspólnoty o zgodzie na zaciągnięcie kredytu z wpisanym celem ekologicznym oraz zestawienie wpłat na fundusz remontowy.

Co wpływa na koszt kredytu inwestycyjnego?

Koszt kredytu na remont budynku uzależniony jest od szeregu czynników, wśród których najważniejsze pozostają prowizja banku oraz oprocentowanie. Ekokredyt inwestycyjny zaciągany jest na okres kilku lub kilkunastu lat, dlatego na atrakcyjności zyskują zwłaszcza oferty z niską marżą, równym rozłożeniem miesięcznych rat oraz możliwością wcześniejszej spłaty zadłużenia bez dodatkowych opłat.

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na koszt kredytu są:

 • wysokość kredytu, czyli ilość środków finansowych, o które wnioskuje wspólnota mieszkaniowa,
 • okres kredytowania,
 • oprocentowanie – marża banku powiększona o stawkę bazową WIBOR,
 • wysokość raty miesięcznej,
 • opłaty i prowizje,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

Oferta ekokredytów inwestycyjnych w ING Banku Śląskim to interesująca propozycja dla wspólnot mieszkaniowych poszukujących dodatkowych oszczędności i otwartych na innowacje technologiczne. Ekokredyt można otrzymać przy minimum formalności i sfinansować z jego pomocą nawet do 100% wartości inwestycji. Wniosek o kredyt inwestycyjny złożysz w w oddziale ds. Przedsiębiorców.

Produkty, które mogą Cię zainteresować: