Księgowanie kredytu we wspólnotach mieszkaniowych a inwestycje w ekologię

Wspólnota mieszkaniowa, która nie dysponuje środkami na modernizację budynku może zaciągnąć na ten cel specjalny kredyt inwestycyjny. Jeśli uwzględni w planie budżetowym cele proekologiczne, może zyskać niższe oprocentowanie oraz skorzysta z prowizji 0 zł. Kto może podjąć decyzję o zaciągnięciu takiego kredytu i jak postanowienie to wpływa na zasady ewidencjonowania wydatków wspólnoty?

Kiedy wspólnota może zaciągnąć kredyt inwestycyjny?

Działalność wspólnoty mieszkaniowej reguluje Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, która definiuje ją jako ogół właścicieli mieszkań składających się na nieruchomość wspólną. Każda wspólnota, pomimo braku osobowości prawnej, jest zdolna do zaciągania zobowiązań, w tym kredytów inwestycyjnych. Zaciągnięcie kredytu wymaga podjęcia przez wspólnotę uchwały. Dokument ten stanowi formę pełnomocnictwa udzielanego przez właścicieli mieszkań w nieruchomości i zezwala zarządowi wspólnoty na podpisanie umowy kredytowej.

Spłata Ekokredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim odbywa się w równych ratach miesięcznych, które stanowią do 90% wartości miesięcznej zaliczki na Fundusz Remontowy. Jest to oczywista korzyść dla wszystkich mieszkańców, którzy nie muszą szukać oszczędności na termomodernizację budynku (np. ocieplenie elewacji, wymianę instalacji grzewczej) czy remont klatki schodowej w domowym budżecie. Kredyt na remont nieruchomości pozwala w szybki i wygodny sposób podnieść wartość budynku, jednak – jak każde uzyskane przez wspólnotę środki pieniężne – musi zostać rozliczony zgodnie Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy kredyt ekologiczny jest zwolniony z podatku?

Cechą Ekokredytów inwestycyjnych dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim jest niska marża oraz prowizja 0 zł w przypadku remontów i modernizacji sprzyjających ochronie środowiska naturalnego. Środki otrzymane od banku mogą zostać przeznaczone na dowolny cel zwiększający wydajność energetyczną budynku, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz do rozwoju terenów zielonych wokół nieruchomości. Są to czynności związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i jako takie mogą być zwolnione z podatku dochodowego.

Ważne w tym przypadku jest przeznaczenie kredytu na remont budynku. Zasobami mieszkaniowymi są nie tylko mieszkania, ale również pomieszczenia i urządzenia w nieruchomości lub poza nią, które są niezbędne dla prawidłowego korzystania z lokali. Zakup paneli solarnych, energooszczędnych żarówek, czynności termomodernizacyjne czy budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych z tytułu kredytu ekologicznego nie będą zatem skutkowały naliczeniem dodatkowych opłat.

Należy pamiętać, że pieniądze z kredytu nie stanowią przychodu wspólnoty mieszkaniowej, a raty kredytu nie można traktować jako koszt. Inaczej jest w przypadku ewentualnych opłat oraz prowizji naliczanych zgodnie z umową kredytową. Z tego powodu wspólnoty mieszkaniowe powinny szukać ekologicznych kredytów inwestycyjnych o jak najniższym oprocentowaniu i bez dodatkowych kosztów.

Ewidencjonowanie wydatków na cele ekologiczne

Wspólnota mieszkaniowa jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji rachunkowej. Zasady prowadzenia rachunkowości określa sama wspólnota, przy czym musi ona obejmować:

  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządzania nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów,
  • okresową aktualizację rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • przygotowanie sprawozdania finansowego,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
  • opracowanie sprawozdania finansowego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by księgi rachunkowe prowadzone były według zasad określonych w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Przedmiotem ewidencji są m.in. wszystkie operacje dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego wspólnoty. Kredyt ekologiczny na remont budynku ma często formę jednorazowej wpłaty na konto wspólnoty, co wiąże się z koniecznością uwzględnienia go w ewidencji rachunkowej.

Dlaczego warto sięgać po ekologiczny kredyt inwestycyjny?

Inwestowanie w rozwiązania proekologiczne oraz umiejętne dysponowanie przyznanymi środkami pozwala nie tylko uniknąć dodatkowych opłat. Wymiana okien i drzwi, przebudowa systemów grzewczych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych, jak również instalacja systemów zarządzania energią przyczyniają się do zminimalizowania strat cieplnych budynku. Wpływają także na wzrost jego wartości oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

W połączeniu z atrakcyjnym oprocentowaniem i brakiem prowizji Ekokredytów inwestycyjnych dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim, tworzy to przystępne warunki realizacji nawet 100% wartości inwestycji oraz szybkiego zwrotu poniesionych kosztów. Decyzja kredytowa podejmowana jest zazwyczaj w 48 h od momentu złożenia wszystkich dokumentów, a wysokość wsparcia dla wspólnoty może wynieść aż 2 mln złotych. Okoliczności te skutecznie zniechęcają zarządców wspólnot mieszkaniowych do podnoszenia składek na Fundusz Remontowy, na rzecz poszukiwania tanich kredytów ekologicznych.

Inwestowanie w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska może znacznie obniżyć koszt uzyskania kredytu inwestycyjnego, jednak wymaga ewidencjonowania zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości przyjętymi przez wspólnotę mieszkaniową. Oprocentowanie kredytu oraz prowizja banku należą do podstawowych kosztów wpływających na wysokość podatku, dlatego warto, by były one jak najniższe.

Produkty, które mogą Cię zainteresować: