Termomodernizacja budynku z OZE – sprawdź, jakie możliwości ma Twoja wspólnota mieszkaniowa

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to szansa dla wspólnot mieszkaniowych planujących termomodernizację nieruchomości. Instalacja paneli fotowoltaicznych czy ekologicznych instalacji grzewczych nie tylko obniży koszt zakupu energii, lecz ułatwi również pozyskanie potrzebnych środków w ramach preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Dowiedz się, jak przeprowadzić remont, aby zmniejszyć koszty eksploatacji budynku.

Termomodernizacja – niższe rachunki za prąd i ogrzewanie

Wysoki koszt zakupu energii to najczęstszy powód termomodernizacji budynku. Docieplenie ścian i stropów, wymiana okien czy systemów grzewczych skutecznie ograniczają wydatki związane z eksploatacją nieruchomości oraz zwiększają jej wartość w oczach potencjalnych inwestorów. Wiele wspólnot mieszkaniowych idzie jednak o krok dalej, decydując się na pozyskiwanie energii, która dociera do nas za darmo, w tym energii świetlnej.

Czy wiesz, że…
Koszt energii wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną jest nawet o połowę niższy od prądu zakupionego za pośrednictwem sieci energetycznej. Uzyskane w ten sposób oszczędności wspólnota mieszkaniowa może przeznaczyć na spłatę kredytów inwestycyjnych lub inne działania remontowo-modernizacyjne.

Budynki wyposażone w instalacje OZE (wykorzystujące źródła energii odnawialnej) stają się niezależne energetycznie – są w stanie wytwarzać prąd zaspokajający bieżące potrzeby mieszkańców. Jakie rozwiązania OZE warto rozważyć, planując termomodernizację budynku?

OZE dla wspólnot mieszkaniowych – czysty zysk

Instalacje OZE to wszystkie systemy służące do przetwarzania energii świetlnej, wiatru, wody i ciepła gruntu na prąd elektryczny. W przypadku budynków wielorodzinnych uznaniem cieszą się zwłaszcza panele fotowoltaiczne. Mogą służyć do zasilania nieruchomości, a po podłączeniu do pompy ciepła również jego ogrzewania.

Zalety instalacji OZE to:

  • brak przerw w dostawie prądu – burze, klęski żywiołowe czy remonty sieci energetycznych nie skutkują odcięciem zasilania budynku,
  • ochrona środowiska naturalnego i czyste powietrze – odnawialne źródła energii nie generują zanieczyszczeń,
  • nieograniczone zasoby darmowej energii – nasłonecznione miejsca, odpowiednie dla paneli fotowoltaicznych znajdziesz w każdym miejscu na terenie Polski,
  • wysoki komfort użytkowania – instalacje są bezobsługowe i nie generują hałasu,
  • brak awarii – panele fotowoltaiczne są odporne na trudne warunki atmosferyczne, np. grad, oraz nie posiadają części ruchomych, co znacznie wydłuża ich żywotność,
  • elastyczność i wydajność – instalacje można w łatwy sposób rozbudować o kolejne moduły, dopasowując moc systemu do bieżących potrzeb wspólnoty,
  • możliwość otrzymania kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem infrastruktury.

Działania na rzecz ochrony środowiska spotykają się z przychylnością instytucji finansowych, w tym ING Banku Śląskiego. Wspólnoty mieszkaniowe, które zdecydują się na termomodernizację budynku z wykorzystaniem OZE, mogą skorzystać ze specjalnych kredytów inwestycyjnych na cele ekologiczne. Zwrot z takiej inwestycji będzie znacznie szybszy, gdyż Ekokredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych udzielany jest na preferencyjnych warunkach.

Czy wiesz, że…
Urządzenia wchodzące w skład instalacji OZE, np. panele fotowoltaiczne, zabezpieczenia i przewody, zachowują wysoką wydajność nawet przez 25 lat od uruchomienia. Średni okres zwrotu takiego rodzaju inwestycji wynosi od 8 do 10 lat.

Źródła finansowania OZE – ekologiczny kredyt na remont budynku

Budynki z instalacją OZE stają się nienależne energetycznie – produkują prąd, który może być wykorzystany m.in. do ogrzewania pomieszczeń i wody, oświetlania klatek schodowych czy zasilania wind. Głównym źródłem finansowania instalacji fotowoltaicznych mogą być preferencyjne kredyty. Maksymalna kwota ekologicznego kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim to nawet 2 000 000 złotych. Budżet ten pozwala na stworzenie wydajnej infrastruktury OZE w budynkach wielorodzinnych, bez konieczności zwiększania wysokości składek na fundusz remontowy.

Ekokredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim
Maksymalna kwota kredytu 2 mln złotych (przy finansowaniu do 90% wartości inwestycji)
Minimalna kwota kredytu 1 tys. złotych
Marża Od 1,3%
Prowizja 0%
Czas rozpatrzenia wniosku Nawet do 48 godzin od momentu założenia wszystkich dokumentów
Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów TAK
Wysokość raty miesięcznej do 90% wartości miesięcznej zaliczki na Fundusz Remontowy
Wkład własny Brak (dla kredytów od 1 000 zł do 1 200 000 zł) lub 10% (dla kredytów powyżej 1 200 000 zł)
Okres kredytowania Do 15 lat
Zakres inwestycji Zakup i montaż instalacji OZE lub inny cel ekologiczny

 

Główną zaletą Ekokredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim jest brak prowizji oraz niskie oprocentowanie. Dodatkowo wniosek o przyznanie takiego kredytu inwestycyjnego w ING Banku Śląskim nie wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego planowanych remontów i modernizacji. Wystarczy uchwała wspólnoty o zgodzie na zaciągnięcie kredytu z wpisanym celem ekologicznym oraz zestawienie wpłat na fundusz remontowy. Do termomodernizacji budynku można przystąpić od razu po otrzymaniu pozytywnej decyzji banku.

Czy wiesz, że…
Miesięczna rata Ekokredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim to zazwyczaj 90% wartości miesięcznej zaliczki na Fundusz Remontowy, co w połączeniu z niskimi kosztami zakupu energii po termomodernizacji budynku znacznie skraca czas spłaty zobowiązań.

Ekokredyt – dodatkowe korzyści dla wspólnoty i mieszkańców

Ekokredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych umożliwia sfinansowanie wielu przedsięwzięć proekologicznych. Środki pozyskane od banku, poza kompleksową termomodernizacją budynku z wykorzystaniem nowoczesnych instalacji OZE, możesz przeznaczyć m.in. na budowę terenów zielonych, rozwój infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację obiektów dla dzieci.