ING BANK ŚLĄSKI

Co to jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Co to jest PPE? Wszystko o Pracowniczym Programie Emerytalnym. Sprawdź, jak możesz oszczędzać na emeryturę

Zmiany emerytalne z roku 1999 wprowadziły możliwość grupowego oszczędzania pieniędzy na przyszłą emeryturę w ramach PPE – Pracowniczych Programów Emerytalnych. Są to oszczędności niezależne od składek na ZUS.

Celem PPE jest zachęcenie pracowników do oszczędzania i pomnażania pieniędzy. Przystąpienie do programu jest dobrowolne i ogólnodostępne. Pracowniczy Program Emerytalny może być alternatywą dla Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), a dla pracodawcy mocnym atutem na tle konkurencji. 

Kto i ile płaci na PPE

Pracodawca w całości finansuje składkę, a także ponosi koszty administracji i funkcjonowania PPE. Jej wysokość jest ustalana pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników i może wynieść maksymalnie 7% wysokości wynagrodzenia. Odprowadzona kwota jest wolna od składki na ubezpieczenie społeczne, ale nalicza się od niej podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli chcesz, możesz za pośrednictwem swojego pracodawcy wpłacać dodatkową składkę na PPE. Maksymalny roczny poziom wpłaty jest ustalany co roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kiedy mogę wypłacić pieniądze z PPE

Swoje oszczędności zgromadzone na PPE możesz wypłacić dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego lub po uzyskaniu wcześniejszego prawa do emerytury.

Wypłata pieniędzy z PPE może nastąpić, gdy:

  • ukończysz 60 lat i złożysz wniosek o wypłatę pieniędzy;
  • uzyskasz prawo do wcześniejszej emerytury, ukończysz 55 lat i przedstawisz odpowiedni wniosek;
  • ukończysz 70 lat, bez konieczności składania wniosku;
  • spadkobierca złoży wniosek o wypłatę po śmierci uczestnika PPE.

Co mogę zrobić z PPE, jeśli zmienię pracę

Jeśli zmienisz pracodawcę, możesz przelać zgromadzone na PPE pieniądze w ramach tzw. wypłaty transferowej na:

  • IKE lub PPE u nowego pracodawcy;
  • pozostawić pieniądze na PPE u poprzedniego pracodawcy aż do momentu wypłaty. 

Możliwy jest również zwrot oszczędności w sytuacji likwidacji PPE, jeśli nie wskażesz ani Indywidualnego Konta Emerytalnego, ani PPE. Otrzymasz wtedy przelew na konto, ale będzie on pomniejszony o:

  • podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki;
  • kwotę w wysokości 30% podstawowych składek – zostanie ona przekazana do ZUS i zapisana jako dodatkowa składka emerytalna w ramach I filaru.

Czy PPE jest obowiązkowe

Oszczędzanie na PPE jest dobrowolne. Pracodawcy mogą zaoferować przystąpienie do PPE zamiast PPK. Pracodawcy mogą zaoferować przystąpienie do PPE zamiast PPK w zakładach pracy, w których PPE powstało przed wymaganą ustawowo datą objęcia pracowników PPK. Dodatkowym warunkiem jest minimalna składka na PPE w wysokości 3,5%.

Kto zarządza PPE i podejmuje decyzje

Pracowniczym Programem Emerytalnym zarządza wyspecjalizowana instytucja finansowa (towarzystwo funduszy inwestycyjnych, towarzystwo ubezpieczeniowe lub pracowniczy fundusz emerytalny), która podlega nadzorowi KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Twój pracodawca wybiera formę PPE. Od tej decyzji zależy, czy Ty, jako pracownik, możesz samodzielnie decydować, w jakie fundusze inwestowane są Twoje oszczędności. Jeżeli pracodawca nie wybierze takiej formy, decyzje te będą podejmować specjaliści z instytucji zarządzającej PPE.

Jakie są korzyści w PPE

Przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego oznacza, że w przyszłości uzyskasz wyższą emeryturę. Dodatkowo, pieniądze zgromadzone na PPE należą do Ciebie i mogą być dziedziczone, a ich wypłata po osiągnięciu odpowiedniego wieku jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.


Źródło:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.