Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

2019-08-02

Pracownicze Plany Kapitałowe - sposobem na dodatkowy kapitał pracowników na emeryturę.

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe to element systemu emerytalnego, który ma zachęcić pracowników do gromadzenia dodatkowego kapitału na emeryturę. Część pensji każdego pracownika, wraz z dopłatą od pracodawcy i państwa, ma być gromadzona na indywidualnym koncie. Pieniądze na PPK są prywatne, więc można je dziedziczyć, ale wypłata, zwolniona z podatku dochodowego, możliwa jest dopiero po osiągnięciu 60. roku życia.

Jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe – czyli możesz, ale nie musisz

Twój pracodawca nie zarządza samodzielnie PPK – wybiera w tym celu odpowiednią instytucję finansową i powierza jej gromadzenie i pomnażanie pieniędzy. Pracodawca zapisuje wszystkich pracowników do wybranego PPK, ale każdy z nich może w dowolnym momencie z niego zrezygnować. Zanim jednak podejmiesz taką decyzję, poznaj zasady działania PPK. Oszczędności w ramach PPK możesz gromadzić co najmniej do 60. roku życia (bez względu na płeć). Po tym czasie możesz je wypłacić według wybranego przez siebie schematu.

Kto i ile wpłaca na PPK

Wpłaty na PPK składają się z trzech części: pracownika, pracodawcy i państwa. Największą część wpłaca pracownik, który może dobrowolnie zwiększyć swoją składkę. Podobnie jest w przypadku pracodawcy. Wkład państwa to jednorazowa kwota na dobry start oraz coroczne stałe dopłaty. W praktyce składka przekazana do PPK jest około 2 razy większa niż wkład samego pracownika. Szczegóły znajdziesz w tabeli poniżej.
 

Wpłaty na PPK

Wpłata podstawowa

Wpłata dodatkowa

Maksymalna suma wpłat

Wpłaty procentowe liczone od wynagrodzenia brutto

Wpłaty pracownika

2%

Max 2%

4%

Wpłaty pracodawcy

1,5%

Max 2,5%

4%

Wpłaty stałe i jednorazowe

Wpłata powitalna ze strony państwa

250 zł

 

 

Dopłata roczna ze strony państwa

240 zł

 

 

 

Czy PPK oznacza niższą pensję

Tak i nie. To zależy, czy oceniasz w perspektywie krótko-, czy długookresowej. Twoje bieżące pensje będą nieznacznie niższe, ale z czasem zgromadzisz kapitał, który będzie znacznie większy niż Twój osobisty wkład. Jest to jednak korzyść, którą odczujesz dopiero po przejściu na emeryturę. Do tego momentu Twoja wypłata będzie nieznacznie mniejsza. 

Czy warto zrezygnować z PPK

Każda decyzja, która dotyczy Twojej przyszłości jest ważna. Rezygnacja w dużej mierze powinna zależeć od tego, czy masz lepszy plan na swoją emeryturę. O zabezpieczeniu finansowym po zakończeniu kariery zawodowej musisz pomyśleć na długo przed tym zanim to się stanie. Samo wyjście z PPK jest proste. Wystarczy, że w dowolnym momencie złożysz u pracodawcy podpisaną deklarację rezygnacji. Otrzymasz z powrotem już zgromadzone pieniądze, pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych podatek dochodowy, dopłaty pochodzące ze strony państwa i 30% środków od pracodawcy. Jest to Twoja przyszłość, więc decyzja o rezygnacji powinna być przemyślana. Dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą, a z PPK Twój kapitał na emeryturę rośnie prawie dwa razy szybciej.

Kiedy będą wypłacane pieniądze z PPK

Prawo do wypłaty pieniędzy z PPK zyskasz, gdy osiągniesz 60. rok życia. Standardowa forma wypłaty polega na tym, że jednorazowo otrzymasz 25 procent zgromadzonych pieniędzy, a pozostałe 75 procent otrzymasz przez kolejne 10 lat w równych, comiesięcznych częściach. Możesz wybrać inny sposób wypłaty „dodatkowej emerytury”, ale jeżeli wybierzesz mniej niż 120 rat, zapłacisz tzw. „podatek Belki” od dochodów kapitałowych.

Od kiedy obowiązują przepisy o PPK

Harmonogram wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych składa się z kilku etapów, w których pracodawcy muszą najpierw wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK, a następnie podpisać umowy ze swoimi pracownikami. Po tych formalnościach rozpoczyna się oszczędzanie pieniędzy na emeryturę w ramach PPK.

 

 

Firmy

 
od 20 do 49 pracowników
od 50 do 249 pracowników
od 250 pracowników

 

Wg stanu zatrudnienia liczonego na dzień

 
31 grudnia 2019
30 czerwca 2019
31 grudnia 2018

Od kiedy mają zastosowanie przepisy ustawy?

1 lipca 2020

1 stycznia 2020

1 lipca 2019

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową

Do 25 października 2019

Do 24 kwietnia 2020

Do 27 października 2020

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK z pracownikami

Do 12 listopada 2019

Do 11 maja 2020

Do 10 listopada 2020

Pierwsza wpłata na PPK do instytucji finansowej

Styczeń 2020

Lipiec 2020

Styczeń 2021

 

 

Sektor finansów publicznych

Pozostałe przedsiębiorstwa

Od kiedy mają zastosowanie przepisy ustawy?

1 stycznia 2021

1 stycznia 2021

Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową

Do 26 marca 2021

Do 23 kwietnia

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK z pracownikami

Do 10 kwietnia 2021

Do 10 maja 2021

Pierwsza wpłata na PPK do instytucji finansowej

Czerwiec 2021

Lipiec 2021

Którzy pracodawcy muszą założyć PPK

PPK musi założyć każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. W ustawie o PPK zapoznasz się z wyjątkami.


Źródło:
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

ING Bank Śląski ze względu na ograniczenia ustawowe nie jest instytucją uprawnioną do prowadzenia PPK.