Emerytura dla przedsiębiorców

2020-10-26

Jesteś przedsiębiorcą? Sprawdź, jak zadbać o swoją przyszłą emeryturę

Przedsiębiorca kojarzy się z osobą zaradną, zorganizowaną i taką, która bierze sprawy w swoje ręce. Jest to ktoś, kto poradzi sobie wtedy, kiedy trzeba. To najczęściej prawda. Jednak w tym obrazie rzadko pojawia się wizja emerytury i końca aktywności zawodowej. A powinna, bo jesień życia czeka wszystkich.

Dlaczego emerytury dla przedsiębiorców są niskie

Wysokość świadczenia w dużej mierze zależy od wysokości składek na ZUS i momentu zakończenia aktywności zawodowej. Rzeczywistość jest taka, że przedsiębiorcy są obciążeni wieloma podatkami, daninami i innymi kosztami. Najczęściej wybierają minimalny możliwy poziom składek emerytalnych. Przez to emerytury dla przedsiębiorców z ZUS są z reguły niższe niż pracowników etatowych.

Według prognoz ZUS, przyszli emeryci dostaną jedynie emeryturę w wysokości około 1/3 ostatniej pensji. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z „niższego ZUSu” na początku działalności i odprowadzają minimalną składkę, otrzymają jeszcze mniej. 

Jak policzyć składkę emerytalną dla przedsiębiorców

Poziom składki do ZUS dla przedsiębiorców nie zależy od faktycznych zarobków. Jej wysokość jest deklarowana, ale musi wynieść co najmniej 60% średniego wynagrodzenia wg MRPiPS. Istotne jest też to, że przedsiębiorcy muszą odprowadzić swoje składki niezależnie od tego, czy osiągają przychody. Co zrozumiałe, wielu z nich chce płacić jak najmniej, aby obniżyć koszty i móc rozwijać swoją firmę. 

Jak przedsiębiorca może zabezpieczyć się na emeryturę

Najprościej wziąć sprawy we własne ręce i skorzystać z dodatkowych produktów emerytalnych:

Wiąże się to z dodatkowymi korzyściami. Można też wybrać najprostszy sposób i oszczędzać na koncie oszczędnościowym.

IKE dla przedsiębiorców

W przypadku IKE wpłaty są inwestowane w specjalne fundusze inwestycyjne. Przedsiębiorcy, którzy założą IKE, są zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), pod warunkiem, że wypłacą zgromadzone oszczędności dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego.

IKZE dla przedsiębiorców

IKZE pozwala uwzględnić zaoszczędzone pieniądze w rocznym zeznaniu podatkowym i skorzystać z ulgi podatkowej. Wysokość ulgi wynika z kwoty wpłaconej na IKZE i stawki podatkowej, którą płaci przedsiębiorca. Pieniądze na IKZE przechowywane są oprocentowanym koncie oszczędnościowym. W przypadku IKZE Inwestycyjnego - inwestowane w fundusze. Mogą być dziedziczone, a ich wypłata jest możliwa po osiągnięciu 65. roku życia.

Wyższy limit wpłat na IKZE dla przedsiębiorców od 2021 r.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, nie warto się ograniczać do maksymalnej wpłaty na kontach emerytalnych i systematycznie odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym. Możesz także pomyśleć o inwestowaniu. Policz, ile lat zostało Ci do emerytury i jaka kwota wystarczy Ci na spokojne życie. Im wcześniej to zrobisz, tym więcej uda Ci się zaoszczędzić i zapewnisz sobie spokojniejszą przyszłość.