Likwidacja OFE

Na czym polega reforma emerytalna i likwidacja OFE? Wybierz nowe IKE lub ZUS

Likwidacja OFE - informacja o wstrzymaniu projektu

Reforma OFE została wstrzymana

Zasady, które opisujemy w artykule mogą się jeszcze zmienić. O nowych warunkach reformy i jej terminach poinformujemy, gdy się pojawią.

Reforma emerytalna z 2021 roku zakładała, że pieniądze zgromadzone na OFE zostaną domyślnie przeniesione na zupełnie nowe Indywidualne Konta Emerytalne, prowadzone przez TFI (do tej pory Otwartymi Funduszami Emerytalnymi zarządzały PTE – Powszechne Towarzystwa Emerytalne). Dotyczy to około 15 milionów osób.

Co stanie się ze zgromadzonymi pieniędzmi po likwidacji OFE w związku z reformą emerytalną

Za przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE możesz zapłacić tzw. opłatę przekształceniową. Według pierwotnego projektu stanowi ona 15% zgromadzonych pieniędzy na OFE i będzie rozłożona na dwie raty. Jeśli nie chcesz przekazywać pieniędzy z OFE na „nowe” IKE, możesz wybrać też drugą opcję - przekazać je w całości do ZUS. Będą one doliczone do podstawy wyliczenia Twojej przyszłej emerytury. Oba warianty mają swoje wady i zalety.

Czym się różni „nowe IKE” od konta w ZUS

Pierwszą istotną różnicą jest charakter przeniesionych pieniędzy – te na IKE mogą być dziedziczone, a te na koncie w ZUS nie. Wypłata emerytury z IKE będzie możliwa do wyczerpania zgromadzonych pieniędzy, a z ZUS – do końca życia. TFI będą inwestować środki przyszłych emerytów z IKE w fundusze, a w przypadku ZUS możesz liczyć na waloryzację zapisów. Jeśli wybierzesz transfer do ZUS, nie zapłacisz 15-procentowej opłaty przekształceniowej, ale w przyszłości zapłacisz podatek dochodowy od każdej emerytury.

Którą opcję wybrać?

Decyzja należy do Ciebie. Jeżeli uznasz, że wolisz przekazać pieniądze na „nowe” IKE, nie musisz nic robić. W przypadku wyboru przekazania pieniędzy do ZUSu jest inaczej. Musisz złożyć do swojego OFE odpowiednią deklarację. Wtedy pieniądze zostaną przekazane na Twoje konto w ZUS (prowadzone w ramach Funduszu Rezerwy Demograficznej) i przekształcone na zapis jednostek rozrachunkowych. 

Co dalej ze składkami do OFE po likwidacji OFE

Po likwidacji OFE Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie będzie już odprowadzać składek do OFE, w zamian pieniądze będą zapisywane na koncie w ZUS. Oznacza to, że na IKE utworzone z przekształconego rachunku OFE nie będą już wpływać żadne składki pobierane przez pracodawcę. Możesz jednak dopłacać do „nowego” IKE samodzielnie.

Kiedy można wypłacić pieniądze z OFE

Zaoszczędzone na OFE składki są zabezpieczeniem na czas emerytury. Pieniądze możesz wypłacić jednorazowo lub otrzymywać ratalnie dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego (obecnie to 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn). Wypłaty nie będą obciążone podatkiem dochodowym i podatkiem od zysków kapitałowych.

Czym się różni IKE utworzone ze środków z OFE od posiadanego wcześniej IKE

Przede wszystkim możesz mieć równocześnie „stare” i „nowe” IKE. Na oba możesz dodatkowo wpłacać pieniądze, ale musisz pamiętać, aby nie przekroczyć określonego łącznego limitu wpłat. Pieniędzy z nowego IKE nie możesz wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego i decydować o tym, w co są inwestowane. Nie możesz też przenieść tych pieniędzy na inne IKE. Istotną różnicą jest to, że pieniądze z OFE stopniowo, z roku na rok będą inwestowane w coraz bezpieczniejsze, ale potencjalnie mniej zyskowne instrumenty finansowe. Jest to coś, na co nie masz wpływu, bo wynika to z zapisów projektu ustawy. Na Twoim „starym”/ drugim IKE ta decyzja należy do Ciebie.

Czy można wpłacić pieniądze z OFE na posiadane już IKE?

Według projektu ustawy – nie możesz tego zrobić, chyba że posiadasz swoje „stare” IKE w tej samej instytucji, która zarządza „nowym” IKE, powstałym z przekształcenia OFE. Po likwidacji OFE możesz mieć dwa oddzielne IKE w dwóch różnych TFI.

Czy mogę nadal wpłacać na IKE, które powstało z przekształcenia OFE

Tak, możesz dopłacić tyle, ile wynosi limit wpłat na IKE na dany rok. W przypadku posiadania „starego” i „nowego” IKE jednocześnie, roczny limit dotyczy wpłat dokonanych łącznie na oba IKE.


Źródła:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne - stan prawny wg projektu rządowego z 15 lutego 2021 r.

Likwidacja OFE - poznaj sposoby na lepszą emeryturę z IKE i IKZE

Dodatkowe pieniądze na emeryturę

Poznaj sposoby na lepszą emeryturę i zbierz dodatkowy kapitał na przyszłość.

Dowiedz się więcej