Przyszła emerytura - zasady

2020-10-26

Poznaj najważniejsze zasady dotyczące Twojej przyszłej emerytury.

Kiedy otrzymasz emeryturę

W Polsce od 1 października 2017 roku wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. O emeryturę na ogólnych zasadach możesz starać się, jeżeli:

  • osiągniesz wiek emerytalny,
  • masz opłacone w przeszłości składki na ubezpieczenie społeczne lub emerytalne i rentowe za co najmniej 1 dzień.

Emeryturę otrzymasz od miesiąca, w którym ZUS dostanie wniosek o jej przyznanie, ale nie wcześniej niż w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jak policzyć wysokość emerytury

Jeśli chcesz sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury, podziel podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia.

Aby policzyć podstawę, uwzględnij:

  • kapitał początkowy (dotyczy on osób, które były objęte ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 roku);
  • składki na ubezpieczenie emerytalne na koncie w ZUS po 1998 roku;
  • pieniądze na subkoncie w ZUS, jeśli jesteś członkiem OFE.

Średnie dalsze trwanie życia to liczba miesięcy, które spędzisz na emeryturze. Co roku, do końca marca, szacuje je i ogłasza Główny Urząd Statystyczny.

Jaki wiek ZUS bierze pod uwagę do emerytury

ZUS wyliczy wysokość emerytury z miesięczną dokładnością na podstawie Twojego wieku z dnia:

  • zgłoszenia wniosku o emeryturę, jeśli złożysz go po osiągnięciu wieku emerytalnego,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli złożysz wniosek w dniu urodzin, kiedy osiągniesz wiek emerytalny lub wcześniej.

Dla kogo emerytura minimalna

Oprócz spełnienia warunku wieku do uzyskania emerytury minimalnej potrzebujesz określonej liczby okresów składkowych i nieskładkowych. Wynoszą one:

  • 20 lat dla kobiet;
  • 25 lat dla mężczyzn.

Co to jest okres składkowy

To czas Twojej aktywności zawodowej, kiedy płacisz składki na ubezpieczenie społeczne, na przykład na podstawie umowy o pracę. Zalicza się do niego też czas, gdy pobierasz zasiłek macierzyński.

Co to jest okres nieskładkowy

Okres nieskładkowy jest wtedy, gdy dostajesz pensję za czas niezdolności do pracy, jesteś na urlopie wychowawczym, studiujesz, pobierasz zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Jeśli w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego Twoja przyszła emerytura jest niższa od kwoty podanej przez GUS na dany rok i spełniasz te dwa warunki, dostaniesz z ZUS emeryturę minimalną. Pamiętaj, że aby ją otrzymać, okresy nieskładkowe nie powinny przekraczać 1/3 Twoich okresów składkowych.

Jak złożyć wniosek o emeryturę

Po spełnieniu warunku wieku i okresów składkowych i nieskładkowych możesz wypełnić wniosek o emeryturę. Złożysz go w swoim oddziale ZUS. Możesz też wysłać go online przez platformę PUE ZUS. Wniosek podpiszesz profilem zaufanym przez bankowość internetową.

Przyszła emerytura - zasady - profil zaufany

Nie masz jeszcze profilu zaufanego?

Możesz go założyć w Moim ING. Dzięki niemu masz dostęp do urzędów przez internet, składasz wnioski online i sprawdzasz statusy swoich spraw urzędowych.

Przygotuj wszystkie dokumenty w formie papierowej. Potwierdzą one Twój staż pracy i wysokość zarobków. Umów się na spotkanie w swoim oddziale ZUS i złóż je.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę

Nie musisz czekać do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego – wniosek możesz złożyć 30 dni wcześniej. Możesz przejść na emeryturę w dowolnym miesiącu, ale najmniej korzystnym wyborem jest czerwiec. To wtedy podstawa podlega tylko waloryzacji rocznej, a w każdym innym miesiącu również kwartalnej.