Zmiany w systemie emerytalnym

2019-08-01

Emeryt spędza czas grając na gitarze, zadowolony z decyzji jakie podjął zanim poszedł na emeryturę.

Dlaczego wprowadzane są zmiany w systemie emerytalnym

Kształt naszego społeczeństwa zmienia się. Powiększyła się grupa emerytów i spadła liczba noworodków. Ma to wpływ na obecny system emerytalny, gdyż pieniądze na emerytury pochodzą ze składek osób aktywnych zawodowo. Trudność pojawia się wtedy, gdy coraz mniej osób pracuje na jednego emeryta. Taki trend utrzymuje się w Polsce od wielu lat.

Przygotuj się na nowy sposób myślenia o emeryturze

Jak łatwo zrozumieć zmiany w systemie emerytalnym? Na początek uświadom sobie jedną ważną informację. Pieniądzę na Twoją emeryturę mogą pochodzić nawet z 6 źródeł równolegle. Główne różnice między nimi polegają na sposobie gromadzenia pieniędzy i warunkami ich wypłaty.

Jakie mogą być źródła pieniędzy na emeryturze

Obligatoryjna:

  • emerytura podstawowa z ZUS

Dobrowolne z ograniczeniami:

  • dodatkowa wypłata z PPK (Pracowniczego Planu Kapitałowego)
  • dodatkowa wypłata z PPE (Pracowniczego Programu Emerytalnego)
  • dodatkowa wypłata z IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego), powstałego w wyniku przekształcenia OFE

W pełni dobrowolne:

  • dodatkowa wypłata z IKE, wybranego indywidualnie
  • dodatkowa wypłata z IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego)
  • dodatkowa wypłata z IKZE Inwestycyjnego

 Niezależnie od systemu emerytalnego możesz też oszczędzać na emeryturę:

Najważniejsze zmiany w systemie emerytalnym w 2019 roku

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to duża zmiana w systemie emerytalnym. Podstawową cechą PPK jest to, że zgromadzone pieniądze należą do pracowników i mogą być dziedziczone. Największą korzyścią jest to, że składka na PPK pochodzi z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa. Dzięki temu dodatkowy kapitał na emeryturę jest niemal dwukrotnie wyższy niż wpłaty samego pracownika.

Oszczędzanie na PPK jest dobrowolne. Pracownik, który został do niego zapisany, może w dowolnym momencie zrezygnować. Wypłata pieniędzy z PPK jest możliwa po ukończeniu 60. roku życia. Wcześniejsze wyjście z PPK jest opodatkowane i wymaga zwrotu dopłat od państwa.
Więcej informacji o PPK

Likwidacja OFE i przeniesienie środków do IKE

  Reforma OFE została wstrzymana. Zasady, które opisujemy w artykule mogą się jeszcze zmienić. O nowych warunkach reformy i jej terminach poinformujemy, gdy się pojawią.

Kolejna duża zmiana w systemie emerytalnym to przeniesienie pieniędzy z  Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), które obecnie zarządzają OFE, staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI), zaś aktualne OFE przekształcą się w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO). Zobacz graficzne przedstawienie zmiany poniżej.

Zmiany w OFE. Pieniądze z Powszechnych Towarzystw Emerytalnych trafią na nowe Indywidualne Konta Emerytalne w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych

Przeniesienie pieniędzy z OFE na IKE spowoduje, że staną się one własnością oszczędzających. Ta zmiana wiąże się z koniecznością zapłaty 15-procentowego podatku od przenoszonych z OFE do IKE środków. Taki jest domyślny wybór dla każdego posiadacza OFE. Istnieje też druga możliwość – przekazanie wszystkich pieniędzy z OFE do ZUS – wtedy w całości zostaną doliczone do podstawy zarobków, od których liczona będzie przyszła emerytura.

Najważniejsze konsekwencje zmian w systemie emerytalnym

Na pierwszy rzut oka, system zabezpieczenia emerytalnego może się wydawać bardziej skomplikowany. Łatwiej zrozumiesz te zmiany, jeżeli wyobrazisz sobie, że obok emerytury z ZUS pojawiają się kolejne, dodatkowe wypłaty pieniędzy. Każde ze źródeł ma inne ograniczenia, różne zasady opodatkowania i moment, w którym możliwe będzie skorzystanie ze zgromadzonych w nim pieniędzy. A najważniejsze jest to, że przyszli emeryci mogą korzystać z części lub nawet wszystkich z nich.

Pamiętaj, że im więcej wiesz o wprowadzanych zmianach, tym łatwiej podejmiesz dobrą decyzję na przyszłość.


Źródła:
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.