Kupno mieszkania a koszty eksploatacyjne i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

2018-07-30

Właściciele mieszkań są zobowiązani do regularnego opłacania czynszu administracyjnego oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją lokalu. Sprawdź, co zalicza się do tego typu opłat i jakich wydatków możesz się spodziewać, decydując się na kupno mieszkania.

Opłaty eksploatacyjne w mieszkaniu

Jako koszty eksploatacyjne należy rozumieć wszelkie opłaty, które powstają na skutek korzystania z mieszkania. Do kategorii tej zalicza się przede wszystkim:

 • wydatki na prąd,
 • koszt dostawy zimnej wody oraz odprowadzenia nieczystości,
 • koszty ciepłej wody,
 • opłaty za ogrzewanie.

Pamiętaj, że opłaty eksploatacyjne nie dotyczą jedynie mieszkania. Jeżeli posiadasz lokal, stanowiący osobną nieruchomość (np. garaż), będziesz zobowiązany także do ponoszenia kosztów związanych z jego utrzymaniem.

Warto wiedzieć!
Wspólnota mieszkaniowa może zdecydować o tym, by część kosztów eksploatacyjnych rozliczać w systemie zaliczkowym – najczęściej dotyczy to opłat za wodę i ogrzewanie. W takim wypadku właściciele mieszkań co miesiąc przelewają stałą kwotę na konto wspólnoty. Faktyczne zużycie mediów rozliczane jest raz na określony czas (np. raz na kwartał) – wówczas właścicielom jest zwracana nadpłata lub zobowiązywani są do dopłacenia brakującej kwoty.

Czym są koszty utrzymania nieruchomości wspólnej?

Decydując się na kupno mieszkania, zostajesz nie tylko właścicielem lokalu, ale także współwłaścicielem nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że wraz z właścicielami innych mieszkań w budynku, ponosisz współodpowiedzialność za elementy, z których zbiorowo korzystacie. Do nieruchomości wspólnej zalicza się m.in.:

 • klatkę schodową,
 • windę,
 • elewację,
 • drzwi wejściowe do budynku,
 • bramę wjazdową,
 • chodniki przed budynkiem,
 • zieleń przed budynkiem,
 • dach.

Jako współwłaściciel każdego z tych elementów, zobowiązany jesteś do ponoszenia kosztów ich utrzymania – to właśnie tę opłatę często określa się jako czynsz.

Czym jest czynsz za mieszkanie?

Wysokość czynszu administracyjnego jest uchwalana przez wspólnotę mieszkaniową w drodze głosowania. Oznacza to, że jako właściciel mieszkania, możesz realnie wpłynąć na wysokość comiesięcznych opłat – oczywiście pod warunkiem, że weźmiesz udział w zebraniu i głosowaniu.

Czy wiesz, że…
Opłaty administracyjne za mieszkanie powszechnie określa się mianem „czynszu”. Prawo dopuszcza jednak możliwość stosowania tego określenia jedynie w przypadku kwoty, jaką osoba wynajmująca lokal, płaci jego właścicielowi. Miej to na uwadze, podczas czytania dokumentów, aby uniknąć nieporozumień.

Wśród opłat, które składają się na czynsz administracyjny, najczęściej wyróżnia się:

 • koszty administracji – profesjonalna firma lub osoba, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomością, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość jest uzależniona od powierzchni budynku. W kwocie wynagrodzenia zawarte jest m.in. prowadzenie księgowości, nadzór nad bieżącymi rozliczeniami i przeprowadzanymi pracami remontowymi,
 • fundusz remontowy – zaliczki na różnego rodzaju prace remontowe są pobierane miesięcznie. Dzięki nim jest możliwe finansowanie dużych i kosztownych przedsięwzięć, takich jak odnowienie elewacji, ocieplenie budynku, naprawa dachu,
 • podatek od nieruchomości – jego wysokość nie przekracza zwykle 10 gr/m2 lokalu,
 • koszt użytkowania wieczystego – jeżeli grunt, na którym znajduje się budynek, pozostaje własnością skarbu państwa, wspólnota mieszkaniowa ponosi opłaty za jego użytkowanie. Roczny koszt użytkowania wieczystego wynosi od 0,3 do 3% wartości nieruchomości – kwota jest rozdzielana pomiędzy właścicieli lokali w budynku,
 • koszty eksploatacji nieruchomości wspólnej – zalicza się do nich m.in. opłaty za oświetlenie na klatce schodowej, domofon, antenę zbiorczą, windę, a także wywóz śmieci,
 • konserwacja nieruchomości – stałych prac konserwacyjnych wymagają np. windy, centralne ogrzewanie czy system wentylacji,
 • utrzymanie czystości i porządku – do kosztów tych zalicza się m.in. sprzątanie klatek schodowych, koszenie trawy przed budynkiem, odśnieżanie,
 • działalność kulturowa – koszt podejmowanych na terenie osiedla inicjatyw kulturowych, takich jak kółka zainteresowań czy gazetki dla mieszkańców.

Zgodnie z polskim prawem, czynsz za mieszkanie jest opłacany do 10 dnia każdego miesiąca. Jego wysokość jest ustalana zazwyczaj proporcjonalnie do powierzchni posiadanego lokalu.

Kupno mieszkania bez czynszu?

Comiesięcznych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej możesz uniknąć, decydując się na kupno mieszkania w budynku bezczynszowym. Mieszkańcy tego typu nieruchomości nie korzystają z usług zarządcy, ani nie prowadzą funduszu remontowego. Nie oznacza to jednak, że z dodatkowych opłat są całkowicie zwolnieni. W mieszkaniach bezczynszowych wszystkie potrzeby związane z nieruchomością wspólną (np. naprawa dachu, wymiana żarówek, odśnieżanie) są realizowane w miarę powstawania i opłacane na bieżąco.

W zależności od miasta oraz rodzaju budynku, miesięczne koszty, związane z opłatami eksploatacyjnymi i administracyjnymi, mogą wynieść od kilku do nawet kilkunastu złotych za m2. Decydując się na kupno mieszkania, warto poznać dokładną kwotę miesięcznych zobowiązań w danym miejscu i uwzględnić ją w planowaniu domowego budżetu.