Po co firmy wchodzą na giełdę

po co firmy wchodzą na giełdę

Podstawowy powód wejścia na giełdę jest prosty – jest ona dla przedsiębiorstw szansą na pozyskanie kapitału ze sprzedaży akcji. Obecność firmy na giełdzie rozpoczyna się od Pierwszej Oferty Publicznej czyli tzw. IPO (ang. Initial Public Offering).

Podstawa to dobre przygotowanie

Debiut giełdowy niesie za sobą poważne konsekwencje. Aby do niego doszło, firma musi spełnić liczne wymagania organizacyjne, księgowe, prawne i informacyjne. Spółka giełdowa musi być transparentna, aby inwestorzy mogli przed zakupem akcji ocenić jej potencjał w oparciu o sprawdzone dane. Wszystkie ważne informacje przed debiutem giełdowym zebrane są w jednym dokumencie – prospekcie emisyjnym.

Jak Cię widzą, tak Cię (wy)cenią

O tym, jak ważny jest prospekt emisyjny świadczy fakt, że dla inwestorów jest to główne źródło wiedzy o spółce i podstawa do zainwestowania swoich pieniędzy. Również analitycy na bazie prospektu przygotowują swoje prognozy i rekomendacje. W prospekcie emisyjnym znajduje się m.in. charakterystyka działalności przedsiębiorstwa, jego wyniki finansowe, dane o majątku, prognozy rynkowe, opis czynników ryzyka i potencjalnych zysków. Dla inwestorów bardzo ważne są także fragmenty na temat planów inwestycyjnych i polityki dywidendowej.

Na dobre i na złe

Po debiucie giełdowym i zakupie akcji stajesz się akcjonariuszem wybranej spółki. Zyskujesz w ten sposób prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do otrzymania dywidendy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Jeżeli debiut okaże się sukcesem i będzie dużo chętnych do ich zakupu – ceny wzrosną. Możesz wtedy zarobić sprzedaży akcji lub trzymać je i zarabiać na dywidendzie. Jeżeli debiut będzie porażką – spadek ceny akcji jest Twoim ryzykiem. Możesz poczekać, licząc na to, że cena wzrośnie lub pozbyć się ich ze stratą.

W idealnym świecie

Wyobraź sobie taki modelowy przypadek wykorzystania giełdy przez firmę:

Firma XYZ dobrze radzi sobie na polskim rynku i chce wejść ze swoimi produktami na rynki zagraniczne. W tym celu musi zbudować nową linię produkcyjną, wartą kilkanaście milionów złotych. Aby sfinansować tę inwestycję postanawia wejść na giełdę i zwiększyć liczbę swoich akcji, które sprzeda inwestorom i pozyska kapitał na rozwój. Produkty firmy są bardzo dobrze znane i oceniane w Polsce, więc oferta publiczna akcji cieszy się dużym zainteresowaniem. Po debiucie, akcje firmy rosną, powstaje wspomniana linia produkcyjna i produkty trafiają na nowe rynki. Firma odnotowuje rekordowy zysk i postanawia, aby znaczna jego część trafiła do akcjonariuszy w postaci dywidendy. Po kilku latach na giełdzie firma oceniana jest jako stabilna inwestycja, dająca duże szanse na dywidendę.

Rozsądek, emocje i „szósty zmysł”

W przypadku firm, motywacja do wejścia na giełdę jest prosta – pieniądze. W przypadku inwestorów, motywacja do posiadania akcji konkretnej firmy może mieć bardzo zróżnicowany charakter. Może to być chęć zysku, ale też np. chęć posiadania udziałów w ulubionej drużynie sportowej, sentyment do produktów i usług czy też przeczucie, że określona firma może osiągnąć sukces w przyszłości. Firmy wchodzące na giełdę powinny brać pod uwagę tego typu czynniki, bo mogą one wpływać na ich popularność wśród inwestorów.

Konto maklerskie z aplikacją ING Makler Mobile i modułem Makler w Moim ING.

Zacznij inwestować z kontem maklerskim

Korzystaj z aplikacji ING Makler Mobile i modułu Makler w Moim ING.

Dowiedz się więcej