Pomagamy zachować płynność finansową

Kiedy szybko potrzebujesz środków na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy, możesz skorzystać z kredytu obrotowego
lub pożyczki korporacyjnej w ING Banku.

Dla kogo?

Oferta kredytów na działalność w ING Banku skierowana jest do firm, które potrzebują środków na sfinansowanie bieżących potrzeb oraz chcą:

 • regularnie korzystać z dodatkowych środków bez dodatkowych formalności,
 • poprawić swoją płynność finansową, szybciej regulując należności wobec kontrahentów i organów podatkowych.

Korzyści dla Twojej firmy

Poznaj naszą ofertę kredytów na działalność

Kredyt obrotowy

Kredyt na zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb finansowych firmy, w tym regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i organów podatkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

 • Udzielany w PLN lub innych walutach zgodnie z ofertą banku.
 • Standardowy okres finansowania do 5 lat.
 • Udostępniany w rachunku bankowym lub rachunku kredytowym.
 • Możliwość skorzystania z automatycznej spłaty kredytu z wpływów na rachunek (w wypadku kredytu w rachunku bankowym).
 • Może mieć charakter odnawialny (ang. revolving), dzięki czemu każda spłata będzie odnawiać limit kredytowy przyznany firmie.

Pożyczka korporacyjna

Prosta forma finansowania niewielkich kwot na dowolny cel biznesowy,
np. zakup środków transportu, spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, czy też konsolidację zobowiązań w innych bankach.

 • Udzielany w PLN lub innych walutach zgodnie z ofertą banku.
 • Okres finansowania do 10 lat.
 • Udostępniany w rachunku bankowym lub kredytowym.
 • Brak konieczności deklarowania przeznaczenia pozyskanych środków.

Kredyt unijny obrotowy

Skierowany jest do tych klientów korporacyjnych ING Banku Śląskiego, którzy chcą zrealizować swój projekt biznesowy przy wsparciu środków z funduszy pomocowych i którzy spełniają kryteria podmiotowe określone w poszczególnych programach operacyjnych.

Unijne kredyty obrotowe pomagają zrealizować projekty szkoleniowe czy badawcze, na które beneficjent stara się lub już otrzymał dofinansowanie. Mogą one być przeznaczone na:

 • prefinansowanie dotacji, tj. sfinansowanie kosztów do czasu wypłaty dotacji (tzw. kredyty pomostowe)

  Współfinansowanie przedsięwzięć z środków unijnych polega zwykle na refinansowaniu (refundowaniu) określonej części wydatków poniesionych przez podmioty.

  Rzadko na projekty badawcze czy szkoleniowe można otrzymać zaliczkę od instytucji wdrażającej. Oznacza to w praktyce, że potencjalny beneficjent pomocy musi dysponować znaczną częścią całkowitego budżetu na zrealizowanie projektu. Rozwiązaniem tego problemu może być zaciągnięcie tzw. kredytu pomostowego. Kredyt ten jest przeznaczony na prefinansowanie kosztów do czasu wypłaty dotacji.

 • finansowanie wkładu własnego projektu

  Kredyt jest udzielany na finansowanie udziału własnego projektu, czyli tej części kosztów kwalifikowanych projektu, która nie jest finansowana z dotacji. Bank może zaoferować kredyt finansujący wkład własny beneficjenta. Harmonogram spłaty jest ustalany zgodnie z harmonogramem płatności w projekcie .

  Udostępnimy również specjalny Rachunek Projektowy, który umożliwia wygodne rozliczenie dotacji

Kredyty unijne udzielane są w polskich złotych.

Umowa wieloproduktowa – jedna umowa wiele produktów!

Podpisujesz jedną umowę kredytową, dzięki której możesz korzystać z wielu produktów z naszej oferty, bez konieczności podpisywania odrębnych umów. W ramach umowy wieloproduktowej możesz elastycznie dobrać produkty kredytowe i indywidualnie określić ich parametry: kwotę, okres, na jaki produkt jest udzielony oraz walutę.

W ramach umowy wieloproduktowej dostępne są następujące formy finansowania:

 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty inwestycyjne
 • Inne usługi:
  • akredytywy dokumentowe
  • gwarancje
 • Transakcje dyskontowe:
  • wykup wierzytelności prosty z regresem
  • wykup weksli z regresem
  • wykup wierzytelności odwrotny
 • Promesy kredytów i gwarancji.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24

lub

+48 801 242 242

lub porozmawiaj na czacie

Rozpocznij czat

trigger

   Rozpocznij czat

czat aktywny pon - pt 8:00 - 18:00

W tym momencie czat jest nieaktywny. Zapraszamy w dni robocze od 8:00 - 18:00