Gwarancja de minimis z BGK

 • Gwarancja de minimis jest zabezpieczeniem spłaty linii kredytowej
 • Możesz korzystać z linii kredytowej do 200 000 zł przez aż 36 miesięcy
 • Do 30 czerwca 2022 roku nie zapłacisz prowizji na rzecz BGK za udzielenie gwarancji
 • Nie musisz zastawiać swojego majątku na rzecz banku

Gwarancja de minimis to forma pomocy publicznej w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".
Nie jest to dotacja pieniężna i nie wiąże się z otrzymaniem środków finansowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kto może wnioskować o Linię kredytową z gwarancją de minimis?

Przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • posiadają rachunek firmowy od min. 6 miesięcy
 • do 1 lutego 2020 roku nie mieli zaległości ZUS, US
 • są rezydentami
 • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, to znaczy, że zatrudniają mniej niż 249 pracowników i spełniają wymogi definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.
 • posiadają zdolność kredytową
 • posiadają niewykorzystany limit w ramach pomocy de minimis
 • nie są wpisani w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów
 • nie mają obowiązku zwrotu niezgodnej z prawem pomocy (na mocy decyzji Komisji Europejskiej)

Jak działa Linia kredytowa z gwarancją de minimis?

1

Składasz wniosek

Wypełnij wniosek przez internet, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i masz założoną bankowość elektroniczną. Wniosek możesz także złożyć w oddziale ds. Przedsiębiorców.

2

Uzupełniasz dokumenty

Do wniosku o linię kredytową (i załączników) dołączysz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.

3

Analizujemy wniosek

Rozpatrujemy Twój wniosek i dołączone dokumenty.

4

Podpisujesz umowę

Umowę podpiszesz w oddziale ds. Przedsiębiorców bez względu na to gdzie składałeś wniosek.

Skontaktuj się z nami,

jak Ci wygodnie

Porozmawiajmy

Porozmawiajmy na czacie

Rozpocznij czat

8:00-18:00 w dni robocze


Skontaktuj się ze specjalistą

zadzwoń 32 357 00 96

8:00-18:00 w dni robocze
Koszt połączenia wg stawek operatora.

Koszty i zakres gwarancji

Opłaty i prowizje

x
Okres Wysokość prowizji na rzecz BGK
do 30.06.2022 0,00% (od kwoty gwarancji)
od 01.07.2022  0,50% (od kwoty gwarancji)

Prowizja pobierana jest z góry za rozpoczęty okresy roczny funkcjonowania gwarancji.

Zakres gwarancji

x

Gwarancja zabezpiecza 80% wysokości linii kredytowej (bez odsetek oraz innych kosztów) – na okres do 39 miesięcy.

Wysokość przyznanej gwarancji dla przedsiębiorcy zależy od limitu pomocy de minimis przyznanego w ostatnich 3 latach (bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzednie lata podatkowe) i łącznie nie może przekroczyć:

 •  100 000 EUR jeśli działasz w sektorze transportu drogowego
 •  200 000 EUR dla pozostałych sektorów

Zabezpieczeniem gwarancji jest deklaracja wekslowa wraz z wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

To jest oferta dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które korzystają z uproszczonych zasad księgowości. Prowadzisz spółkę lub korzystasz z pełnej księgowości?
Porozmawiaj z naszym specjalistą pod numerem 32 357 00 24 lub znajdź Oddział ds. korporacyjnych