Dlaczego warto wyznaczać Cele oszczędnościowe

Cel motywuje

Gdy go wyznaczysz, oszczędzanie zyska wyższy priorytet. Łatwiej też oprzesz się pokusom.

Cel dodaje emocji

Gdy go wyznaczasz, gdy śledzisz postępy i na koniec, gdy go osiągniesz.

Cel jest wygodny

Gdy wybierzesz automatyczne oszczędzanie, wszystko dzieje się samo.

Cel procentuje

Pieniądze, które gromadzisz na realizację swoich Celów są oprocentowane.

Kiedy najlepiej skorzystać z Celów

Przykłady, które mogą Cię zainspirować

38% Buty do biegania
Cel: 450 PLN

Gdy chcesz zrobić sobie prezent

25% Nowy telefon
Cel: 1 200 PLN

Gdy regularnie wymieniasz sprzęt

12% Wakacje
Cel: 3 000 PLN

Gdy nie wiesz jeszcze gdzie, ale wiesz kiedy

50% Dziecko
Cel: 6 000 PLN

Gdy chcesz ułatwić dziecku start

64%AC OC
Cel: 1 500 PLN

Gdy wiesz, że czeka Cię większy wydatek

75% Hobby
Cel: 3 600 PLN

Gdy chcesz realizować swoją pasję

Co zyskasz

 • Porządek w finansach i oszczędnościach
 • Skuteczniejsze zarządzanie budżetem
 • Lepszą kontrolę nad wydatkami 
 • Radość z oszczędzania
 • Dostęp do pieniędzy, gdy ich potrzebujesz
 • Oprocentowanie swoich pieniędzy

Jak korzystać z Celów oszczędnościowych

 • Jak ustawić Cel

 • Jak wpłacić na Cel

Jak ustawić Cel

1

Kliknij „Wyznacz sobie Cel”

Jeżeli jesteś klientem, zalogujesz się do Mojego ING i założysz cel, zgodnie z informacjami na ekranie.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, najpierw załóż konto oszczędnościowe.

2

Określ parametry Celu

Ustaw do niego:

 • nazwę, kategorię, zdjęcie,
 • wartość docelową lub okres oszczędzania,
 • miesięczną kwotę wpłat.
3

Wybierz typ oszczędzania

Zdecyduj, jak chcesz wpłacać pieniądze:

 • samodzielnie – przelewem z konta,
 • automatycznie, za pomocą stałego zlecenia.

Jak wpłacić na Cel

1

Zaloguj się do Mojego ING

 • Wejdź do sekcji „Usługi i narzędzia”
 • Wybierz zakładkę „Cele oszczędnościowe”
2

Wybierz cel, na który wpłacasz

 • Wybierz cel spośród widocznych na ekranie
 • Kliknij „Wpłać na cel”
3

Wykonaj przelew

 • Wybierz konto, z którego mają zostać pobrane pieniądze i kwotę wpłaty
 • Potwierdź transakcję

Wyznacz sobie Cel

Im szybciej zaczniesz, tym wcześniej go osiągniesz

Przekonaj się, jak działają Cele oszczędnościowe w ING
 

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1 Nagrodę otrzymasz do 24 czerwca 2020 r. na swoje konto oszczędnościowe, na którym założysz Cel oszczędnościowy.