ING BANK ŚLĄSKI

Dlaczego warto wyznaczać Cele oszczędnościowe

Cel motywuje

Gdy go wyznaczysz, oszczędzanie zyska wyższy priorytet. Łatwiej też oprzesz się pokusom.

Cel dodaje emocji

Gdy go wyznaczasz, gdy śledzisz postępy i na koniec, gdy go osiągniesz.

Cel jest wygodny

Gdy wybierzesz automatyczne oszczędzanie, wszystko dzieje się samo.

Cel procentuje

Pieniądze, które gromadzisz na realizację swoich Celów są oprocentowane.

Kiedy najlepiej skorzystać z Celów

Przykłady, które mogą Cię zainspirować

38% Buty do biegania
Cel: 450 PLN

Gdy chcesz zrobić sobie prezent

25% Nowy telefon
Cel: 1 200 PLN

Gdy regularnie wymieniasz sprzęt

12% Wakacje
Cel: 3 000 PLN

Gdy nie wiesz jeszcze gdzie, ale wiesz kiedy

50% Dziecko
Cel: 6 000 PLN

Gdy chcesz ułatwić dziecku start

64%AC OC
Cel: 1 500 PLN

Gdy wiesz, że czeka Cię większy wydatek

75% Hobby
Cel: 3 600 PLN

Gdy chcesz realizować swoją pasję

Co zyskasz

 • Porządek w finansach i oszczędnościach
 • Skuteczniejsze zarządzanie budżetem
 • Lepszą kontrolę nad wydatkami 
 • Radość z oszczędzania
 • Dostęp do pieniędzy, gdy ich potrzebujesz
 • Oprocentowanie swoich pieniędzy

Jak korzystać z Celów oszczędnościowych

 • Jak ustawić Cel

 • Jak wpłacić na Cel

Jak ustawić Cel

1

Kliknij „Wyznacz sobie Cel”

Jeżeli jesteś klientem, zalogujesz się do Mojego ING i założysz cel, zgodnie z informacjami na ekranie.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, najpierw załóż konto oszczędnościowe.

2

Określ parametry Celu

Ustaw do niego:

 • nazwę, kategorię, zdjęcie,
 • wartość docelową lub okres oszczędzania,
 • miesięczną kwotę wpłat.
3

Wybierz typ oszczędzania

Zdecyduj, jak chcesz wpłacać pieniądze:

 • samodzielnie – przelewem z konta,
 • automatycznie, za pomocą stałego zlecenia.

Jak wpłacić na Cel

1

Zaloguj się do Mojego ING

 • Wejdź do sekcji „Usługi i narzędzia”
 • Wybierz zakładkę „Cele oszczędnościowe”
2

Wybierz cel, na który wpłacasz

 • Wybierz cel spośród widocznych na ekranie
 • Kliknij „Wpłać na cel”
3

Wykonaj przelew

 • Wybierz konto, z którego mają zostać pobrane pieniądze i kwotę wpłaty
 • Potwierdź transakcję

Wyznacz sobie Cel

Im szybciej zaczniesz, tym wcześniej go osiągniesz

Przekonaj się, jak działają Cele oszczędnościowe w ING
 

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.