Cele oszczędnościowe

 • Systematycznie oszczędzasz na wybrany cel na koncie oszczędnościowym
 • Śledzisz postępy w Moim ING
 • Ustawiasz automatyczne oszczędzanie lub wpłacasz samodzielnie
 • Możesz wyznaczyć tyle celów, ile chcesz
 • Założenie celu nic nie kosztuje

Jesteś już naszym klientem?

Cel oszczędnościowy założysz w Moim ING.

Wyznacz swój Cel


Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Aby wyznaczyć Cel, załóż konto oszczędnościowe.

Załóż konto

Dlaczego warto wyznaczać Cele oszczędnościowe

Wpłacasz na wybrany cel oszczędnościowy wtedy, kiedy chcesz lub ustawiasz automatyczne oszczędzanie i nie musisz pamiętać o systematycznych wpłatach.

Co zyskujesz?

 • Porządek w finansach i oszczędnościach
 • Skuteczniejsze zarządzanie budżetem
 • Lepszą kontrolę nad wydatkami 
 • Dostęp do pieniędzy, gdy ich potrzebujesz
 • Oprocentowanie swoich pieniędzy.

Oszczędzasz na wyznaczony cel, a emocje towarzyszą Ci od samego początku aż do jego osiągnięcia.

Jak wyznaczyć Cel oszczędnościowy

1

Określ swój cel

W Moim ING ustaw nazwę i wybierz zdjęcie. Wpisz kwotę celu lub skorzystaj z opcji „nie mam określonej kwoty celu”. Zdecyduj, czy chcesz oszczędzać automatycznie, czy wpłacać na cel samodzielnie.

Wyznacz swój Cel

2

Zaplanuj realizację, ustal szczegóły

Jeśli chcesz, wpłać coś na dobry początek. Wybierz, z którego konta chcesz oszczędzać i przez jaki czas. Jeżeli wybierzesz automatyczne oszczędzanie, ustal szczegóły zlecenia stałego.

3

Gotowe!

Potwierdź założenie celu. Powodzenia w oszczędzaniu!

Kiedy najlepiej skorzystać z Celów

Przykłady, które mogą Cię zainspirować

38% Buty do biegania
Cel: 450 PLN

Gdy chcesz zrobić sobie prezent

25% Nowy telefon
Cel: 1 200 PLN

Gdy regularnie wymieniasz sprzęt

12% Wakacje
Cel: 3 000 PLN

Gdy nie wiesz jeszcze gdzie, ale wiesz kiedy

50% Dziecko
Cel: 6 000 PLN

Gdy chcesz ułatwić dziecku start

64%AC OC
Cel: 1 500 PLN

Gdy wiesz, że czeka Cię większy wydatek

75% Hobby
Cel: 3 600 PLN

Gdy chcesz realizować swoją pasję

Cele oszczędnościowe - Pobierz aplikację Moje ING mobile

Oszczędzaj na cel tak, jak chcesz

Nie masz jeszcze aplikacji na telefon - Moje ING mobile?

Pobierz aplikację za darmo i korzystaj, gdziekolwiek jesteś.

Więcej o aplikacji Moje ING mobile

Zacznij oszczędzać już teraz

Im szybciej zaczniesz, tym wcześniej go osiągniesz. Przekonaj się, jak działają Cele oszczędnościowe w ING.

Wyznacz swój Cel

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.