Fundusze inwestycyjne

 • 0 zł prowizji od zakupu w Moim ING
 • Masz ponad 100 funduszy do wyboru i ankietę, która Cię w nim wspiera
 • Różne profile ryzyka i różny poziom potencjalnego zysku
 • Możesz zacząć inwestować od małych kwot – nawet 100 zł
 • Powiadomienia o zmianie wartości jednostek uczestnictwa funduszy
 • Nowość! Od teraz dodasz lub usuniesz pełnomocnika w Moim ING

Oferta specjalna

Zero złotych

0 zł prowizji przy zakupie funduszy w Moim ING oraz w ramach regularnego inwestowania.

Promocja „0 zł za zakup funduszy w Moim ING” obowiązuje od 1 lutego 2018 r. do odwołania.

Jak inwestować w fundusze

Jak kupić fundusz

x
1

Zostań naszym klientem

Potrzebujesz konta osobistego lub konta oszczędnościowego, aby inwestować w fundusze.

Załóż konto

2

Poznaj swój profil inwestora

W tym celu wypełnij ankietę inwestycyjną. Możesz to zrobić przy każdym wyborze funduszy.

Co daje profil inwestora

3

Poznaj ofertę

W Notowaniach znajdziesz aktualne i historyczne wyniki funduszy z naszej oferty.

Notowania

4

Kup fundusze

Kup fundusze

Zaloguj się do Mojego ING i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie.

Co dalej?

Jak sprzedać fundusz

x
1

Wybierz opcję Sprzedaj

Na stronie funduszu, którego jednostki uczestnictwa chcesz sprzedać.

2

Uzupełnij szczegóły zlecenia

Postępuj zgodnie z informacjami, które pojawią się na ekranie.

3

Poczekaj na rozliczenie zlecenia

Po około 5 dniach roboczych (maks. 7), pieniądze ze sprzedaży pojawią się na Twoim koncie.

4

Będzie potrzebny dowód osobisty, telefon i 10 minut

Załóż konto osobiste

Załóż konto oszczędnościowe

Po założeniu konta zweryfikuj swoją tożsamość. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Gdy wypełnisz ankietę inwestycyjną i zapiszesz jej wynik, na liście funduszy w Moim ING zobaczysz kolorowe oznaczenia:

zielona kropka – fundusze zgodne z Twoim profilem inwestora

czerwona kropka – fundusze niezgodne z Twoim profilem inwestora

Gdy wybierzesz fundusz i złożysz zlecenie zakupu, w Moim ING zobaczysz "bąbel" produktowy z nazwą tego funduszu.

Zwykle po 4 dniach (maks. do 7 dni roboczych), gdy transakcja zostanie rozliczona, zobaczysz aktualną wartość swojej inwestycji

Jak zakończyć regularne inwestowanie w wybrany fundusz

Jeżeli nie chcesz kupować kolejnych jednostek funduszu, który sprzedajesz – usuń zlecenie regularnego inwestowania w sekcji „Zaplanowane”.

Jak usunąć bąbel sprzedanego funduszu

Jeżeli chcesz ukryć zerowy bąbel funduszu, zrobisz to w „Ustawieniach” Mojego ING w sekcji „Widok”.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

1 Liczba funduszy w prezentowanym okresie.

Dotychczasowe wyniki funduszu są historyczne - nie możemy zagwarantować, że się powtórzą w przyszłości.

Źródło: Analizy Online
W powyższym porównaniu bierzemy pod uwagę jedynie fundusze inwestycyjne otwarte dostępne w ofercie ING Banku Śląskiego S.A.
Kategorie funduszy są zgodne z naszą rekomendacją.

Odpowiedzialne inwestowanie (ESG)

Prowadzenie odpowiedzialnego, świadomego biznesu polega na włączeniu do działalności czynników, które dotyczą zrównoważonego rozwoju.

E jak environment (środowisko)

 • zmiany klimatu
 • zużycie energii
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
 • zmniejszające się zasoby naturalne
 • gospodarka odpadami
 • emisja zanieczyszczeń
 • wylesienie.

S jak social responsibility (przedsiębiorczość i równe szanse)

 • poszanowanie praw człowieka
 • propagowanie równości i różnorodności wśród pracowników
 • inwestowanie w ludzi w postaci szkoleń
 • zapewnienie godnych warunków pracy
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • konflikty i kryzysy humanitarne.

G jak governance (etyka i zgodność z regulacjami)

 • prawa akcjonariuszy
 • zwalczanie korupcji i nieuczciwych praktyk, przekupstwa
 • struktura zarządu
 • zróżnicowanie i wyłączenie społeczne
 • uczciwa strategia podatkowa
 • przejrzysty system wynagradzania.

Więcej o odpowiedzialnym inwestowaniu

W inwestycjach zwracamy coraz większą uwagę na „zielone” fundusze. Warto zwrócić uwagę, czy firmy w portfelu mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Modele biznesowe takich firm są bardziej stabilne i lepiej przystosowane do długoterminowego wzrostu. Zrównoważone inwestowanie ma sens inwestycyjny, ale również i społeczny.

Jeżeli korzystasz z: 

 • usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych
 • usługi doradztwa inwestycyjnego 
 • robota inwestycyjnego
 • inwestycji portfelowych 

w pierwszej kolejności zbadamy, jak ważny jest dla Ciebie zrównoważony rozwój. Na podstawie wyników ankiety przedstawimy Ci naszą ofertę lub przygotujemy rekomendację inwestycyjną.

Regulacje wprowadzają konieczność badania Twoich preferencji ESG. Zadamy Ci pytania w ankiecie inwestycyjnej, które dotyczą zrównoważonego rozwoju. Twoje odpowiedzi pomogą określić, jaki udział Twojego portfela mają stanowić inwestycje, które:

 • wspierają cele środowiskowe i społeczne
 • uwzględniają możliwy negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo
 • inwestują w sposób odpowiedzialny środowiskowo.

Możesz zdecydować, czy udział zrównoważonych inwestycji w twoim portfelu ma być znaczny, niewielki, czy też nie ma wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. 

Na podstawie odpowiedzi w ankiecie oznaczymy fundusze, które spełniają Twoje oczekiwania. W przypadku usługi doradztwa i robota inwestycyjnego przygotujemy rekomendację portfela, która uwzględni Twoje preferencje ESG. Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty – poinformujemy Cię o tym.

Naszą działalność prowadzimy w sposób etyczny i zrównoważony. Wierzymy, że tylko firmy z takim podejściem do biznesu mają szansę na długoterminową aktywność.

Dowiedz się więcej o naszej strategii ESG

Wiedz więcej

Fundusze inwestycyjne to instytucje, które pozwalają pojedynczym inwestorom na połączenie ich potencjału inwestycyjnego i podział kosztów zarządzania i obsługi inwestycji. Specjaliści zatrudnieni w funduszu, działają w imieniu swoich inwestorów i realizują dla nich założoną strategię inwestycyjną. Każdy fundusz określa z góry w co inwestuje, jakie chce osiągnąć cele i jakie ryzyko jest w stanie zaakceptować, aby osiągnąć te cele.

Fundusz inwestycyjny zatrudnia specjalistów od zarządzania inwestycjami i analizy rynku. Ich zadaniem jest tworzenie i realizacja strategii inwestycyjnej, zgodnie z którą fundusz inwestuje powierzone pieniądze. Klienci funduszu kupują jednostki uczestnictwa w funduszu. Zmiana wartości jednostki jest miarą efektywności inwestycji. Gdy rośnie i jest wyższa od ceny zakupu - inwestor zyskuje, a gdy spada, maleje też wartość inwestycji.

Aby zacząć inwestować, zanim zakupisz jednostki funduszy lub inny produkt inwestycyjny, wypełnij ankietę inwestycyjną. Dowiesz się jaki jest Twój profil inwestora i jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować. Jeżeli nie masz doświadczenia i wiedzy na temat inwestowania możesz wybrać produkty dla początkujących np. robota inwestującego.

Wybieraj fundusze zgodne z Twoim profilem inwestora. Gdy wypełnisz ankietę inwestycyjną, w Moim ING zobaczysz oznaczenia, które fundusze są odpowiednie dla Ciebie. Są to fundusze, których poziom ryzyka jest zgodny z tym, który jesteś w stanie zaakceptować. 

Fundusze inwestują między innymi w waluty, obligacje, akcje i inne instrumenty finansowe, surowce, technologie. Specjaliści zarządzający funduszami poszukują możliwości zarobienia pieniędzy dla swoich inwestorów. W zależności od ich oczekiwań, fundusz może inwestować bardziej ryzykownie, aby potencjalnie osiągnąć wysoki zysk. Każdy fundusz publikuje dokumenty, z których dowiesz się w co inwestuje i jakie cele chce osiągnąć.

Aby uzyskać korzyść wynikającą z promocji lub oferty specjalnej, musisz spełnić określone warunki. Są one opisane w regulaminie, dlatego zapoznaj się z jego treścią i upewnij się, że go rozumiesz. Jeżeli coś jest niejasne – skontaktuj się z nami.

Aktualności o funduszach inwestycyjnych

Aktualności o funduszach inwestycyjnych

Sprawdź

Jesteś klientem Private Banking?

Dowiedz się więcej

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie

Zostaw numer

Lub spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.
Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
 • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, zgodnie z wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio