Konto dla dziecka - start za darmo

Na konto Mobi przelewasz dziecku kieszonkowe. Dziecko może tam też trzymać pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze. Łatwo płaci, wypłaca i przelewa pieniądze.
Transakcje są pod kontrolą, bo masz do nich wgląd po zalogowaniu na swoje konto.

0

za prowadzenie konta
z wyjątkiem wpłat/wypłat i przelewów w oddziale banku
 

0

za kartę Visa zbliżeniowa 
bez względu na to, jak często jest używana
 

0

za przelewy na telefon
i krajowe przelewy internetowe1

0

za wypłaty BLIKIEM
z dowolnych bankomatów w całym kraju 

Otwórz Konto Mobi

Jeśli szukasz konta dla dziecka poniżej 13 roku życia,
sprawdź Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka

Dlaczego warto otworzyć Konto Mobi dla dziecka

 • Wpłacasz i jest

 • Samodzielne decyzje

 • Łatwe płacenie

 • Zachęta do oszczędzania

 • Bezpieczne bankowanie

Wpłacasz i jest

Wpłacasz i masz od razu

Konto można zasilić w każdej chwili. Pieniądze wysyłane z dowolnego konta złotówkowego w naszym banku będą dostępne natychmiast. Gotówka to nie problem – można ją wpłacić na konto we wpłatomatach - naszych i sieci Planet Cash - kartą lub BLIKIEM. 

Samodzielne decyzje

Samodzielne zarządzanie pieniędzmi

Konto Mobi z bankowością internetową i mobilną Moje ING uczy dziecko, jak świadomie wydawać pieniądze. Wystarczy rzut oka, żeby wiedzieć, ile jest na koncie i co stało się z resztą pieniędzy. 

Łatwe płacenie

Łatwe płacenie - kartami i BLIKIEM

Twoje dziecko może płacić kartą do konta Visa zbliżeniową, o wyglądzie której samo zdecyduje (może wybrać projekt z naszej galerii). Może też mieć dwie inne karty: Zbliżak VISA, czyli kartę w formie naklejki np. na telefon i kartę Mastercard w telefonie. A jeśli nie rozstaje się ze swoim telefonem – do płacenia i wypłacenia wystarczą kody BLIK w aplikacji Moje ING mobile.

Zachęta do oszczędzania

Zachęta do oszczędzania

Konto osobiste dla dziecka możesz otworzyć z otwartym kontem oszczędnościowym. W ofercie specjalnej Bonus na start - z oprocentowaniem 2,5% w skali roku przez 4 miesiące2. Przelewy internetowe między tymi kontami, a także z konta rodzica na każde z nich przechodzą od razu i są bezpłatne. Dziecko może też odkładać na własne cele oszczędnościowe. 

Bezpieczne bankowanie

Bezpieczne bankowanie

Pieniądze są na koncie bezpieczniejsze niż w portfelu. Limity wypłat i płatności można ustawić w dowolnej chwili w aplikacji mobilnej. Informujemy o każdej transakcji na koncie. Nawet, jeśli dziecko straci kartę, może ją błyskawicznie zastrzec - przez telefon i internet – na stałe lub czasowo. Od tego momentu bierzemy za nią pełną odpowiedzialność. Opiekun może wypłacić pieniądze z konta dziecka tylko w oddziale banku3.

 

 

Jak otworzyć Konto Mobi dla nastolatka?

Możesz założyć u nas konto dla dziecka, nawet jeśli nie jesteś naszym klientem.
Ale jeśli już masz u nas konto, możesz to zrobić łatwiej w Moim ING.

 • Otwórz w Moim ING

 • Otwórz w oddziale

Otwórz w Moim ING

Konto Mobi możesz otworzyć dla dziecka w Moim ING, jeśli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym i jeśli dziecko nie jest jeszcze klientem naszego banku.

Będzie Ci potrzebny skan dowodu osobistego dziecka lub jego aktu urodzenia. O akt urodzenia poprosimy zawsze wtedy, gdy nazwisko dziecka jest inne niż Twoje.

1

Zaloguj się do Mojego ING

Wejdź do zakładki „Oferta ING” > „Konta” i wybierz Konto Mobi dla dziecka

2

Wybierz sposób otwarcia konta

Możesz otworzyć samo konto osobiste Mobi albo konto Mobi z otwartym kontem oszczędnościowym. Możesz od razu zamówić kartę do konta lub zostawić decyzję o wyborze karty dziecku - na później.

3

Podaj dane dziecka

Wpisz dane dziecka i załącz dokumenty potwierdzające jego tożsamość - zdjęcie lub skan dowodu osobistego lub aktu urodzenia dziecka.

4

Potwierdź zawarcie umowy

W imieniu swoim i dziecka złóż oświadczenia i potwierdź. Kod autoryzacyjny otrzymasz SMS-em na Twój numer telefonu. 

Zaloguj się i otwórz konto dla dziecka w Moim ING teraz

Otwórz konto dla dziecka

icon

Umowa o konto Mobi dla dziecka jest zawierana warunkowo

Sprawdzimy przekazane przez Ciebie dane. W ciagu 2 dni roboczych otrzymasz od nas właściwą umowę o konto i bankowość internetową. Przekaż dziecku dane do pierwszego logowania. Login znajdziesz w umowie. Hasło dziecko ustawi samodzielnie przy pierwszym logowaniu. Potwierdzi je kodem, jaki wyślemy w trakcie nadawania hasła na jego numer telefonu podany we wniosku. 
Jeśli nie spełnisz warunków do otwarcia konta przez internet, poprosimy Cię o kontakt z oddziałem banku. 

 

Otwórz w oddziale

Opłaty i prowizje

 • Konto i karta

 • Wpłaty/wypłaty

 • Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

Konto i karta

  Opłata
Konto  
Otwarcie konta 0 zł

Prowadzenie konta

z wyjątkiem wpłaty/wypłaty gotówki i przelewu w oddziale banku

0 zł
Karta Visa zbliżeniowa  
Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem 0 zł
Pierwsze wydanie karty z wizerunkiem z naszej galerii - Mojej Karty ING - dla osób w wieku od 13 do 26 lat 0 zł
Miesięczna opłata za kartę dla osób w wieku od 13 do 26 lat 0 zł
Zbliżak VISA  
Wydanie karty dla osób w wieku od 13 do 26 lat 0 zł
w pozostałych przypadkach 15 zł
Aktywacja karty Mastercard w telefonie 0 zł

Wpłaty/wypłaty

  Opłata
Wypłaty  
Wypłata gotówki w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju innych niż ING Bank i Planet Cash
- BLIKIEM 0 zł
- pierwsza w miesiącu wypłata gotówki kartą 0 zł
- kolejna wypłata 2,50 zł
Pierwsza wypłata kartą rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna - za opłata 2,50 zł.
Wypłata gotówki w oddziale naszego Banku 9 zł
Wpłata gotówki  
we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
w oddziale naszego Banku 9 zł

Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

  Opłata
W bankowości internetowej i aplikacji mobilnej (w tym przelew na telefon):  
na konta w ING Banku Śląskim 0 zł
na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET 0 zł
W oddziale banku:  

na konto w ING Banku Śląskim

stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w złotych, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A

9 zł

na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, i SORBNET

stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.

9 zł

Zobacz także

Rozwiń i zapoznaj się z pojęciami, które wynikają z obowiązujących przepisów
Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym ustala nowe definicje dla pojęć, które znajdziesz na naszej stronie:

 • prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego
 • przelew krajowy - polecenie przelewu krajowego
 • przelew wewnętrzny - polecenie przelewu wewnetrznego
 • stałe zlecenie - zlecenie stałe
 • przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim - polecenie przelewu wewnętrznego  przez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej Moje ING)
 • przelew na Twoje konto w dowolnym banku - polecenie przelewu w PLN na rachunki prowadzone w innych Bankach w kraju (przelew krajowy)
 • płatności kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
 • wypłaty kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych zgodnie z definicją zawartą w wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wynikającym z ustawy o usługach płatniczych
 • wpłata gotówkowa - wpłata gotówki
 • wypłata gotówkowa - wypłata gotówki
 • bankowość internetowa Moje ING (system bankowości internetowej) – usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
 • aplikacja Moje ING mobile – wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne
 • Halo Śląski – usługa bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski)
 • Serwis SMS – powiadamianie SMS
 • Limit zadłużenia w koncie - kredyt w rachunku płatniczym

1. Dotyczy przelewów krajowych w PLN z wyjątkiem przelewów typu Express Elixir, BlueCash i Sorbnet.

2. Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta. Oprocentowanie zmienne obliczane w skali roku.

3. Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej to kwota nie większa miesięcznie niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez Prezesa GUS (obecnie 4 851,61 zł).