Konto dla nastolatka - start za darmo

Na konto Mobi przelewasz dziecku kieszonkowe. Nastolatek może tam też trzymać pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze. Łatwo płaci, wypłaca i przelewa pieniądze.
Transakcje są pod kontrolą, bo masz do nich wgląd po zalogowaniu na swoje konto.

0

za prowadzenie konta
z wyjątkiem wpłat/wypłat i przelewów w oddziale banku

0

za kartę Visa zbliżeniowa 
bez względu na to, jak często jest używana
 

0

za przelewy na telefon
i krajowe przelewy internetowe1

0

za wypłaty BLIKIEM
z dowolnych bankomatów w całym kraju 

Otwórz konto Mobi

Jeśli szukasz konta dla dziecka poniżej 13 roku życia,
sprawdź Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka

Dlaczego otworzyć Konto Mobi dla młodych (13-18)

 • Wpłacasz i jest

 • Samodzielne decyzje

 • Łatwe płacenie

 • Zachęta do oszczędzania

 • Bezpieczne bankowanie

Wpłacasz i jest

Wpłacasz i masz od razu

Konto można zasilić w każdej chwili. Pieniądze wysyłane z dowolnego konta złotówkowego w naszym banku będą dostępne natychmiast. Gotówka to nie problem – można ją wpłacić na konto we wpłatomatach - naszych i sieci Planet Cash - kartą lub BLIKIEM. 

Samodzielne decyzje

Samodzielne zarządzanie pieniędzmi

Konto Mobi z bankowością internetową i mobilną Moje ING uczy dziecko, jak świadomie wydawać pieniądze. Wystarczy rzut oka, żeby wiedzieć, ile jest na koncie i co stało się z resztą pieniędzy. 

Łatwe płacenie

Łatwe płacenie - kartami i BLIKIEM

Twoje dziecko może płacić kartą do konta Visa zbliżeniową, o wyglądzie której samo zdecyduje (może wybrać projekt z naszej galerii). Może też mieć kartę Mastercard w telefonie. A jeśli nie rozstaje się ze swoim telefonem – do płacenia i wypłacenia wystarczą kody BLIK w aplikacji Moje ING mobile.

Zachęta do oszczędzania

Zachęta do oszczędzania

Konto osobiste dla dziecka możesz otworzyć z otwartym kontem oszczędnościowym. Przelewy internetowe między tymi kontami, a także z konta rodzica na każde z nich przechodzą od razu i są bezpłatne. Dziecko może też odkładać na własne cele oszczędnościowe. 

Bezpieczne bankowanie

Bezpieczne bankowanie

Pieniądze są na koncie bezpieczniejsze niż w portfelu. Limity wypłat i płatności można ustawić w dowolnej chwili w aplikacji mobilnej. Informujemy o każdej transakcji na koncie. Nawet, jeśli dziecko straci kartę, może ją błyskawicznie zastrzec - przez telefon i internet – na stałe lub czasowo. Od tego momentu bierzemy za nią pełną odpowiedzialność. Opiekun może wypłacić pieniądze z konta dziecka tylko w oddziale banku2.

 

 

Jak otworzyć konto dla nastolatka

Możesz założyć u nas konto dla swojego dziecka, nawet jeśli nie jesteś naszym klientem. Ale jeśli już masz u nas konto - możesz to zrobić łatwiej w Moim ING.

 • Otwórz w Moim ING

 • Otwórz w oddziale

Otwórz w Moim ING

Konto Mobi możesz otworzyć dla dziecka w Moim ING, jeśli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

Będzie Ci potrzebny skan dowodu osobistego dziecka lub jego aktu urodzenia. O akt urodzenia poprosimy zawsze wtedy, gdy nazwisko dziecka jest inne niż Twoje.

1

Zaloguj się do Mojego ING

Wejdź do zakładki „Oferta ING” > „Konta” i wybierz Konto Mobi dla dziecka

2

Wybierz sposób otwarcia konta

Możesz otworzyć samo konto osobiste Mobi albo konto Mobi z otwartym kontem oszczędnościowym. Możesz od razu zamówić kartę do konta lub zostawić decyzję o wyborze karty dziecku - na później.

3

Podaj dane dziecka

Wpisz dane dziecka i załącz dokumenty potwierdzające jego tożsamość - zdjęcie lub skan dowodu osobistego lub aktu urodzenia dziecka.

4

Potwierdź zawarcie umowy

W imieniu swoim i dziecka złóż oświadczenia i potwierdź. Kod autoryzacyjny otrzymasz SMS-em na Twój numer telefonu. 

Zaloguj się i otwórz konto dla dziecka w Moim ING teraz

Otwórz konto Mobi

icon

Umowa o konto Mobi dla dziecka jest zawierana warunkowo

Sprawdzimy przekazane przez Ciebie dane. W ciagu 2 dni roboczych otrzymasz od nas właściwą umowę o konto i bankowość internetową Moje ING. Przekaż dziecku dane do pierwszego logowania. Login znajdziesz w umowie o bankowość internetową. Hasło dziecko ustawi samodzielnie przy pierwszym logowaniu. Potwierdzi je kodem, jaki wyślemy w trakcie nadawania hasła na jego numer telefonu podany we wniosku. 
Jeśli nie spełnisz warunków do otwarcia konta przez internet, poprosimy Cię o kontakt z oddziałem banku. 

 

Otwórz w oddziale

Opłaty i prowizje

 • Konto i karta

 • Wpłaty/wypłaty

 • Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

Konto i karta

  Opłata
Konto  
Otwarcie konta 0 zł

Prowadzenie konta

z wyjątkiem wpłaty/wypłaty gotówki i przelewu w oddziale banku

0 zł
Karta Visa zbliżeniowa  
Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem 0 zł
Pierwsze wydanie karty z wizerunkiem z naszej galerii - Mojej Karty ING - dla osób w wieku od 13 do 26 lat 0 zł
Miesięczna opłata za kartę dla osób w wieku od 13 do 26 lat 0 zł
Aktywacja karty Mastercard w telefonie 0 zł

Wpłaty/wypłaty

  Opłata
Wypłata gotówki Kartą Visa zbliżeniową  
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
w punktach oznaczonych logo Cashback przy okazji zakupów 0 zł

pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA

Pierwsza wypłata kartą w miesiącu rozliczeniowym liczonym od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna. Za każdą kolejną pobieramy opłatę 2,50 zł. 

0 zł/2,50 zł
pozostałe wypłaty gotówki za granicą 3%
z pakietem wypłat gotówki 0 zł
Wypłata gotówki  BLIKIEM 0 zł
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
w pozostałych bankomatach w kraju 0 zł
Wypłata gotówki w oddziale Banku 9 zł
Wpłata gotówki  
we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
w oddziale Banku 9 zł

Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

  Opłata
W bankowości internetowej i aplikacji mobilnej (w tym przelew na telefon):  
na konta w ING Banku Śląskim 0 zł
na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET 0 zł
W oddziale banku:  

na konto w ING Banku Śląskim

stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w złotych, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w Biurze Maklerskim ING.

9 zł

na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, i SORBNET

stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.

9 zł

Zobacz także

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1. Dotyczy przelewów krajowych w PLN z wyjątkiem przelewów typu Express Elixir, BlueCash i Sorbnet.

2. Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej to kwota nie większa miesięcznie niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez Prezesa GUS (obecnie 5 167,98 zł).