Konto dla dziecka - start za darmo

Na konto Mobi przelewasz dziecku kieszonkowe. Dziecko może tam też trzymać pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze. Łatwo płaci, wypłaca i przelewa pieniądze.
Transakcje są pod kontrolą, bo masz do nich wgląd po zalogowaniu na swoje konto.

0

za prowadzenie konta
z wyjątkiem wpłat/wypłat i przelewów w oddziale banku
 

0

za kartę Visa zbliżeniowa 
bez względu na to, jak często jest używana
 

0

za przelewy na telefon
i krajowe przelewy internetowe1

0

za wypłaty BLIKIEM
z dowolnych bankomatów w całym kraju 

Otwórz Konto Mobi

Jeśli szukasz konta dla dziecka poniżej 13 roku życia,
sprawdź Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka

Dlaczego warto otworzyć Konto Mobi dla dziecka

  • Wpłacasz i jest

  • Samodzielne decyzje

  • Łatwe płacenie

  • Zachęta do oszczędzania

  • Bezpieczne bankowanie

Wpłacasz i jest

Wpłacasz i masz od razu

Konto można zasilić w każdej chwili. Pieniądze wysyłane z dowolnego konta złotówkowego w naszym banku będą dostępne natychmiast. Gotówka to nie problem – można ją wpłacić na konto we wpłatomatach - naszych i sieci Planet Cash - kartą lub BLIKIEM. 

Samodzielne decyzje

Samodzielne zarządzanie pieniędzmi

Konto Mobi z bankowością internetową i mobilną Moje ING uczy dziecko, jak świadomie wydawać pieniądze. Wystarczy rzut oka, żeby wiedzieć, ile jest na koncie i co stało się z resztą pieniędzy. 

Łatwe płacenie

Łatwe płacenie - kartami i BLIKIEM

Twoje dziecko może płacić kartą do konta Visa zbliżeniową, o wyglądzie której samo zdecyduje (może wybrać projekt z naszej galerii). Może też mieć kartę Mastercard w telefonie. A jeśli nie rozstaje się ze swoim telefonem – do płacenia i wypłacenia wystarczą kody BLIK w aplikacji Moje ING mobile.

Zachęta do oszczędzania

Zachęta do oszczędzania

Konto osobiste dla dziecka możesz otworzyć z otwartym kontem oszczędnościowym. W ofercie specjalnej Bonus na start - z oprocentowaniem 2,5% w skali roku przez 4 miesiące2. Przelewy internetowe między tymi kontami, a także z konta rodzica na każde z nich przechodzą od razu i są bezpłatne. Dziecko może też odkładać na własne cele oszczędnościowe. 

Bezpieczne bankowanie

Bezpieczne bankowanie

Pieniądze są na koncie bezpieczniejsze niż w portfelu. Limity wypłat i płatności można ustawić w dowolnej chwili w aplikacji mobilnej. Informujemy o każdej transakcji na koncie. Nawet, jeśli dziecko straci kartę, może ją błyskawicznie zastrzec - przez telefon i internet – na stałe lub czasowo. Od tego momentu bierzemy za nią pełną odpowiedzialność. Opiekun może wypłacić pieniądze z konta dziecka tylko w oddziale banku3.

 

 

Jak otworzyć Konto Mobi dla nastolatka?

Możesz założyć u nas konto dla dziecka, nawet jeśli nie jesteś naszym klientem.
Ale jeśli już masz u nas konto, możesz to zrobić łatwiej w Moim ING.

  • Otwórz w Moim ING

  • Otwórz w oddziale

Otwórz w Moim ING

Konto Mobi możesz otworzyć dla dziecka w Moim ING, jeśli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

Będzie Ci potrzebny skan dowodu osobistego dziecka lub jego aktu urodzenia. O akt urodzenia poprosimy zawsze wtedy, gdy nazwisko dziecka jest inne niż Twoje.

1

Zaloguj się do Mojego ING

Wejdź do zakładki „Oferta ING” > „Konta” i wybierz Konto Mobi dla dziecka

2

Wybierz sposób otwarcia konta

Możesz otworzyć samo konto osobiste Mobi albo konto Mobi z otwartym kontem oszczędnościowym. Możesz od razu zamówić kartę do konta lub zostawić decyzję o wyborze karty dziecku - na później.

3

Podaj dane dziecka

Wpisz dane dziecka i załącz dokumenty potwierdzające jego tożsamość - zdjęcie lub skan dowodu osobistego lub aktu urodzenia dziecka.

4

Potwierdź zawarcie umowy

W imieniu swoim i dziecka złóż oświadczenia i potwierdź. Kod autoryzacyjny otrzymasz SMS-em na Twój numer telefonu. 

Zaloguj się i otwórz konto dla dziecka w Moim ING teraz

Otwórz konto dla dziecka

icon

Umowa o konto Mobi dla dziecka jest zawierana warunkowo

Sprawdzimy przekazane przez Ciebie dane. W ciagu 2 dni roboczych otrzymasz od nas właściwą umowę o konto i bankowość internetową Moje ING. Przekaż dziecku dane do pierwszego logowania. Login znajdziesz w umowie o bankowość internetową. Hasło dziecko ustawi samodzielnie przy pierwszym logowaniu. Potwierdzi je kodem, jaki wyślemy w trakcie nadawania hasła na jego numer telefonu podany we wniosku. 
Jeśli nie spełnisz warunków do otwarcia konta przez internet, poprosimy Cię o kontakt z oddziałem banku. 

 

Otwórz w oddziale

Opłaty i prowizje

  • Konto i karta

  • Wpłaty/wypłaty

  • Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

Konto i karta

  Opłata
Konto  
Otwarcie konta 0 zł

Prowadzenie konta

z wyjątkiem wpłaty/wypłaty gotówki i przelewu w oddziale banku

0 zł
Karta Visa zbliżeniowa  
Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem 0 zł
Pierwsze wydanie karty z wizerunkiem z naszej galerii - Mojej Karty ING - dla osób w wieku od 13 do 26 lat 0 zł
Miesięczna opłata za kartę dla osób w wieku od 13 do 26 lat 0 zł
Aktywacja karty Mastercard w telefonie 0 zł

Wpłaty/wypłaty

  Opłata
Wypłata gotówki Kartą Visa zbliżeniową  
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
w punktach oznaczonych logo Cashback przy okazji zakupów 0 zł

pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA

Pierwsza wypłata kartą w miesiącu rozliczeniowym liczonym od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna. Za każdą kolejną pobieramy opłatę 2,50 zł. 

0 zł/2,50 zł
pozostałe wypłaty gotówki za granicą 3%
z pakietem wypłat gotówki 0 zł
Wypłata gotówki  BLIKIEM 0 zł
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
w pozostałych bankomatach w kraju 0 zł
Wypłata gotówki w oddziale Banku 9 zł
Wpłata gotówki  
we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
w oddziale Banku 9 zł

Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

  Opłata
W bankowości internetowej i aplikacji mobilnej (w tym przelew na telefon):  
na konta w ING Banku Śląskim 0 zł
na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET 0 zł
W oddziale banku:  

na konto w ING Banku Śląskim

stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w złotych, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w Biurze Maklerskim ING.

9 zł

na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, i SORBNET

stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.

9 zł

Zobacz także

1. Dotyczy przelewów krajowych w PLN z wyjątkiem przelewów typu Express Elixir, BlueCash i Sorbnet.

2. Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta. Oprocentowanie zmienne obliczane w skali roku.

3. Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej to kwota nie większa miesięcznie niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez Prezesa GUS (obecnie 4 851,61 zł).