Łatwo zacząć

Nie płacisz za otwarcie konta, wpłaty ani wypłaty
 

Wartość pakietu obserwujesz na bieżąco w bankowości internetowej
 

Możesz zacząć od niewielkich kwot – wystarczy 100 zł
 

Jak to działa?

Ty decydujesz

Do wyboru masz 3 pakiety funduszy. Pakiety różnią się poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków.

Eksperci działają

  • Każdy pakiet zawiera fundusze dopasowane do danego poziomu ryzyka.
  • Eksperci wybierają te fundusze, które osiągają najlepsze wyniki.
  • Na bieżąco reagują na zmieniającą się sytuację rynkową.

3 pakiety do wyboru

Pakiet Ostrożny

100% fundusze obligacji

Możesz osiągnąć zyski nieco wyższe niż na lokacie, przy stosunkowo niskim ryzyku. To najbezpieczniejszy z naszych pakietów.


Zalecany okres inwestycji: minimum 1 rok

Notowania i dokumenty

Pakiet Umiarkowany

70% fundusze obligacji

Możesz osiągnąć zyski wyższe niż w Pakiecie Ostrożnym, przy nieco wyższym ryzyku.


Zalecany okres inwestycji: minimum 2 lata

Notowania i dokumenty

Pakiet Dynamiczny

35% fundusze obligacji

Daje szansę na zyski wyższe niż w Pakiecie Umiarkowanym, ale łączy się z wyższym ryzykiem.


Zalecany okres inwestycji: minimum 3 lata

Notowania i dokumenty

Wyniki, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Porównaj pakiety

Jak kupić?

Konto Funduszowe jest dla osób, które mają u nas konto osobiste lub konto oszczędnościowe.

Przez internet

Jeżeli jesteś już naszym klientem, zaloguj się do systemu bankowości internetowej.

Otwórz Konto Funduszowe

Jeśli jeszcze nie masz umowy ramowej i umowy pośrednictwa, przed otwarciem konta poprosimy Cię o ich podpisanie.
Sprawdź, jak je zawrzeć.

Skontaktuj się ze specjalistą

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zostaw swój numer telefonu.

Zostaw numer, oddzwonimy

W oddziale banku

Mamy ich ponad 330.

Znajdź najbliższy oddział

Opłaty

  Pakiet Ostrożny Pakiet Umiarkowany Pakiet Dynamiczny
Opłata za zarządzanie 
(za rok)
0,8% 1,5% 2,0%

Nie pobieramy opłat za wpłatę ani wypłatę pieniędzy. Opłaty za zarządzanie uwzględniliśmy w cenie jednostek uczestnictwa.

ING Konto Funduszowe to Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który składa się z subfunduszy: ING Pakiet Ostrożny, ING Pakiet Umiarkowany i ING Pakiet Dynamiczny. Te subfundusze inwestują w jednostki uczestnictwa innych funduszy.

Informacje o ryzyku

Fundusz może być niezgodny lub częściowo zgodny z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.
Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
  • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Od zysków, które osiągniesz w funduszach, możesz zapłacić podatek od dochodów kapitałowych, Jego wysokość zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i może się zmienić w przyszłości.

Regulacje

Jeśli chcesz przystąpić do funduszy za naszym pośrednictwem, podpisz Umowę pośrednictwa i wypełnij ankietę inwestycyjną.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz na www.ing.pl/kf.