ING BANK ŚLĄSKI

Dostarczenie dokumentów do banku

Możesz przesłać do nas elektroniczne obrazy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dodatkowych do umowy o kredyt lub pożyczkę.

Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING. Wejdź we ,,Wnioski” w szczegółach Twojego kredytu hipotecznego i wybierz ,,Potwierdzenie spełnienia warunków umownych”. Dodaj pliki i wyślij wniosek. 

Zaloguj

Co możesz nam przesłać online:

  • Akt notarialny
  • Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie nieruchomości
  • Dokumenty potwierdzające spłatę zobowiązań kredytowych
  • Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego
  • Dokumenty potwierdzające zakończenie inwestycji i jej rozliczenie
  • Dokumenty potwierdzające zakończenie robót budowlanych
  • Przeniesienie pozwolenia na budowę
  • Protokół zdawczo-odbiorczy
  • Wniosek złożony do sądu