Upadłość konsumencka - jak korzystać z konta w banku?

2022-05-11

Ostatnia aktualizacja: 2022-10-13

Masz już postanowienie z sądu o upadłości konsumenckiej. Co teraz? W jaki sposób i czy w ogóle możesz korzystać np. z pieniędzy na swoim koncie bankowym?

Masz postanowienie o upadłości konsumenckiej? Zobacz, w jaki sposób możesz korzystać z pieniędzy na koncie w naszym banku.

Skutkiem prawnym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że upadły traci wszelkie prawo do zarządzania swoim majątkiem. Od tej pory dysponuje nim przydzielony przez sąd syndyk. Dłużnik jest zobowiązany nie tylko przekazać mu swój majątek, także udzielać wszelkich dodatkowych informacji o swojej sytuacji majątkowej, np. nowym źródle dochodu. 

Zobacz także: Czym jest upadłość konsumencka?

Zobacz także: Czym jest upadłość konsumencka?

Czy możesz korzystać z konta bankowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej bank blokuje możliwość korzystania z konta osobistego przez upadłego - pieniądze zgromadzone na rachunkach od teraz wchodzą też w skład masy upadłościowej, a wyłączne prawo do zarządzania nimi przechodzi na syndyka.

Co w tej sytuacji może zrobić upadły?

Przed wizytą w banku ustalić z syndykiem sposób korzystania z pieniędzy na koncie.

To syndyk powinien:

  • zgłosić się osobiście do najbliższej placówki bankowej - miejsca spotkań
  • lub przesłać dyspozycję przez formularz kontaktowy na stronie ing.pl (w zakładce Kontakt) potwierdzić formularz podpisem kwalifikowanym
  • lub przesłać pocztą tradycyjną – własnoręczność podpisu musi potwierdzić notariusz

W placówce bankowej - miejscu spotkań syndyk może wypełnić razem z pracownikiem dyspozycję elektroniczną w której potwierdzi swoją tożsamość i umocowanie do zarządzania rachunkiem upadłego i złożyć odpowiednie dyspozycje - w jaki sposób dłużnik może korzystać z zablokowanego konta (np. w całości lub określonej kwocie). Może też z polecenia syndyka zamknąć rachunek w banku.

Bez złożenia przez syndyka odpowiednich dyspozycji, upadły nie może dysponować swoim kontem.

Co jeśli konto jest objęte zajęciem egzekucyjnym?

W takiej sytuacji syndyk powinien dostarczyć prawomocne postanowienie właściwego sądu o ogłoszeniu upadłości. Wtedy, z mocy prawa, zajęcia zostaną umorzone.